English to Armenian Meaning of band - խումբ


Band :
խումբ

քերթել, վիրակապ, խումբ, քաղցրեղեն, փաթաթան, կուսակցություն, հանդերձանք, կողմ, անձնակազմը, կապան, մանյակ, կցագիր, Binder, պարտատոմս, ժանյակ, փողկապը, մտրակ, համայնք, հավաքածու, ամբոխ, հավաքույթ, շրջան, հաստլիկ, ուժ, գումարտակ, շղթա, լուծ, շարժափոկ

խումբ, է հավաքվել, խումբը միասին, փողկապը, կտոր միասին, շնաթոկ, արկղել, խանգարել, ամուսնացնել, միանալ, կապ, միավորել, զույգ, հանդիպել, միացյալ, տեղի ունենալ, պատահել, հալածել, անցնել դուրս, գնալ առաջ, Մտնել, սնդկազոդել, լուծ, միացում, կոնֆեդերացիա, կազմակերպություն, ակումբ, հյուս

խումբbandedbandingbands
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of band in English
Noun(1) an unofficial association of people or groups(2) instrumentalists not including string players(3) a stripe or stripes of contrasting color(4) an adornment consisting of a strip of a contrasting color or material(5) a group of musicians playing popular music for dancing(6) a range of frequencies between two limits(7) a thin flat strip of flexible material that is worn around the body or one of the limbs (especially to decorate the body(8) a cord-like tissue connecting two larger parts of an anatomical structure(9) jewelry consisting of a circlet of precious metal (often set with jewels(10) a driving belt in machinery(11) a thin flat strip or loop of flexible material that goes around or over something else, typically to hold it together or as a decoration(12) a strip of material attached to the leg of a bird to identify it (as in studies of bird migration(13) a restraint put around something to hold it together
Verb(1) bind or tie together, as with a band(2) attach a ring to the foot of, in order to identify
Examples of band in English
(1) Start with a pulley or elastic resistance band set at shoulder height.(2) In the same year, he went from being a rehearsal keyboard player to a studio musician with the band .(3) I've also been writing songs and putting together a band called the Novenas.(4) His plans had required a dexterity that would serve him well when he came to supervise his own band of postgraduates later.(5) Round Syal's wrist is a thin band , a gaga, that represents a Diwali prayer.(6) Then with the early light came ÔÇÿthe clash of brassÔÇÖ as the band of the Royal Marines marched by.(7) Angela looked over at Jacob and noticed the gold band on his finger.(8) I guess their band is back together again, so I can start hoping that they pump out another good album.(9) I caught a glimpse of an enormous diamond on a band of gold and my stomach dropped.(10) The first record of a metal band being attached to a bird's leg was in 1595.(11) Like all gobies it has two distinct dorsal fins, and a distinguishing feature of this species is that the front fin has a pale band at its top.(12) Four members of the present band also play with the Graig Brass Band, a band with a long history stretching back to the 1760s.(13) Spool the band around the axle, place the racer on the floor and get ready for a speedy trip when you release the rear wheels.(14) To get an idea of what's going on in the bird world, it's not necessary to slap a band on every bird's leg, he said.(15) Yet all the people on stage at Nottingham's Royal Concert Hall - band and orchestra alike - were clearly having a ball.(16) I asked him, shifting in my seat uncomfortably before playing with the paper band on my wrist.
Related Phrases of band
(1) rubber band ::
ռետինե խումբը
(2) rock band ::
ռոք խումբ
(3) marching band ::
կոչերով քայլերթ խումբը
(4) hair band ::
մազերը խումբը
(5) band width ::
խումբը լայնությունը
(6) band-aid ::
խումբը Օգնություն
(7) elastic band ::
առաձգական խումբը
(8) school band ::
դպրոց խումբը
(9) big band ::
մեծ խումբը
Synonyms
Noun
1. belt ::
գոտի
2. stripe ::
շերտագիծ
3. group ::
խումբ
6. isthmus ::
պարանոց
7. circle ::
շրջան
8. ring ::
մատանի
9. dance band ::
պարի խումբը
Verb
11. ring ::
մատանի
Different Forms
band, banded, banding, bands
Word Example from TV Shows
His favorite two-piece
acoustic sci-fi novelty rock band.

His favorite two-piece acoustic sci-fi novelty rock BAND.

The Big Bang Theory Season 9, Episode 10

It's my fucking luck I end up
with a band of fire worshippers.

It's my fucking luck I end up with a BAND of fire worshippers.

Game of Thrones Season 7, Episode 1

Pretentious name for a band of outlaws.

Pretentious name for a BAND of outlaws.

Game of Thrones Season 2, Episode 7

I don't want to be the one
who breaks up the band.

I don't want to be the one who breaks up the BAND.

The Big Bang Theory Season 11, Episode 13

A band of 20 men, maybe less.

A BAND of 20 men, maybe less.

Game of Thrones Season 5, Episode 9

English to Armenian Dictionary: band

Meaning and definitions of band, translation in Armenian language for band with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of band in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'band'

What band means in Armenian, band meaning in Armenian, band definition, examples and pronunciation of band in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History