English to Armenian Meaning of adept - գիտակ


Adept :
գիտակ

մասնագետ, փորձագետ, գիտակ, իշխանություն, կեղծիք, Boffin

գիտակ, իմաստուն, ուժեղ, ճարպիկ, փորձագետ, փորձառու, վետերան, իրազեկ, իմացել, խորագիտակ, խելամիտ, խորաթափանց, վարպետային, հմուտ, լուսավորված, կարդացած, կուլտուրական, ծանոթացել

գիտակհմտորենadeptnessադեպտները
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of adept in English
Noun(1) someone who is dazzlingly skilled in any field
Adjective(1) having or showing knowledge and skill and aptitude
Examples of adept in English
(1) We're quite adept at picking out what it is we don't like about other human beings.(2) He doesn't claim to know it all and is very adept at handling guests on his show who think they do.(3) He was also adept at promoting the scheme to the Australian populace by presenting it as a symbol of national pride.(4) But, next season, players will become more attuned to what he is going to do and become more adept at stopping him.(5) Other countries are more adept at keeping their judges in check.(6) She has never driven a car but was very adept at handling a pony and cart.(7) He had grown very adept at using the crutches and now spent less time in bed than ever before.(8) He also was very adept at picking up on people's weaknesses and teasing them, ruffling some feathers.(9) But he was also adept at deploying nearly everything that came to hand for promoting evolutionary theory.(10) Performances are enhanced by an intelligent musical score and adept cinematography.(11) It is tempting to suppose it was the result of adept management.(12) It was indeed lucky that none of these bandits seemed to be very adept with a sword.(13) He's very adept at seeing a play develop, and that gets him to the right spot at the right time.(14) These wars were difficult affairs against enemies who were as technically adept as the Normans themselves.(15) There was also a mounted element of crossbowmen equally adept at reconnaissance and pursuit.(16) For Italy it was a day of bitter disappointment as they ran out again battered and bruised by more adept opponents.
Related Phrases of adept
(1) be adept in ::
լինի գիտակ
(2) adept at ::
գիտակ
Synonyms
Adjective
1. expert ::
փորձագետ
2. proficient ::
գիտակ
3. accomplished ::
կատարված
4. skillful ::
հմուտ
6. masterly ::
վարպետային
7. masterful ::
հրամայող
8. consummate ::
կատարյալ
9. virtuoso ::
վիրտուոզ
10. adroit ::
ճարպիկ
11. dexterous ::
ճարպիկ
12. deft ::
ճարտար
13. artful ::
ճարտար
14. brilliant ::
փայլուն
15. splendid ::
հիանալի
16. marvelous ::
սքանչելի
17. formidable ::
ահարկու
18. outstanding ::
ակնառու
19. first-rate ::
առաջնակարգ
20. first-class ::
առաջին դասարան
21. excellent ::
գերազանց
22. fine ::
տուգանք
23. great ::
մեծ
24. top-notch ::
վերին խազ
25. tip-top ::
tip-top
26. A1 ::
A1
27. ace ::
մեկնոց
28. mean ::
նկատի ունեմ
29. hotshot ::
Ակտիվիստ
30. crack ::
ճաք
31. nifty ::
սրամիտ դիտողություն
32. deadly ::
մահացու
33. crackerjack ::
crackerjack
Noun
34. expert ::
փորձագետ
35. past master ::
անցյալը վարպետ
36. master ::
վարպետ
37. genius ::
ոգի
38. maestro ::
մաեստրոն
39. doyen ::
doyen
40. virtuoso ::
վիրտուոզ
41. wizard ::
հրաշագործ
42. demon ::
Սատանա
43. ace ::
մեկնոց
44. hotshot ::
Ակտիվիստ
45. whiz ::
սուլել
46. maven ::
Մասնագետ
47. crackerjack ::
crackerjack
Antonyms
1. amateur ::
սիրողական
2. inexpert ::
անգետ
Different Forms
adept, adeptly, adeptness, adepts
Word Example from TV Shows
Forgive me.
I'm not adept at reading facial cues.

Forgive me. I'm not ADEPT at reading facial cues.

The Big Bang Theory Season 3, Episode 4

English to Armenian Dictionary: adept

Meaning and definitions of adept, translation in Armenian language for adept with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of adept in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'adept'

What adept means in Armenian, adept meaning in Armenian, adept definition, examples and pronunciation of adept in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History