English to Armenian Meaning of attack - հարձակում


Attack :
հարձակում

հարձակում, ներխուժում, ասպատակություն, վիրավորական, արշավանք, տուրուդմփոց, հույզ, կիրք, Զգացմունք, կապվածություն, արագընթացություն, բարձրանալը, արշավախումբ, մոլեգնություն, մուսա, շփոթվածություն, շփոթմունք, Idee fixe, կողոպուտ, անցում, Տրանզիտ, քայլվածք, փոփոխություն պետական, փոփոխություն պայմանով, հանկարծական նոպա, տեղավորել

ներխուժել, հարձակում, ընկնում է, Strafe, պաշարել, տեղալ, ոչնչացնել, ջարդվել, բնաջնջել, քանդել, ավերել, խանգարել, ավելորդ, գալ, ժամանել, հայտնվել, տեղի ունենալ, զբոսանք, լեռ, աճ, դառնալ բարձրաձայն, բարձրացում, ջնջել, կատարել հեռու, մեռնել, տապալել, թռցնել, սպանել, կործանում, բռնել, պահել, ըմբռնել, կանգ է, վերցնել, չեղյալ հայտարարել, քննադատել, մուրճ, մեկնաբանություն, վերանայում

հարձակումհարձակվեցինհարձակվողհարձակվողներըհարձակվումհարձակումները
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of attack in English
Noun(1) (military, using weapons(2) an offensive move in a sport or game(3) intense adverse criticism(4) ideas or actions intended to deal with a problem or situation(5) the act of attacking(6) a decisive manner of beginning a musical tone or phrase(7) a sudden occurrence of an uncontrollable condition(8) the onset of a corrosive or destructive process (as by a chemical agent(9) strong criticism
Verb(1) launch an attack or assault on; begin hostilities or start warfare with(2) attack in speech or writing(3) take the initiative and go on the offensive(4) attack someone physically or emotionally(5) set to work upon; turn one's energies vigorously to a task(6) begin to injure
Examples of attack in English
(1) Today there will be an exercise involving a mock chemical attack on the City of London.(2) The ants move the aphids to fresh parts of the plant, and they protect them from attack by other insects.(3) asthma attack(4) it was a scathing attack on the government(5) Rubinstein combines the march of his King to a weak pawn with an attack against White's King.(6) In an attack on a police station, one police officer and an attacker were killed.(7) Police are investigating an attack on a woman as she left a toilet at a train station.(8) London's ex-police chief has launched a vitriolic attack on the minister.(9) In February police arrested nine Moroccans suspected of planning an attack on the US embassy in Rome.(10) HIV is thought to attack certain cells in the brain(11) We didn't want to attack too much because it would be crazy to lose the ball and let them score a goal.(12) An attack of rheumatic fever may last for six weeks or longer.(13) White has two ways of giving up a piece for the attack in the main line, and they're both looking as deadly as ever.(14) His response to the disaster of the war is to attack those who opposed the war.(15) three classrooms were gutted in the arson attack(16) Instead of trying to tell the players how to attack , he gave them more freedom.
Related Phrases of attack
(1) heart attack ::
սրտի կաթված
(2) to attack ::
հարձակվել
(3) panic attack ::
խուճապ հարձակումը
(4) sudden attack ::
հանկարծակի հարձակումը
(5) shark attack ::
shark Attack
(6) wing attack ::
թեւը հարձակումը
(7) terrorist attack ::
ահաբեկչական հարձակման
(8) asthma attack ::
ասթմա հարձակումը
(9) have a heart attack ::
ունեն սրտի կաթված
(10) sneak attack ::
թռցնել հարձակումը
Synonyms
Noun
1. assault ::
հարձակում
2. criticism ::
քննադատություն
3. fit ::
տեղավորել
4. fire ::
կրակ
5. attempt ::
փորձ
6. onslaught ::
հարձակում
7. approach ::
մոտեցում
Verb
8. assault ::
հարձակում
9. strike ::
գործադուլ
10. criticize ::
քննադատել
11. address ::
հասցե
12. aggress ::
Aggress
13. snipe ::
մորակտցար
14. set on ::
սահմանվում է
15. assail ::
տեղալ
Different Forms
attack, attacked, attacker, attackers, attacking, attacks
Word Example from TV Shows
When you attack the Faith,
you attack the Crown.

When you ATTACK the Faith, you ATTACK the Crown.

Game of Thrones Season 6, Episode 6

We will not attack King's Landing.

We will not ATTACK King's Landing.

Game of Thrones Season 7, Episode 2

Attack him!

Attack him!

Game of Thrones Season 1, Episode 4

I will not attack King's Landing.

I will not ATTACK King's Landing.

Game of Thrones Season 7, Episode 2

It was wise to attack at night.
We took them by surprise.

It was wise to ATTACK at night. We took them by surprise.

Game of Thrones Season 2, Episode 9

English to Armenian Dictionary: attack

Meaning and definitions of attack, translation in Armenian language for attack with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of attack in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'attack'

What attack means in Armenian, attack meaning in Armenian, attack definition, examples and pronunciation of attack in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History