English to Armenian Meaning of approach - մոտեցում


Approach :
մոտեցում

մոտեցում, ապաստան, մուտք, մտնելը, ճանապարհ, դասընթաց, կամրջակ, ուղղություն, դարպաս, դուռ, մոտակայք, մոտենալը, հարակցություն, մոտիկություն, ներկայություն, ժամանում, գալիք, այց, ազգակցություն, դռնատեղ, ելք, պորտալը, տալ, փոխառություն, կողմ, սրելը, շուրթ

ապաստան, մոտեցում, գնալ դեպի, մոտեցում ապաստանի, մոտեցում ապաստան, բռնել հանկարծակիի բերել, սպառնալ, շարունակել, գնալ առաջ, առաջխաղացում, հարել, գալիս են շփման, մոտենալու, մոտ, դառնում նման, այն բանից հետո, նման լինել, համընկնում, յուրացնել, զուգավորել, հավասար, հավասարեցնել, մօտենանք, նկարել է, մոտ վրա

մոտեցումմատչելիմոտեցավմոտեցումներմոտենում
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of approach in English
Noun(1) ideas or actions intended to deal with a problem or situation(2) the act of drawing spatially closer to something(3) a way of entering or leaving(4) the final path followed by an aircraft as it is landing(5) the event of one object coming closer to another(6) a tentative suggestion designed to elicit the reactions of others(7) the temporal property of becoming nearer in time(8) a close approximation(9) a relatively short golf shot intended to put the ball onto the putting green
Verb(1) move towards(2) come near or verge on, resemble, come nearer in quality, or character(3) begin to deal with(4) come near in time(5) make advances to someone, usually with a proposal or suggestion
Examples of approach in English
(1) The approach and landing were uneventful and the crew and aircraft were recovered safely.(2) Now, a second emergency of a single-engine approach and landing has been created.(3) It requires a generous approach to the situations in which privacy is to be protected.(4) For instance, we also received an approach from these people.(5) It equates belief systems with what informs your approach to a situation, and evaluates the system by the results.(6) This helps the children approach a highly emotional situation in a more objective manner.(7) That, combined with the landing weight, explained the high approach and landing speed.(8) It has also received an approach from the financier, who is understood to have offered more.(9) By questioning the validity of the scientific method, the new approach to science education opens up a can of worms.(10) she hadn't heard him approach(11) I thought you were tossed around like a rag doll on final landing approach because you were flying too slow.(12) He says that there has been no approach from he Dublin developer about the company.(13) A downhill runway may cause you to fly a too-high approach , and an overshoot would be likely.(14) Lovely picture, though I don't care for the approach of winter that the orangey browns promise, I do love these colours.(15) Now, the concern comes into play while the aircraft is on front, final approach .(16) Ethnographers say that Baba Marta is the threshold between the end of the winter season and the approach of summer.
Related Phrases of approach
(1) holistic approach ::
ամբողջական մոտեցում
(2) approach to ::
մոտեցում
(3) integrated approach ::
ինտեգրված մոտեցում
(4) system approach ::
համակարգային մոտեցում
(5) scientific approach ::
գիտական ​​մոտեցում
(6) practical approach ::
գործնական մոտեցում
(7) final approach ::
վերջնական մոտեցում
(8) systems approach ::
համակարգեր մոտեցում
(9) direct approach ::
ուղղակի մոտեցումը
(10) pragmatic approach ::
պրագմատիկ մոտեցում
Synonyms
Noun
1. method ::
մեթոդ
2. advance ::
առաջխաղացում
3. driveway ::
Driveway
4. coming ::
գալիք
6. access ::
մուտք
7. approach path ::
մոտեցում ուղին
8. approach shot ::
մոտեցում կրակոց
9. attack ::
հարձակում
Verb
10. move toward ::
շարժվել դեպի
11. border on ::
սահման
12. speak to ::
խոսել
13. tackle ::
լուծել
14. come near ::
մօտենալ
16. set about ::
ձեռնամուխ
Antonyms
1. recede ::
իջնել
2. retire ::
մեկուսանալ
3. retreat ::
նահանջ
4. withdraw ::
նահանջել
Different Forms
approach, approachable, approached, approaches, approaching
Word Example from TV Shows
This is a different approach.

This is a different APPROACH.

The Big Bang Theory Season 10, Episode 15

so she knows how to approach him
without making him skittish.

so she knows how to APPROACH him without making him skittish.

The Big Bang Theory Season 7, Episode 21

Right. Whereas Jewish mothers take
a casual la-di-da approach to their sons.

Right. Whereas Jewish mothers take a casual la-di-da APPROACH to their sons.

The Big Bang Theory Season 4, Episode 23

You may approach. Sit.

You may APPROACH. Sit.

Game of Thrones Season 3, Episode 7

Sheldon thinks the approach
in his paper might change the way...

Sheldon thinks the APPROACH in his paper might change the way...

The Big Bang Theory Season 6, Episode 3

English to Armenian Dictionary: approach

Meaning and definitions of approach, translation in Armenian language for approach with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of approach in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'approach'

What approach means in Armenian, approach meaning in Armenian, approach definition, examples and pronunciation of approach in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History