English to Armenian Meaning of back - ետ


Back :
ետ

ետ, թիկունքային, ետեւում, հետույք, ապագա, մակերեւույթ, դեմք, երեսի

ետ, եղնիկ, խոսել, հակադիր, հակառակ, հակադարձ, ի տարբերություն, անցյալ, անցած, գնացել է, մահացավ, հին, տարեց, գործածված, քրոնիկ, շարափակծ շարքը փակող զորամաս, թիկունքային, խանգարել, երբ, քամակ, ուշ, մակերեսային, կռնակի, գլխիվայր շրջված, հակասական, չվճարված, ժամկետանց, ակնառու, դատարկ, ձի, աջակցություն, պաշտպանել, արդարացնել, սեղմել, պառկիր, գրազ, ցից, հավաքածու, գնալ, Վերադառնալ

ետեւում, ետ, երբ, ետեվից, կրկին, եւս մեկ անգամ, ապա, նորից, ետեւից, ավելի ուշ, հակառակ, շարափակծ շարքը փակող զորամաս

Վերադառնալապահովվածհովանավորկողմնակիցներըպաշտպանումbackingsbacklessbacklogbacklogsաջակցում
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of back in English
Noun(1) the posterior part of a human (or animal(2) the side that goes last or is not normally seen(3) the part of something that is furthest from the normal viewer(4) (football(5) the series of vertebrae forming the axis of the skeleton and protecting the spinal cord(6) the protective covering on the front, back, and spine of a book(7) the part of a garment that covers the back of your body(8) a support that you can lean against while sitting(9) (American football
Verb(1) be behind; approve of(2) travel backward(3) give support or one's approval to(4) cause to travel backward(5) support financial backing for(6) be in back of(7) place a bet on(8) shift to a counterclockwise direction(9) establish as valid or genuine(10) strengthen by providing with a back or backing
Adjective(1) related to or located at the back(2) located at or near the back of an animal, or hind(3) of an earlier date
Adverb(1) in or to or toward a former location(2) at or to or toward the back or rear(3) in or to or toward an original condition(4) in or to or toward a past time(5) in reply(6) in repayment or retaliation
Examples of back in English
(1) Go back a few years and past examples of new indices and trackers don't inspire much confidence either.(2) With my neck craned back , I can count the screws in the shelves on the far side of the room.(3) Double yellow lines to be introduced in some back roads to improve access to properties(4) Sam patted his back in fake sympathy before pushing back her chair to leave the table.(5) she put the file in the back of the drawer(6) Mr Coen had been thrown to the rear of the cab and partially out the back window.(7) They have faced five months of not knowing whether they would get their jobs back .(8) Small companies, where many a retail punter likes to invest, are also back in fashion.(9) I only had to shut my eyes and I was back in Connemara(10) Once back in the UK, it is usually possible to get things sorted out to our satisfaction.(11) I was just passing by the main bedroom when this dark figure shot past me towards the back bedroom.(12) Finnish is well known for possessing a front- back vowel harmony system.(13) she was rude back to them(14) I walked there and back(15) The bus is practically empty, so they move to the back as the bus lurches forwards.(16) We even went crawling back to our previous hovel but our beds had already been filled.
Related Phrases of back
(1) go back ::
Վերադառնալ
(2) be right back ::
հիմա կվերադառնամ
(3) get back ::
Վերադառնալ
(4) welcome back ::
Բարի վերադարձ
(5) hold back ::
զսպել
(6) bring back ::
ետ բերել
(7) back off ::
հեռու մնա
(8) call back ::
ետ Զանգիր
Synonyms
Adjective
1. rear ::
թիկունքային
2. past ::
անցյալ
3. hinder ::
խանգարել
Adverb
4. backward ::
ետ
5. ago ::
առաջ
Noun
7. spine ::
կռնակ
8. rear ::
թիկունքային
9. end ::
վերջ
10. reverse ::
reverse
11. backrest ::
backrest
12. dorsum ::
dorsum
13. rachis ::
rachis
14. binding ::
պարտավորեցնող
Verb
15. sponsor ::
հովանավորը
16. support ::
աջակցություն
17. bet on ::
գրազ
18. reverse ::
reverse
20. plump for ::
ձգելու համար
21. indorse ::
indorse
Antonyms
1. face ::
դեմք
2. forehead ::
ճակատ
3. front ::
ճակատ
Different Forms
back, backed, backer, backers, backing, backings, backless, backlog, backlogs, backs
Word Example from TV Shows
I mean, I tried to get back together
with Sheldon, he shot me down.

I mean, I tried to get BACK together with Sheldon, he shot me down.

The Big Bang Theory Season 9, Episode 10

I look forward to having
her back in my bed.

I look forward to having her BACK in my bed.

Game of Thrones Season 6, Episode 9

We ask you to give them back.

We ask you to give them BACK.

Game of Thrones Season 6, Episode 9

and then straight back down
like it's going to crash, and

and then straight BACK down like it's going to crash, and

The Big Bang Theory Season 5, Episode 18

Pay me back when you can.

Pay me BACK when you can.

The Big Bang Theory Season 2, Episode 14

English to Armenian Dictionary: back

Meaning and definitions of back, translation in Armenian language for back with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of back in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'back'

What back means in Armenian, back meaning in Armenian, back definition, examples and pronunciation of back in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History