English to Armenian Meaning of anxious - մտահոգ


Anxious :
մտահոգ

մտահոգված, մտահոգ, մտահոգված է, het մինչեւ, մտածկոտ, խոհուն, համարվում, հուզված, անհամբեր, ահազանգել է, եռանդուն, անհանգիստ, տագնապալի, շտապեցին, խելագար, ալիքավոր, մեջբերեց, ծարավի, հոգատար, պաթոլոգիական, ջերմեռանդ, չափազանց ցանկանում, առաջ, լի հետաքրքրասիրության, անհամբեր սպասում, պատրաստ, պատրաստել, գրգռող, մանրախնդիր, վատ

մտահոգանհանգստությամբanxiousness
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of anxious in English
Adjective(1) eagerly desirous(2) causing or fraught with or showing anxiety
Examples of anxious in English
(1) Meanwhile, with the independent schools application results due out any day, parents face an anxious wait.(2) We repeat our thanks to counsel for their most helpful submissions in this very anxious case.(3) Parents began arriving at the school within an hour of the accident and many had an anxious wait to hear if their children were hurt.(4) Instead of getting ready for bed, she returned to the chair in which she had sat, anxious , waiting for her twin to wake up.(5) Universities themselves seem anxious to avoid misrepresentation in this area.(6) There was evidence that he was anxious to give up work because of concerns about his health.(7) You can't look up anymore, only down at the ground, anxious to avoid a similar encounter.(8) How many times, when you hear of an approaching storm, do you get worried or anxious ?(9) It's different in new company - I start to get anxious and worry what they are thinking.(10) Nevertheless, when he did play there was no keener performer on the field, nor one more anxious to do well for his side.(11) At that point, the government backed down, anxious to avoid further diplomatic damage.(12) It was unacceptable that anxious patients should wait for hours in crowded accident and emergency departments.(13) Grim-faced shepherds swing heavy cudgels, anxious to be clear of the road where horns blare impatiently.(14) Johnny appears disappointed to see him, but generally nervous and anxious as well.(15) The council is anxious to avoid British government interference in the project as it could delay it further.(16) They faced an anxious wait to find out whether any of the orchid had survived.
Related Phrases of anxious
(1) anxious about ::
մտահոգուիք
(2) very anxious ::
շատ մտահոգ
(3) be anxious ::
մտահոգուիք
(4) feel anxious ::
զգում մտահոգ
(5) to be anxious ::
նեղվելու
(6) feel anxious about ::
զգում անհանգստացած
(7) be anxious for ::
պետք է մտահոգ
Synonyms
Adjective
1. worried ::
մտահոգված է
2. eager ::
եռանդուն
3. uneasy ::
անհանգիստ
4. dying ::
մեռնող
Antonyms
1. calm ::
հանգիստ
2. collected ::
հավաքագրվել
3. easy ::
հեշտ
4. relaxed ::
հանգիստ
Different Forms
anxious, anxiously, anxiousness
Word Example from TV Shows
Why are you so anxious about it?

Why are you so ANXIOUS about it?

Money Heist Season 3, Episode 4

Please. l'm very anxious
to find out what this
is all about.

Please. l'm very ANXIOUS to find out what this is all about.

Breaking Bad Season 4, Episode 8

Forgive me, then,
if I seem anxious

Forgive me, then, if I seem ANXIOUS

Vikings Season 1, Episode 8

to be honest,
I'm pretty anxious.

to be honest, I'm pretty ANXIOUS.

The Big Bang Theory Season 12, Episode 8

...it makes them socially anxious.

...it makes them socially ANXIOUS.

The Big Bang Theory Season 6, Episode 24

English to Armenian Dictionary: anxious

Meaning and definitions of anxious, translation in Armenian language for anxious with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of anxious in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'anxious'

What anxious means in Armenian, anxious meaning in Armenian, anxious definition, examples and pronunciation of anxious in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History