English to Armenian Meaning of black - Սեվ


Black :
Սեվ

Սեվ, մութ, խավար, մթություն, մռայլ, մթին, թուխ, սեւ, դարչնագույն, ոսկեգույն, ագռավ, կեղտոտ, մրոտ, հակասանիտարական, դալկահար, խուճուճ, անհասկանալի, մշուշապատ, դաժան, արյունոտ, անողոք, անմարդկային, խուլ, անգույն, տխուր, գունատ, ժանգոտ, գեշ, վիրավորական, ամոթաբեր, անարգ, խորը կապույտ, ահարկու, Sky-գունավոր, պղտոր, անորոշ, առեղծվածային, անազնիվ, կոռումպացված, անարդար, չար, վատ, անգութ, նախանձ, չարասիրտ, հիանալի, սարսափելի, զարհուրելի, հսկայական, քրեական, մեղավոր, վնասակար, հում, ժամանակավոր, կանաչ, չհասած, թարմ, անհամ, տհաճ, չարագուշակ, սգալի, հանդիսավոր, խոնավ, անպարկեշտ, անտեսանելի, գողացել, թաքուն, գաղտնի, օրինական, անել, սեւ, սլանալ, մթնել, կատարել մութ, պղծել, աղտոտել, արատավորել, բիծ, զրպարտում, աղոտանալ, ամոթ

ՍեվջնջելուցBlackerblackestկոշիկի ներկսլավունblacklyմթությունblacks
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of black in English
Noun(1) the quality or state of the achromatic color of least lightness (bearing the least resemblance to white(2) total absence of light(3) British chemist who identified carbon dioxide and who formulated the concepts of specific heat and latent heat (1728-1799(4) popular child actress of the 1930's (born in 1928(5) (board games(6) black clothing (worn as a sign of mourning
Verb(1) make or become black
Adjective(1) being of the achromatic color of maximum darkness; having little or no hue owing to absorption of almost all incident light(2) of or belonging to a racial group especially of sub-Saharan African origin(3) marked by anger or resentment or hostility(4) offering little or no hope(5) stemming from evil characteristics or forces; wicked or dishonorable(6) (of events(7) (of the face(8) extremely dark(9) harshly ironic or sinister(10) (of intelligence operations(11) distributed or sold illicitly(12) (used of conduct or character(13) (of coffee(14) soiled with dirt or soot
Examples of black in English
(1) They tore off his dirty black garments and threw him into the bath.(2) I was wearing black for the ceremony as was the custom at the time, and changed into a white satin dress for the reception.(3) It is coloured golden brown above and white below with a black stripe down the sides of its neck.(4) Again, the predominant colours are black and grey and the lighting plot is superb.(5) She was going to set him free from all of the evil and black hatred he had brought to the world.(6) After a close fought frame it was Steve who potted the final black to win 50-42.(7) She was startled and looked up to see that the man was dressed in all black with a hood on his face.(8) The black sky stretched out above her, its hundreds of stars twinkling beneath the wavering light.(9) Light brown, navy and black are the colours Joseph has in mind for the suits.(10) I was very pleased with my eye make-up, and I only used two colours this time - black and gold.(11) He is part of a new generation of black artists who are bringing their eclectic cultural experiences to dance.(12) It had gotten a lot darker and the sky was completely black except with the assortment of stars.(13) All about her was either the black of night and shadows or the orange of flame.(14) Johnson was a banner figure for artists of the great 1960s revival in black culture.(15) Gypsy moth egg hatch occurs at about the time of budburst of red and black oaks.(16) The two men approached, dressed the same as before, all in black with the ski masks on.
Related Phrases of black
(1) black hole ::
Սեւ անցք
(2) black eye ::
black eye
(3) black sheep ::
սեւ ոչխար
(4) black tea ::
Սեւ թեյ
(5) supermassive black hole ::
հսկայական սեւ անցք
(6) black cat ::
Սեւ կատու
(7) black man ::
սեւ մարդ
Synonyms
Adjective
1. dark ::
մութ
2. unlit ::
առանց լիմիտի
3. tragic ::
աղետալի
4. miserable ::
թշվառ
5. cynical ::
ցինիկ
6. angry ::
զայրացած
7. wicked ::
չար
8. bootleg ::
bootleg
9. grim ::
մռայլ
10. shameful ::
ամոթալի
11. fatal ::
ճակատագրական
12. pitch-dark ::
խավար
13. smutty ::
կեղտոտ
14. bleak ::
տխուր
15. blackened ::
blackened
Noun
16. total darkness ::
ընդհանուր խավարը
18. black person ::
Սեւ անձնավորություն
Verb
19. blacken ::
սլանալ
Antonyms
1. white ::
ճերմակ
Different Forms
black, blacked, blacker, blackest, blackish, blackly, blackness, blacks
Word Example from TV Shows
Stygg and Black Lorren.

Stygg and Black Lorren.

Game of Thrones Season 2, Episode 10

Black Jack and Kegs and Mully chopped
to pieces 'cause they broke the rules?

Black Jack and Kegs and Mully chopped to pieces 'cause they broke the rules?

Game of Thrones Season 4, Episode 8

You counting Black Jack, Kegs, and Mully?

You counting Black Jack, Kegs, and Mully?

Game of Thrones Season 4, Episode 8

Go tell the crows at Castle Black.

Go tell the crows at Castle Black.

Game of Thrones Season 4, Episode 3

sold the rocket fuel
on the black market.

sold the rocket fuel on the BLACK market.

The Big Bang Theory Season 5, Episode 5

English to Armenian Dictionary: black

Meaning and definitions of black, translation in Armenian language for black with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of black in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'black'

What black means in Armenian, black meaning in Armenian, black definition, examples and pronunciation of black in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History