English to Armenian Meaning of amount - գումար


Amount :
գումար

գումար, քանակ, ծավալ, չափ, պարունակություն, միտք, իմաստ, փող, մեկնաբանում, աստիճան, դեղաքանակ, տոկոսադրույքը, թիվ, անձ, թվերի ներկայացնելը որեվէ դիսկրետ եղանակով, նիշ, հաշվել, չափում, գնահատման, ընդհանուր, միջոցառում, նիստ, ժողովել, խումբ, լրություն, միրգ, արդյունք, հետեւանք, բնակարան, մարմին, նպատակ, տուն, շարունակություն, վերջ, պատահականություն, ամբողջ գումարը, ազդեցություն, վճարել, վախճան, զիջող, փաթեթ, միացք

ծագել, աճել, բարձրացում, արթնանալ, բարձրանալ, գումար, պետք է աճի, մեծացնել, դասակարգել, շարել, մարշալ, խումբ, հավասար, հավասարեցնել, նույնիսկ

քանակկազմելկազմելովգումարները
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of amount in English
Noun(1) a quantity of money(2) the relative magnitude of something with reference to a criterion(3) how much there is or how many there are of something that you can quantify(4) a quantity obtained by the addition of a group of numbers
Verb(1) be tantamount or equivalent to(2) add up in number or quantity(3) develop into
Examples of amount in English
(1) add a small amount of water(2) net amount(3) they paid the full amount(4) he owns any amount of houses(5) There is no denying that one of the major causes of obesity is the amount of food that we eat and the portion sizes.(6) the amount payable is more than ├ö├®┬╝10,000(7) they have spent a colossal amount rebuilding the stadium(8) what this guy was doing clearly did amount to persecution(9) One of the joys of working in Manchester is that you can walk from one end to the other in a reasonable amount of time.(10) he didn't mention the loan amount(11) This is in total contrast to the amount of walking or exercise involving the use of the legs.(12) Will computers make trains so massively more controllable as to amount almost to a new form of transport?(13) you'll never amount to anything(14) If you live in a built-up area, you have to expect a certain amount of noise.(15) Lorries were seen as a particular risk due to their size and the amount of chemicals they could be carrying.(16) Purchases must be fit for their purpose - they should work for a reasonable amount of time.
Related Phrases of amount
(1) total amount ::
ընդհանուր գումարը
(2) small amount ::
փոքր գումար
(3) amount to ::
գումարը
(4) large amount ::
մեծ քանակությամբ
(5) amount due ::
գումարը
(6) amount paid ::
վճարված գումարը
(7) net amount ::
զուտ գումարը
(8) amount of money ::
որոշակի գումար
(9) certain amount ::
որոշակի գումարի
(10) same amount ::
նույնը գումարը
Synonyms
Noun
1. quantity ::
քանակ
2. sum of money ::
գումար է
3. sum ::
գումար
Verb
4. come ::
գալ
Different Forms
amount, amounted, amounting, amounts
Word Example from TV Shows
The crown owes the Iron Bank of Braavos
a tremendous amount of money.

The crown owes the Iron Bank of Braavos a tremendous AMOUNT of money.

Game of Thrones Season 4, Episode 5

And that amount of money

And that AMOUNT of money

Money Heist Season 3, Episode 7

The amount of money
I'm bringing in,

The AMOUNT of money I'm bringing in,

Breaking Bad Season 5, Episode 10

- I have an outrageous amount of money.
- Not as much as the Lannisters.

- I have an outrageous AMOUNT of money. - Not as much as the Lannisters.

Game of Thrones Season 1, Episode 5

Didn't amount to much, did it?

Didn't AMOUNT to much, did it?

Westworld Season 3, Episode 8

English to Armenian Dictionary: amount

Meaning and definitions of amount, translation in Armenian language for amount with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of amount in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'amount'

What amount means in Armenian, amount meaning in Armenian, amount definition, examples and pronunciation of amount in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History