English to Armenian Meaning of affliction - դժբախտություն


Affliction :
դժբախտություն

դժբախտություն, հյուծում, հառաչանք, հեծեծանք, վառում, այրում, խեղճություն, անհաջողություն, ջղաձգություն, հարված, հակ, խանգարում, հիվանդություն, տկարություն, հալածանք, ճնշում, բռնադատում, վտանգ, վենչուրային, աղետ, դժգոհություն, վիշտ, վատ բախտը, անհաջողակ, մինետ, պակասություն, աղքատություն, ցավ, աշխատանքային, տառապանք, անհանգստություն, ընկճվածություն, խոշտանգումները, ժանտախտ, վնասատու, կարիք, շոգ, ջերմաստիճան, եռանդ, մահացած ջերմային, կրակ, Հրդեհը աստված, ուժ, ցնցում, շեշտ, տխրել, ախտ, ճնշվածություն, փոխնախագահ, սուգ, ողբ, թաղում, բաժին, տխրություն, թախիծ

դժբախտությունչարչարանքները
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of affliction in English
Noun(1) a state of great suffering and distress due to adversity(2) a condition of suffering or distress due to ill health(3) a cause of great suffering and distress
Examples of affliction in English
(1) A scream of pure affliction passed across her lips and infinite pain seemed to hit her, bruising her heart.(2) poor people in great affliction(3) He could understand the sad plight of fellow countrymen, their exploitation, poverty, suffering and affliction under the mercy of foreign rule and darkness of ignorance.(4) Also Jupiter has just separated by two minutes from a square of the Sun, which is an affliction .(5) If the horary concerns a 7th house matter, however, the affliction may be describing the situation under consideration, in which case the warning is to proceed with diligence.(6) Heartburn sounds such an innocuous affliction until you actually experience it but stabbing sharp pains in your chest when ever you bend down or lie down is not very fun.(7) a crippling affliction of the nervous system(8) We deeply sympathize with the personal friends and relatives of the deceased in their great affliction , and hope that in their grief they may find consolation in the religion professed and lived by the Senator.(9) Some have complained bitterly of the failure of municipal authorities to provide adequate water for bathing in this bitter season of heat and affliction .(10) Many of our sisters and brothers around the world live in sorrow and affliction : in the pain of hunger or the grip of disease, in fear of political reprisals, in poverty so pervasive it saps the spirit.(11) I know that, in 10 years, cancer will be an affliction , but not one that sends fear in all of us.(12) He has written close to a dozen books set among the working class in this region, all of them stark portrayals of affliction , yet his writing is always redemptive and uplifting.(13) I returned to the essay, which describes affliction as a condition deeper and more painful than suffering.(14) He also wants to make a point about human suffering and affliction , which he does by bringing out the allegorical significance of the story.(15) Individuals suffering from this affliction consistently fall asleep in the early evening and wake in the early hours of the morning regardless of their work schedule and life's infringements.(16) If you have a minor affliction , chances are that there probably won't be any pain, both during and after treatment.
Synonyms
Noun
1. disorder ::
խանգարում
2. disease ::
հիվանդություն
3. malady ::
ախտ
4. complaint ::
գանգատ
5. ailment ::
տկարություն
6. illness ::
հիվանդություն
7. indisposition ::
տկարություն
8. handicap ::
խոչընդոտ
9. scourge ::
պատուհաս
10. plague ::
ժանտախտ
11. trouble ::
անհանգստություն
Antonyms
1. bliss ::
երանություն
2. cheer ::
ուրախացնել
3. delight ::
հաճույք
4. elation ::
գոռոզություն
5. euphoria ::
էյֆորիայի
6. exhilaration ::
զվարճություն
7. exultation ::
ցնծություն
8. felicity ::
երանությունհաջողություն
9. glee ::
խնդություն
10. happiness ::
երջանկություն
11. joy ::
ուրախություն
12. pleasure ::
հաճույք
13. rapture ::
հիացմունք
Different Forms
affliction, afflictions
Word Example from TV Shows
In any case, I found nothing that illuminated
the nature of Orson's affliction

In any case, I found nothing that illuminated the nature of Orson's AFFLICTION

Game of Thrones Season 4, Episode 8

The maester said he'd heard tell
of this affliction

The maester said he'd heard tell of this AFFLICTION

Game of Thrones Season 2, Episode 6

Shireen Baratheon's
affliction immediately.

Shireen Baratheon's AFFLICTION immediately.

Game of Thrones Season 7, Episode 2

Abernathy:
Affliction...

Abernathy: Affliction...

Westworld Season 2, Episode 3

Did Ford saddle you with
that particular affliction?

Did Ford saddle you with that particular AFFLICTION?

Westworld Season 2, Episode 2

English to Armenian Dictionary: affliction

Meaning and definitions of affliction, translation in Armenian language for affliction with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of affliction in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'affliction'

What affliction means in Armenian, affliction meaning in Armenian, affliction definition, examples and pronunciation of affliction in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History