English to Armenian Meaning :: chide

Chide :
սաստել
սաստել, հանդիմանել, տրտնջալ, քրթմնջալ
սաստելկշտամբեցհորդորներիցchiding
Facebook Twitter Linkedin Gmail Share More

Show English Meaning
(↑)

Verb(1) censure severely or angrily

Show Examples
(↑)

(1) His vigorously unconventional storytelling has earned him as many critics, who chide him for being overly clever and self-referential, as devotees.(2) They may chide occasionally but this is done from the perspective of the chidee rather than the chider .(3) The plump cook chided me, slapping my small hand away when it reached for one more chocolate chip cookie.(4) ÔÇÿNo, he didn't do that,ÔÇÖ Ryder's voice said chidingly , cutting into my thoughts.(5) ÔÇÿKate,ÔÇÖ she would say chidingly , ÔÇÿYou're so serious, so solemn for your age.ÔÇÖ(6) There used to be times when mothers chided children about bad handwriting.(7) She chides him for talking so philosophically.(8) The High Bailiff shall make a stool and mend the pillory to punish chiders and scolders by Christmas.(9) ÔÇÿYou're hurting me, you're hurting me,ÔÇÖ her daughter chides her.(10) The mayor also promises less services, and chides everyone for all our profligate ways in the past ten years.(11) He gently chided the organizers of another event, where he gave his talk in front of an empty wall.(12) The flock of chiders , complainers, carpers, cavilers, and castigators makes it harder and harder to get an optimistic note in edgewise.(13) The chiders labor under the misconception that ÔÇÿelectricityÔÇÖ is invariably made of negatively-charged particles called electrons.(14) ÔÇÿThat's not what I mean,ÔÇÖ I bite my nails nervously until Michael slaps my hand down, chidingly .(15) The judge chided the girls for rapping on the door at such a late hour.(16) Overwhelmed by this observation, I chided myself for never having noticed it before.
(1) chicory root ::
եղերդի արմատ
Synonyms
Verb
1. scold ::
հանդիմանել
2. chastise ::
ծեծել
3. upbraid ::
կշտամբել
4. berate ::
հանդիմանել
5. reprimand ::
նկատողություն
6. reprove ::
հանդիմանել
7. rebuke ::
նկատողություն
8. admonish ::
խրատել
9. censure ::
պարսավանք
10. lambaste ::
քննադատելու
11. lecture ::
դասախոսություն
13. take to task ::
վերցնում է խնդիր
15. tell off ::
պատմել դուրս
16. dress down ::
հագնվում են
17. bawl out ::
բղավել դուրս
18. blow up at ::
պայթեցնել ժամը
19. give someone an earful ::
ինչ-որ մեկին է earful
20. give someone a roasting ::
ինչ-որ մեկին Խաշում
23. slap someone's wrist ::
ապտակ մեկի դաստակը
24. rap over the knuckles ::
rap նկատմամբ knuckles
25. give someone hell ::
ուրիշին դժոխքից
26. take to the woodshed ::
վերցնել դեպի Woodshed
27. have a go at ::
են գնալ ժամը
28. give someone what for ::
տալ մեկին, թե ինչ է
29. chew out ::
ծամում դուրս
30. ream out ::
տուփ դուրս
31. castigate ::
պատժել
32. chasten ::
պատժել
33. reprehend ::
նախատել
Different Forms
chide, chided, chides, chiding
English to Armenian Dictionary: chide

Meaning and definitions of chide, translation in Armenian language for chide with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of chide in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'chide'

What chide means in Armenian, chide meaning in Armenian, chide definition, examples and pronunciation of chide in Armenian language.

Armenian.English-Dictionary.Help | English to Armenian Dictionary

This is not just an ordinary English to Armenian dictionary & Armenian to English dictionary. This dictionary has the largest database for word meaning. It does not only give you English toArmenian and Armenian to English word meaning, it provides English to English word meaning along with Antonyms, Synonyms, Examples, Related words and Examples from your favorite TV Shows. This dictionary helps you to search quickly for Armenian to English translation, English to Armenian translation. It has more than 500,000 word meaning and is still growing. This English to Armenian dictionary also provides you an Android application for your offline use. The dictionary has mainly three features : translate English words to Armenian translate Armenian words to English, copy & paste any paragraph in the Reat Text box then tap on any word to get instant word meaning. This website also provides you English Grammar, TOEFL and most common words.
Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History
All Dictionary Links