English to Armenian Meaning of abrogate - չեղյալ հայտարարել


Abrogate :
չեղյալ հայտարարել

մի կողմ դնել, բացառել, անցնել դուրս, վերացնել, մերժել, չեղյալ հայտարարել, ջնջել, ուժը կորցրած ճանաչել, բնաջնջել, ճնշել, դուրս մղել, վտարել, վանել, սրբել, ոչնչացնել, անել հեռավորության հետ, հանգցնել

չեղյալ հայտարարելչեղյալ հայտարարվիվերացվումբեկանելիս
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of abrogate in English
Verb(1) revoke formally
Examples of abrogate in English
(1) In the absence of a clear express intent to abrogate rights and obligations - rights of the highest importance to the individual - those rights remain in force.(2) It was the first time in Canadian legislative history that the national constitution had been amended to abrogate entrenched rights.(3) In 1975, Moscow decided to abrogate this agreement.(4) The more I ponder these simple points the more it seems likely that there will either be gigantic loopholes or the GMC will be forced to break its promise and abrogate the rights of retired doctors.(5) Accordingly, it is not within the competence of the Rules Committee, to abrogate the common law.(6) a proposal to abrogate temporarily the right to strike(7) The employees submitted that the Premier Plan and the associated trust could not be separated and the merger could not lawfully abrogate the trust rights to which they were entitled.(8) We do not approve, generally, of plural marriages - the basis of our disapproval being that they abrogate the rights of women and especially of young girls.(9) In 1948, the Soviets, in an attempt to abrogate agreements for Four-Power control of the city, blockaded Berlin.(10) It is an established rule in English-based common law countries that statutes will not be interpreted as abrogating fundamental rights and freedoms unless clearly stated.(11) It would depend on the detailed operation of the law and it is most unlikely that a blanket abrogation of legal professional privilege would survive.(12) Section 1 of the Suicide Act 1961 abrogated the rule that made suicide criminal.(13) If a regime abrogated the rights to life, liberty, and property, its subjects could overthrow it and choose a new one.(14) In a matter so sensitive, to deny the court the capacity to take into account all the circumstances of a case, is a basic denial of justice and an abrogation of our International Treaty obligations.(15) The administration's arguments justifying the wholesale abrogation of civil liberties are by no means limited to an emergency response to an immediate threat.(16) On returning to Madagascar, both sides abrogated the agreement.
Related Phrases of abrogate
(1) abrogate ::
չեղյալ հայտարարել
Synonyms
Verb
1. repeal ::
ոչնչացում
2. revoke ::
ուժը կորցրած ճանաչել
3. rescind ::
չեղյալ հայտարարել
4. repudiate ::
հրաժարվել
5. overturn ::
տապալել
6. annul ::
ջնջել
7. disallow ::
արգելել
8. cancel ::
վերացնել
9. invalidate ::
անվավեր ճանաչել
10. nullify ::
վերացնել
11. void ::
անվավեր
12. negate ::
ժխտել
13. dissolve ::
արձակել
14. countermand ::
հակահրաման
15. declare null and void ::
չեղյալ հայտարարել
16. discontinue ::
ընդհատել
17. reverse ::
reverse
18. retract ::
հրաժարվել
19. remove ::
հեռացնել
20. withdraw ::
նահանջել
21. abolish ::
վերացնել
22. put an end to ::
վերջ տալ
23. do away with ::
անել հեռավորության հետ
24. get rid of ::
ազատվել
25. end ::
վերջ
26. stop ::
կանգ առնել
27. quash ::
ճնշել
28. scrap ::
երկտող
29. disaffirm ::
չվավերացնել
Different Forms
abrogate, abrogated, abrogates, abrogating
English to Armenian Dictionary: abrogate

Meaning and definitions of abrogate, translation in Armenian language for abrogate with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of abrogate in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'abrogate'

What abrogate means in Armenian, abrogate meaning in Armenian, abrogate definition, examples and pronunciation of abrogate in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History