English to Armenian Meaning of change - փոփոխություն


Change :
փոփոխություն

փոփոխություն, այլընտրանք, անջատիչ, մուտացիա, փոխանցել, հերթափոխություն, բորսա, փոխանակություն, փոխանակում, վերադասավորում, վերադարձ, բազմազանություն, գեղեցկություն, փոխել, ավելի քան, տրնկոզի, փոխակերպել, կերպարանափոխություն, մանրադրամ, փոքր մետաղադրամ

փոփոխություն, փոխել, շեղել, վերափոխել, փոխանակություն, ընդմիջվող, բորսա, հեռացնել, տարբերվել, անջատիչ, անցնել, փոխակերպել, կերպարանափոխել, դնել, հերթով, փոխանակել, Փոխանակում, ուժը կորցրած ճանաչել, հերթը, լուծել, աճել, կանխիկացնել, փոխել գումար

փոփոխությունփոփոխականփոխվեցանփոփոխփոփոխություններփոփոխվող
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of change in English
Noun(1) an event that occurs when something passes from one state or phase to another(2) a relational difference between states; especially between states before and after some event(3) the action of changing something(4) the result of alteration or modification(5) the balance of money received when the amount you tender is greater than the amount due(6) a thing that is different(7) a different or fresh set of clothes(8) coins of small denomination regarded collectively(9) money received in return for its equivalent in a larger denomination or a different currency(10) a difference that is usually pleasant
Verb(1) cause to change; make different; cause a transformation(2) undergo a change; become different in essence; losing one's or its original nature(3) become different in some particular way, without permanently losing one's or its former characteristics or essence(4) lay aside, abandon, or leave for another(5) change clothes; put on different clothes(6) exchange or replace with another, usually of the same kind or category(7) give to, and receive from, one another(8) change from one vehicle or transportation line to another(9) become deeper in tone(10) remove or replace the coverings of
Examples of change in English
(1) Each person taking part will have to bring old running shoes, a swimsuit, a towel and a change of clothes.(2) Leo then ordered a large popcorn and searched through his pocket for change .(3) These ponds often dry out, killing the tadpoles, before they can change into toadlets and leave the pond.(4) Then suddenly a change of habits started working, and kept working, and there I have it.(5) ÔÇÿI don't think I've got change for a fiver,ÔÇÖ I said as I searched in my bag.(6) So instead of there being such a clean break of content, it's more a change of style.(7) couscous makes an interesting change from rice(8) I work all day, so cannot pick up the email to notify me of the change of venue.(9) a change of venue(10) Half a million pounds is serious money but you might not have much change left if you bought a house in the country.(11) Now, I am a man of the world, and I know where to change on a train journey from Guildford to Bracknell.(12) Is it fair to require a person to change his or her job or be made redundant without compensation?(13) Even if the same party regains power, the change in leadership can make all the difference.(14) They also pocketed a pile of change which had been saved to buy the children's sweets.(15) Due to the new regulations that allow a change of tyres only in the case of an obvious defect, this kind of mistake can ruin an entire race.(16) The chances of finding the Thai Millennium coins in your change are very small.
Related Phrases of change
(1) to change ::
փոխել
(2) climate change ::
կլիմայի փոփոխություն
(3) no change ::
ոչ մի փոփոխություն
(4) the change ::
փոփոխությունը
(5) change into ::
փոխելու մեջ
(6) change management ::
փոփոխություն կառավարման
(7) change to ::
փոխել
(8) for a change ::
փոփոխության համար
(9) change color ::
փոխել գույնը
(10) change order ::
փոփոխություն կարգը
Synonyms
Noun
1. alteration ::
փոփոխություն
2. exchange ::
բորսա
4. modification ::
փոփոխություն
5. variety ::
բազմազանություն
Verb
6. alter ::
փոխել
7. exchange ::
բորսա
8. vary ::
տարբերվել
9. deepen ::
խորացնել
10. transfer ::
փոխանցել
11. commute ::
փոխանակել
12. modify ::
փոփոխել
13. shift ::
հերթափոխություն
Antonyms
1. fix ::
ուղղել
2. freeze ::
սառեցնել
3. set ::
հավաքածու
Different Forms
change, changeable, changed, changeless, changes, changing
Word Example from TV Shows

"Your hair is different. Why did you CHANGE?

The Big Bang Theory Season 8, Episode 1

"to CHANGE my field of study.

The Big Bang Theory Season 7, Episode 24

Well, maybe what's in my pants
will change your mind.

Well, maybe what's in my pants will CHANGE your mind.

The Big Bang Theory Season 10, Episode 17

quickly change the name,
and voila, lava cake.

quickly CHANGE the name, and voila, lava cake.

The Big Bang Theory Season 5, Episode 20

because I didn't
bring a change of pants.

because I didn't bring a CHANGE of pants.

The Big Bang Theory Season 5, Episode 12

English to Armenian Dictionary: change

Meaning and definitions of change, translation in Armenian language for change with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of change in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'change'

What change means in Armenian, change meaning in Armenian, change definition, examples and pronunciation of change in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History