English to Armenian Meaning of bore - ծակել


Bore :
ծակել

ծակել, շաղափելը, խայթել, փոս, ճեղքվածք, բացվածք, բացում, բուլկի, ջրհեղեղ, հորձանք, հաստություն, խորություն, բրոմիդ, վանող, ասեղնագործել, տարափ, ջրափոս

ծակել, շաղափել, սահման, շուրթ, ծալաբոլորք, կատարել furbelows, ծոպեր, խոցել, թքել, մարմնամարզություն, շամփուր, պաշարել, ցանկապատել, ծաղրուծանակ, շրջապատել, որոր, փորել

ծակելՁանձրացածձանձրույթՓոփոխամիտձանձրալի
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of bore in English
Noun(1) a person who evokes boredom(2) a high wave (often dangerous, as by colliding tidal currents or in a narrow estuary(3) diameter of a tube or gun barrel(4) a hole or passage made by a drill; usually made for exploratory purposes
Verb(1) have(2) cause to be born(3) put up with something or somebody unpleasant(4) move while holding up or supporting(5) bring forth(6) take on as one's own the expenses or debts of another person(7) contain or hold; have within(8) bring in(9) have on one's person(10) behave in a certain manner(11) have rightfully; of rights, titles, and offices(12) support or hold in a certain manner(13) be pregnant with(14) cause to be bored(15) make a hole, especially with a pointed power or hand tool
Examples of bore in English
(1) bore a hole in the wall to pass the cable through(2) I think he has simply demonstrated once again why he has become such a crashing bore .(3) Despite all the difficulties the two ends of the tunnel bore met as planned in 1916.(4) That notion of filmmaking seemed like a bore then and seems like a bore now.(5) Earl is so enmeshed in his youngest son's identity that he becomes a bore .(6) Even a small amount of snow, mud, excess lubricant, or grease in the bore can dangerously increase pressure and cause the barrel to bulge or burst when firing.(7) She on the other hand is a complete washout and a complete bore .(8) He has spoken honestly about the damage a lifetime of shooting big bore handguns has done to his body.(9) It's like reading the same book over and over again: it becomes a bore .(10) It was taken to Ilam to pump water for domestic supply from an artesian bore near the water wheel to a water tank on a tower beside the homestead.(11) You always were a headache and you always were a bore .(12) Ever seen the front of those machines they use to bore subway tunnels?(13) At some point he armed himself with a 12- bore pump action shotgun which was capable of holding up to 5 cartridges, and loaded the gun.(14) Being parallel to the bore , the rails offered a mounting solution that aimed the light perfectly.(15) With all of the reality shows that make TV watching a complete bore , I was glad to finally see something new, fresh, absorbing and entertaining.(16) The inside bore might be 12 in, but the barrels are well over a metre in diameter at the base.
Related Phrases of bore
(1) bear ::
արջ
(2) to bore ::
ձանձրացնել
(3) full bore ::
լրիվ չկրեցին
(4) bore and stroke ::
չկրեցին եւ կաթված
(5) cylinder bore ::
մխոց չկրեցին
(6) bore diameter ::
չկրեցին տրամագիծը
(7) bore a hole ::
ծնեց մի փոս
(8) bore da ::
չկրեցին da
(9) choke-bore ::
խեղդել-չկրեցին
(10) bore through ::
չկրեցին միջոցով
(11) bore out ::
ծնեց դուրս
Synonyms
Noun
2. dullard ::
բթամիտ
3. gauge ::
տրամաչափ
4. aegir ::
aegir
5. bore-hole ::
հորատանցքը
Verb
6. stultify ::
հիմար դուրս բերել
7. drill ::
մարմնամարզություն
8. tire ::
անվադող
Different Forms
bore, bored, boredom, bores, boring
Word Example from TV Shows
And I won't bore you
with the details, but he's...

And I won't BORE you with the details, but he's...

Breaking Bad Season 5, Episode 13

For the love I bore your lord husband...

For the love I BORE your lord husband...

Game of Thrones Season 1, Episode 6

Charmless, rigid, a bore, yes,

Charmless, rigid, a BORE, yes,

Game of Thrones Season 2, Episode 4

A year later, she bore her Khal a daughter.
How did he show his happiness?

A year later, she BORE her Khal a daughter. How did he show his happiness?

Game of Thrones Season 6, Episode 4

-This can bore anyone.\N-You’re bored with 67 hostages,

-This can BORE anyone.
-You’re BOREd with 67 hostages,

Money Heist Season 1, Episode 9

English to Armenian Dictionary: bore

Meaning and definitions of bore, translation in Armenian language for bore with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of bore in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'bore'

What bore means in Armenian, bore meaning in Armenian, bore definition, examples and pronunciation of bore in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History