English to Armenian Meaning of claim - պնդում


Claim :
պնդում

պնդում, պահանջել, կոչ, հաստատում, պահանջ, ճիշտ, իշխանություն, սեփականություն, տիրապետություն, ուժ, կոչում, Jus, գույքային իրավունքը, վերարկու, պիջակ, ամրոց

պնդում, պահանջել, հաստատել, կոչ, հայտ, խոստովանել, խոստում, առաջարկ

պնդումclaimableհայցվորպահանջատերերըպնդում էպահանջատերclaimersպնդելովպնդումները
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of claim in English
Noun(1) an assertion of a right (as to money or property(2) an assertion that something is true or factual(3) demand for something as rightful or due(4) an informal right to something(5) an established or recognized right
Verb(1) assert or affirm strongly; state to be true or existing(2) demand as being one's due or property; assert one's right or title to(3) ask for legally or make a legal claim to, as of debts, for example(4) lay claim to; as of an idea(5) take as an undesirable consequence of some event or state of affairs
Examples of claim in English
(1) But critics say the claim that the 87,000 who've left are doing well rests on shaky evidence.(2) Parents of pupils at a York primary school have challenged the council claim that their children will receive an improved service if it closes.(3) She questions my claim that people soon wake up to this and are not deceived by it.(4) The Baroness had agreed in a marriage settlement to renounce her claim on the trust.(5) If more than one person seemed to have a claim on a piece of land, it quickly got mired in the courts.(6) How does adding an inexperienced driver make it less likely that we'll need to claim on the insurance?(7) Sometimes punters who have lost their phone falsely report it as stolen in order to claim on insurance.(8) I placed a claim with the British insurance company thinking there would be no problem.(9) If booked as a package through a travel agent, they should make a claim on their travel insurance.(10) Professor Keep also challenges the claim that more than three-quarters of new jobs will be for graduates.(11) Police never bothered to question his claim that he had used the apartment for drug activities.(12) they have first claim on the assets of the trust(13) She believes that his family could make a claim on the house as they are his next of kin.(14) you can claim compensation(15) she said that a meeting would claim her time this evening(16) The passenger door, rear door and passenger side rear long window were all damaged so I had to claim on my insurance to pay for the damage.
Related Phrases of claim
(1) baggage claim ::
ուղեբեռի վերաբերյալ բողոք
(2) insurance claim ::
աՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀԱՆՋԻ
(3) claim form ::
պահանջը ձեւ
(4) file a claim ::
հայց
(5) claim check ::
պահանջը ստուգում
(6) claim to ::
պնդում է
(7) claim back ::
պնդում են վերադառնալ
(8) claim to be ::
պնդում են, որ
(9) lay claim ::
ՀԱՎԱԿՆՈՒՄ
(10) stake a claim ::
ցցի պահանջ
Synonyms
Noun
1. assertion ::
հաստատում
2. request ::
հարցում
3. entitlement to ::
իրավունքը
4. call ::
կոչ
5. title ::
կոչում
Verb
6. assert ::
հաստատել
7. lay claim to ::
հավակնել
8. request ::
հարցում
9. take ::
վերցնել
10. arrogate ::
անհիմն կերպով պահանջել
Antonyms
1. deny ::
ժխտել
2. gainsay ::
հակառակել
Different Forms
claim, claimable, claimant, claimants, claimed, claimer, claimers, claiming, claims
Word Example from TV Shows
If I do not press my claim,
my claim will be forgotten.

If I do not press my CLAIM, my CLAIM will be forgotten.

Game of Thrones Season 4, Episode 3

Who comes to claim her?

Who comes to CLAIM her?

Game of Thrones Season 5, Episode 6

It's not a claim. The throne is mine.

It's not a CLAIM. The throne is mine.

Game of Thrones Season 2, Episode 1

We're staking our claim

We're staking our CLAIM

Breaking Bad Season 2, Episode 7

of Dr. Fowler, who made
the wild claim last week

of Dr. Fowler, who made the wild CLAIM last week

The Big Bang Theory Season 12, Episode 13

English to Armenian Dictionary: claim

Meaning and definitions of claim, translation in Armenian language for claim with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of claim in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'claim'

What claim means in Armenian, claim meaning in Armenian, claim definition, examples and pronunciation of claim in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History