English to Armenian Meaning of agree - համաձայնվել


Agree :
համաձայնվել

խոստովանել, համաձայնվել, ենթարկվել, Զգուշացէք, հավատալ, պահպանել, համաձայնությունը, ապահովագրել, համաձայնություն, լուռ համաձայնվել, լեզու գտնել, կատարել, համբերել, հավանել, տեղ տուէք, տալ - ին, թույլ տալ, հարմարեցնել, ենթադրել, շտկումներ համար, տա, ստանում է, be on պայմաններով, պետք է ծանոթ, պետք է հարմար, ներդաշնակ լինել, քառակուսի, կոստյում, նեղանալ, միավորել, տեղավորել, շրջանակ, մտադիր, լուծել, ընկնում հետ, համապատասխանել, հանդիպել, հավաքվել, հանգ, զուգակցվել, հետեւել, վերաբերել, տնօրինել, որոշել, կազմել, այն բանից հետո, լինել նման, պետք է լավ հարաբերություններ, է ապացուցվել, սազել, անհրաժեշտ լինել, հարմարվել, դառնալ

համաձայնվելհամաձայնեցինհամաձայնելովհամաձայնվում
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of agree in English
Verb(1) be in accord; be in agreement(2) consent or assent to a condition, or agree to do something(3) be compatible, similar or consistent; coincide in their characteristics(4) go together(5) show grammatical agreement(6) be agreeable or suitable(7) achieve harmony of opinion, feeling, or purpose
Examples of agree in English
(1) they couldn't agree whether he was guilty or not(2) the cheques and invoices must agree(3) The meeting is a negotiation, to bring these different goals together and to agree them.(4) I'm not sure I agree with abortion(5) the writer made the verb agree with the subject(6) I completely agree with your recent editorial(7) After all, does anyone go to a blog for a discussion of issues that most people agree on?(8) I don't agree with random drugs testing in schools(9) I agree that consumers are always right(10) your body language does not agree with what you are saying(11) Strikes have been put off until the end of February to give negotiators a chance to agree a deal.(12) she's eaten something which did not agree with her(13) Not only that, but it can vehemently divide people who otherwise agree on most issues.(14) After negotiation, we agree a set of terms under which the autopsy will be performed.(15) she won't agree to do this(16) This is the underlying issue which campaigners agree must be tackled in years to come.
Related Phrases of agree
(1) agree with ::
համաձայն եմ
(2) agree to ::
համաձայնում է
(3) agree on ::
համաձայնում է
(4) agree upon ::
համաձայնեցնի
(5) agree about ::
պայմանավորվում
(6) all agree ::
բոլորը համաձայն են
(7) agree to disagree ::
համաձայնում են չհամաձայնել
Synonyms
Verb
1. concur ::
համաձայնել
2. consent to ::
համաձայնությունը
4. settle on ::
կարգավորել է
5. concord ::
ձայնակցություն
6. accord ::
համաձայնություն
7. gibe ::
ծաղր
Antonyms
1. differ ::
տարբերվել
2. disagree ::
չհամաձայնվել
Different Forms
agree, agreed, agreeing, agrees
Word Example from TV Shows
That wasn't a part of our original agreement
and I do not agree to it now.

That wasn't a part of our original AGREEment and I do not AGREE to it now.

The Big Bang Theory Season 2, Episode 18

Your Grace, with respect,
I must agree with Lady Sansa.

Your Grace, with respect, I must AGREE with Lady Sansa.

Game of Thrones Season 7, Episode 2

Robb will never agree to those terms.

Robb will never AGREE to those terms.

Game of Thrones Season 2, Episode 4

Hey, everybody, before Howard gets here,
let's all just agree...

Hey, everybody, before Howard gets here, let's all just AGREE...

The Big Bang Theory Season 6, Episode 19

...and now you agree, so, heh...

...and now you AGREE, so, heh...

The Big Bang Theory Season 8, Episode 7

English to Armenian Dictionary: agree

Meaning and definitions of agree, translation in Armenian language for agree with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of agree in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'agree'

What agree means in Armenian, agree meaning in Armenian, agree definition, examples and pronunciation of agree in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History