English to Armenian Meaning of cheat - խաբեբա


Cheat :
խաբեբա

խաբեբա, խաբեություն, մոլորություն, խաբեբայություն, ձեռնածություն, վալետ, խարդախ, խաբել, ավազակ, բանդիտ, գործարան, ձկնորս, որսորդ, FOWLER, սարդ, մանողծ ոլորող, շառլատան, խորամանկ հայրենակից, լկտի հայրենակից, անկիրթ հայրենակից, գանգ, հայտնաբերված խեցաբեկոր, գող

սրամտությամբծ խորամանկությամբ գերազանցել, խաբեբա, ժամացույցի գրպանիկ, խաբել, խաբեություն, դրամաշորթություն, ձեռնածություն, պարտադրել, հրապուրել, անհարթ, ցույց են տալիս, եզան լեզու, կծում thumb, որոր, մոլորեցնել, կողոպուտ

խաբելխաբվածCheaterխաբեբաներըԽաբելուCheats
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of cheat in English
Noun(1) weedy annual grass often occurs in grainfields and other cultivated land; seeds sometimes considered poisonous(2) weedy annual native to Europe but widely distributed as a weed especially in wheat(3) someone who leads you to believe something that is not true(4) the act of swindling by some fraudulent scheme(5) a deception for profit to yourself
Verb(1) deprive somebody of something by deceit(2) defeat someone through trickery or deceit(3) engage in deceitful behavior; practice trickery or fraud(4) be sexually unfaithful to one's partner in marriage
Examples of cheat in English
(1) With time, he becomes more and more impressed with the young woman - at the same time he discovers her artist husband is a liar and a cheat .(2) And if the climactic surprise feels like a magician's cheat , at least we've been hoodwinked by a master.(3) The courteous, honest, plain dealing man in the market will always endure over the cheat and rogue or fraudster.(4) The label could be a fake, a counterfeit, a cheat .(5) Only at the end, when the director employs a cheat to offer one final plot twist, do things start to unravel.(6) Of course we all want to be able to detect the lie, the cheat , the swindle, the manipulation.(7) a liar and a cheat(8) As the trial unfolded, the press split between those who thought her a liar and a cheat , but believed the jury would acquit, and the loyalists.(9) Chrissie paints a picture of Den as a liar and a cheat .(10) A benefits cheat who dishonestly claimed Ôö¼├║22,000 while living a life of luxury said today that no amount of money could buy happiness.(11) Has it been proved to you that there was a cheat on the Revenue, a conspiracy?(12) He is a proven liar, a cheat and a chancer, a man so arrogant that he thought he was above the law.(13) As a result, English-speakers say that to defraud, swindle, or cheat someone is to ├ö├ç├┐gyp├ö├ç├û them.(14) It's a bit of a cheat pretending that a town with a population of eleven thousand is a village, but in comparison to neighbouring Watford the place is positively rural.(15) He's a liar and a cheat , and merely being ├ö├ç├┐quite reluctant├ö├ç├û to rely on him is far too weak a response.(16) And as long as the financial rewards for success are so lucrative there will always be an incentive to cheat in order to gain any advantage.
Related Phrases of cheat
(1) cheat on ::
խաբել է
(2) to cheat ::
խաբել
(3) cheat code ::
խաբել կոդը
(4) cheat sheet ::
խաբել թերթիկ
Synonyms
Noun
2. swindle ::
դրամաշորթություն
3. darnel ::
որոմ
4. chess ::
շախմատ
Verb
7. swindle ::
դրամաշորթություն
8. avoid ::
խուսափել
9. commit adultery ::
շնութիւն
10. jockey ::
ժոկեյ
11. chisel ::
շորթել
12. cuckold ::
տարի
Antonyms
1. content ::
պարունակություն
2. gratify ::
գոհացնել
3. satisfy ::
բավարարել
Different Forms
cheat, cheated, cheater, cheaters, cheating, cheats
Word Example from TV Shows
Besides,
you cheat the devil,

Besides, you CHEAT the devil,

Westworld Season 2, Episode 4

Besides, you aim
to cheat the devil,

Besides, you aim to CHEAT the devil,

Westworld Season 2, Episode 4

- Just need a little more practice.
- What you need is cheat codes...

- Just need a little more practice. - What you need is CHEAT codes...

The Big Bang Theory Season 3, Episode 10

No. I didn't cheat anything,
Bernard.

No. I didn't CHEAT anything, Bernard.

Westworld Season 2, Episode 7

Besides, if you aim
to cheat the devil,

Besides, if you aim to CHEAT the devil,

Westworld Season 2, Episode 4

English to Armenian Dictionary: cheat

Meaning and definitions of cheat, translation in Armenian language for cheat with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of cheat in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'cheat'

What cheat means in Armenian, cheat meaning in Armenian, cheat definition, examples and pronunciation of cheat in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History