English to Armenian Meaning of age - Տարիք


Age :
Տարիք

Տարիք, երիտասարդություն, մեծամասնություն, դարաշրջան, ժամանակաշրջան, ժամանակ, օր, ծերության, զառամյալություն, սեզոն, ռեժիմ, կանոն, թագավորում, երկարակեցություն, կյանք, կյանքի, ամսաթիվ, վաղեմությունը, առիթ, ժամ, ակնթարթ, իմաստություն, ծերանում, դառնալ հնացած, պառավել, դառնալ զառամյալ, Գրքերի կյանքը, ակնկալիքը կյանքի

Տարիքageismageistageistsհավերժականտարիներծերացումըagings
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of age in English
Noun(1) how long something has existed(2) an era of history having some distinctive feature(3) a time of life (usually defined in years(4) a prolonged period of time(5) a late time of life
Verb(1) begin to seem older; get older(2) grow old or older(3) make older
Examples of age in English
(1) So what we see is not a story of the past, but today's stories set against the previous age or period.(2) his wife is the same age as Carla(3) children of primary school age(4) Well, seminar after seminar makes the point that bad news doesn't get better with age .(5) Her classes are suitable for people of any age and ability.(6) This is the age where the television performs the role of a baby-sitter, than a means of entertainment.(7) Only McKinlay survived, living to the age of 95 when he died in Glasgow in 1983.(8) He would have been remarkable in any age, in the age in which he lived, he is utterly amazing.(9) the Viking age(10) Astrella Celeste has been performing on stage with her father from a young age and in her own right.(11) At seventeen years of age and a senior at High School in Boston he was outstanding.(12) At one stage he decided to show his friends of his own age that he could fire an arrow.(13) the age of majority(14) Cathal is getting crankier with age(15) we didn't have a clue how to age these animals(16) Cheeses age at different rates and must be held at constant temperatures to achieve their optimum flavour.
Related Phrases of age
(1) old age ::
ծերության
(2) middle age ::
Միջին Տարիք
(3) ice age ::
սառցե դարաշրջան
(4) same age ::
նույն տարիքի
(5) age gap ::
տարիքային տարբերությունը
(6) age group ::
տարիքային խումբ
(7) at the age of ::
տարեկան հասակում
(8) age range ::
տարիքային շարք
(9) of age ::
տարիքից
(10) average age ::
միջին տարիքը
Synonyms
Noun
1. number of years ::
տարիներ
3. era ::
դարաշրջան
4. a long time ::
երկար ժամանակ
5. eld ::
հին օրեր
Verb
7. mature ::
հասուն
9. senesce ::
senesce
Different Forms
age, ageism, ageist, ageists, ageless, ages, aging, agings
Word Example from TV Shows
And when he comes of age,
he'll have a keep of his own.

And when he comes of AGE, he'll have a keep of his own.

Game of Thrones Season 6, Episode 8

You're small for your age.

You're small for your AGE.

Game of Thrones Season 2, Episode 7

This article says the peak age for making
a Nobel Prize-winning discovery is 40.

This article says the peak AGE for making a Nobel Prize-winning discovery is 40.

The Big Bang Theory Season 10, Episode 22

Which, I don't have to tell you,
at that age, is its own headache.

Which, I don't have to tell you, at that AGE, is its own headache.

The Big Bang Theory Season 8, Episode 6

Old age is a wonderful source of ironies,

Old AGE is a wonderful source of ironies,

Game of Thrones Season 4, Episode 9

English to Armenian Dictionary: age

Meaning and definitions of age, translation in Armenian language for age with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of age in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'age'

What age means in Armenian, age meaning in Armenian, age definition, examples and pronunciation of age in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History