English to Armenian Meaning of appropriate - համապատասխան


Appropriate :
համապատասխան

լինել արժանի, զբաղեցնել, կցում, ունենալ, գրավել, համապատասխան

համապատասխան, պատշաճ, ճշգրիտ, խիստ, հակված, հարմար, տեղին, իրական, էական, ճիշտ, տաղանդավոր, զորավոր, կարող, ընդունակ, ուժեղ, տարբերիչ, հատկանշական, հատուկ, տեղավորել

համապատասխանյուրացրելպատշաճորեննպատակահարմարությունըյուրացնումյուրացնում
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of appropriate in English
Verb(1) give or assign a resource to a particular person or cause(2) take possession of by force, as after an invasion
Adjective(1) suitable for a particular person or place or condition etc
Examples of appropriate in English
(1) it's not appropriate for him to be present(2) In those circumstances we say it is appropriate for costs to follow the event.(3) But it is important to make sure the play programme is appropriate to the child.(4) The state, apparently, is to decide what material is appropriate for academic inquiry.(5) It would certainly not be appropriate to grant a stay in these circumstances.(6) In this circumstance it is appropriate to depend upon a set of rules for swift action.(7) A spokesman for the railway said the company didn't feel it was appropriate to comment at this stage.(8) As I prepare to leave Scotland for a while, it seems appropriate to focus on some of those bigger issues.(9) Given the title, it may be appropriate to consider the semiology of it all.(10) It's appropriate to apologise when you've been wrong but re-writing the past is not an option.(11) to make the appropriate arrangements(12) Some content during this event may not be appropriate for all audiences.(13) A conditional discharge would be appropriate for the offences in all the circumstances.(14) I felt it was entirely appropriate to honour my adopted country in my new hometown.(15) In this particular case I made the decision that it was not appropriate to do that.(16) Speed must be appropriate for the conditions, the size and type of vessel, and the safety of others in the area.
Related Phrases of appropriate
(1) appropriate action ::
համապատասխան գործողություն
(2) appropriate time ::
հարմար ժամանակ
(3) appropriate measures ::
համապատասխան միջոցներ
(4) appropriate technology ::
համապատասխան տեխնոլոգիաներ
(5) appropriate person ::
համապատասխան անձը
(6) appropriate authority ::
համապատասխան մարմինը
(7) appropriate measure ::
պատշաճ միջոց
(8) be appropriate ::
է տեղին լինել
Synonyms
Adjective
1. suitable ::
հարմար
Verb
2. seize ::
գրավել
3. steal ::
գողանալ
4. plagiarize ::
գրագողությամբ զբաղվել
5. allocate ::
հատկացնել
6. capture ::
գրավում
7. allow ::
թույլ տալ
Different Forms
appropriate, appropriated, appropriately, appropriateness, appropriates, appropriating
Word Example from TV Shows
with a nautical theme
might be appropriate.

with a nautical theme might be APPROPRIATE.

The Big Bang Theory Season 7, Episode 2

"Singing is neither an APPROPRIATE vocation nor avocation for you...

The Big Bang Theory Season 1, Episode 10

...to the appropriate destination.

...to the APPROPRIATE destination.

The Big Bang Theory Season 3, Episode 15

Why would you think
this is an appropriate gift?

Why would you think this is an APPROPRIATE gift?

The Big Bang Theory Season 6, Episode 20

and you mark it
under the appropriate column.

and you mark it under the APPROPRIATE column.

Breaking Bad Season 5, Episode 13

English to Armenian Dictionary: appropriate

Meaning and definitions of appropriate, translation in Armenian language for appropriate with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of appropriate in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'appropriate'

What appropriate means in Armenian, appropriate meaning in Armenian, appropriate definition, examples and pronunciation of appropriate in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History