English to Armenian Meaning of account - հաշիվ


Account :
հաշիվ

հաշիվ, հաշվարկում, նախահաշիվ, հաշիվը, ականջակալ, հեքիաթ, նկարագրություն, պատմություն, հայտարարություն, ներկայացում, պատմելը, նկարելը, տեղանքի պլանը գծելը, հաշվել, կանխագուշակում, սագա, պատմողական, վարկային եւ դեբետային, եկամուտները եւ ծախսերը, մնացորդ, գիրք, բյուջե, զուգակցվել, գնահատում

ուշադրություն, հաշվի առնելով, համարել, մտածել, նայում է, հաշիվ, հաշվել, պատմել, տոկոսադրույքը, փորձել, քննարկել, տեսարան, ամփոփագիր, ջոկել, բացատրել, պատասխան, ներողություն խնդրել, spark դուրս, պատճառը, պետք է պատասխանատու, պատասխանել է, կրել, ներքեվում գտնվել, կոչ, հիշել, վերցնում է, կարծել

հաշիվպատասխանատուբացատրվումհաշվառումհաշիվներ
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of account in English
Noun(1) a record or narrative description of past events(2) a short account of the news(3) a formal contractual relationship established to provide for regular banking or brokerage or business services(4) a statement that makes something comprehensible by describing the relevant structure or operation or circumstances etc.(5) grounds(6) importance or value(7) a statement of recent transactions and the resulting balance(8) the act of informing by verbal report(9) an itemized statement of money owed for goods shipped or services rendered(10) the quality of taking advantage
Verb(1) be the sole or primary factor in the existence, acquisition, supply, or disposal of something(2) keep an account of(3) to give an account or representation of in words(4) furnish a justifying analysis or explanation
Examples of account in English
(1) As you rightly stated, the story reported was an accurate account of the events in the Council Chamber that evening.(2) The fact that the cubs were orphans, abandoned when their mother was run over by a car, was of no account .(3) In the nine months before the Unilever account , BT Global Services won Ôö¼├║2bn of contracts.(4) They give a fine account of the Overture in C minor which has some delightful work for bassoon.(5) Oh don't worry about the cost just add it to my account and bill me at the end of the month.(6) This has the effect of cutting mortgage interest when your cheque account is in credit, or increasing it when funds run short.(7) another agency was awarded the account(8) Let me say, however, that I have never heard an account of the Ninth that was better played or sung.(9) The agency will take over the account from the Helme Partnership at the end of this month.(10) That's especially helpful when I'm taking over an account from another sales rep.(11) The absence of dramatic action was of little account to audiences used to the lyrical pastoral play.(12) Throughout history, God has chosen those who are of no account in the world's eyes to receive and testify to the gospel.(13) The fact that a few corrupt judges disagree with this is of no account - look up the law and read it for yourself if you do not believe me.(14) You can pay anything from Ôö¼├║50 a month upwards into the account , or from Ôö¼├║250 as a lump sum.(15) email account(16) Worst of all, she treated him like he was of no account at all.
Related Phrases of account
(1) account for ::
հաշիվ
(2) account number ::
հաշվեհամար
(3) take into account ::
հաշվի առնել
(4) current account ::
ընթացիկ հաշիվ
(5) on account of ::
հաշվին
(6) account payable ::
հաշվի վճարման ենթակա
(7) savings account ::
խնայողական հաշիվ
(8) checking account ::
ստուգում հաշիվ
(9) bank account ::
բանկային հաշիվ
(10) account manager ::
հաշվի կառավարիչ
Synonyms
Noun
1. description ::
նկարագրություն
2. financial record ::
ֆինանսական ռեկորդային
3. bill ::
օրինագիծ
4. importance ::
նշանակություն
5. client ::
հաճախորդ
6. report ::
հաշվետվություն
7. accounting ::
հաշվառում
8. explanation ::
բացատրություն
9. score ::
հաշիվը
10. history ::
պատմություն
11. business relationship ::
գործարար հարաբերությունը
Verb
12. consider ::
քննարկել
13. calculate ::
հաշվել
14. report ::
հաշվետվություն
15. answer for ::
պատասխանել է
Different Forms
account, accountable, accounted, accounting, accounts
Word Example from TV Shows
I don't want her to suffer any more
on my account.

I don't want her to suffer any more on my ACCOUNT.

Game of Thrones Season 4, Episode 2

the Keller account?
The Keller account?

the Keller ACCOUNT? The Keller ACCOUNT?

Breaking Bad Season 2, Episode 10

You hacked my Facebook account?

You hacked my Facebook ACCOUNT?

The Big Bang Theory Season 2, Episode 9

...because someone hacked
your

...because someone hacked your "World of Warcraft" ACCOUNT?

The Big Bang Theory Season 4, Episode 19

Oh, Tam, you don'’t need
to be brave on my account.

Oh, Tam, you don'’t need to be brave on my ACCOUNT.

The Big Bang Theory Season 12, Episode 4

English to Armenian Dictionary: account

Meaning and definitions of account, translation in Armenian language for account with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of account in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'account'

What account means in Armenian, account meaning in Armenian, account definition, examples and pronunciation of account in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History