English to Armenian Meaning of bill - օրինագիծ


Bill :
օրինագիծ

օրինագիծ, անցք, ճահիճ, ճահճի, փոս, խորշ, օրենքի նախագիծը, ստացական, մուրհակ, պատվեր, թուղթ, Ծանուցման թերթիկ, պահանջարկը օրինագիծը, պլակատ, գովազդ, Հայտարարություն, հայտարարություն, նետիր, ռեկլամ, ծանուցում, շրջաբերական, մենյու, կեռ, քիթ, համբույր

օրինագիծbillablebilledբիլինգBILLINGSօրինագծերը
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of bill in English
Noun(1) a statute in draft before it becomes law(2) an itemized statement of money owed for goods shipped or services rendered(3) a piece of paper money (especially one issued by a central bank(4) the entertainment offered at a public presentation(5) an advertisement (usually printed on a page or in a leaflet(6) a sign posted in a public place as an advertisement(7) a list of particulars (as a playbill or bill of fare(8) a cutting tool with a sharp edge(9) a brim that projects to the front to shade the eyes(10) horny projecting mouth of a bird
Verb(1) demand payment(2) advertise especially by posters or placards(3) publicize or announce by placards
Examples of bill in English
(1) Michael pulled out two twenty's and a ten-dollar bill and placed it in front of Tom.(2) The youngest ate a small red fruit that a golden bird carried in its bill .(3) Each of the plurality of flukes may be provided with an inwardly sloped bill segment at a distal end of the fluke.(4) The concert will feature a host of local entertainers and top of the bill will be the widely acclaimed Clare singer Larry Mc Evoy.(5) a bill on foreign affairs(6) On Saturday night at a big show in Castlebar Thomas Moran boxed the home club's John Waldron on the top of the bill and it was the Westport man who came out on top.(7) Margo MacDonald presented her bill to the Parliament in this context.(8) I held out a hand jokingly but to my surprise he actually gave the ten-dollar bill to me.(9) It offers a different look than a typical sandwich bill , where a contrasting color is inserted in the middle of the edge of the brim.(10) The bill of a platypus is soft, flexible, and leathery, unlike a bird's beak.(11) Irish customers use their phones for an average of 198 minutes a month, running up a bill of ├ö├®┬╝44.28.(12) A Black-throated Green Warbler dropped into view, a tiny green caterpillar grasped in the vise of his slender bill .(13) a debate over the civil rights bill(14) She said that they ├ö├ç├┐pray that parliament accepts the draft bill in the spirit in which it is intended.├ö├ç├û(15) Berry wasn't top of the bill , and I remember his thoughts on that issue reverberated throughout the evening.(16) Suddenly providence tugged at H.E. Crumpled up on the curb lay a ten-dollar bill .
Related Phrases of bill
(1) bill of lading ::
Կոնոսամենտը
(2) bill of exchange ::
մուրհակ
(3) pay the bill ::
վճարել հաշիվը
(4) bill of sale ::
Օրինագիծը վաճառքի
(5) bill of material ::
օրինագիծը նյութական
(6) bill of landing ::
օրինագիծը վայրէջքի
(7) dollar bill ::
դոլարը օրինագիծը
(8) pay bill ::
վճարիր օրինագիծը
(9) foot the bill ::
ոտքով օրինագիծը
(10) telephone bill ::
հեռախոս օրինագիծը
Synonyms
Noun
1. invoice ::
ապրանքագիր
2. draft law ::
Օրենքի նախագիծը
3. banknote ::
թղթադրամը
4. poster ::
պլակատ
5. beak ::
կեռ
6. billhook ::
billhook
7. circular ::
շրջաբերական
8. bank bill ::
բանկը օրինագիծը
9. vizor ::
vizor
10. account ::
հաշիվ
11. nib ::
գրչածայր
12. measure ::
միջոցառում
Verb
13. invoice ::
ապրանքագիր
14. advertise ::
գովազդել
15. describe as ::
նկարագրել է որպես
16. placard ::
պլակատ
17. charge ::
գանձել
Different Forms
bill, billable, billed, billing, billings, bills
Word Example from TV Shows
and we can shoot it
at Bill Nye's house.

and we can shoot it at Bill Nye's house.

The Big Bang Theory Season 7, Episode 7

Or Bill Gates. Or Stephen Hawking.

Or Bill Gates. Or Stephen Hawking.

The Big Bang Theory Season 6, Episode 8

Actually, your name is on the electric bill.

Actually, your name is on the electric BILL.

The Big Bang Theory Season 8, Episode 18

except for it looks like
a hundred-dollar bill.
Heh-heh-heh.

except for it looks like a hundred-dollar BILL. Heh-heh-heh.

Breaking Bad Season 2, Episode 7

Yes. Direct bill.

Yes. Direct BILL.

Breaking Bad Season 2, Episode 5

English to Armenian Dictionary: bill

Meaning and definitions of bill, translation in Armenian language for bill with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of bill in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'bill'

What bill means in Armenian, bill meaning in Armenian, bill definition, examples and pronunciation of bill in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History