English to Armenian Meaning of conclusion - եզրափակում


Conclusion :
եզրափակում

եզրափակում, կատարելագործում, ֆինալ, վերջնականություն, վերջաբան, վերջ, Սալոնի, անցյալ, վերջացրած, եզրափակիչ, դատողություն, արտածում, հետեվություն, ընդհանրացում, ավարտում, որոշում, կարգավորում, վճռող, ճակատագիր, արդյունք, շարունակություն, վախճան, հասունություն, պատահականություն, մնացորդ, փակում, ավարտ, բաժանվել, օմեգա, սահման, ժամկետ, փաստարկ, դատական ​​որոշում կայացնելը, կատարում, առաջատար, իրականացնելու, ենթադրություն, հիպոթեզ, վարկած, կանխավարկած

եզրափակումեզրակացությունները
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of conclusion in English
Noun(1) a position or opinion or judgment reached after consideration(2) an intuitive assumption(3) the temporal end; the concluding time(4) event whose occurrence ends something(5) the proposition arrived at by logical reasoning (such as the proposition that must follow from the major and minor premises of a syllogism(6) the act of ending something(7) a final settlement(8) the last section of a communication(9) the act of making up your mind about something
Examples of conclusion in English
(1) This approach is not so different from scientific thinking, except that this is only the first step in science, not the final conclusion .(2) This means that as of today, he has just one audition to go - which means we are all closer to the conclusion of this process than the beginning, still an amazing idea.(3) Also included is an alternate ending that isn't quite as good as the final film's conclusion .(4) The final conclusion with respect to the effects of the transition to state-owned trade in the 1930s is vague and inconsistent.(5) Following conclusion of the registration process, repatriation will be increased from three to five times a week except Saturday and Sunday.(6) In fact, it provides such a thorough list of file trading techniques that Wang only needs that final conclusion on p.258 to make his point.(7) Ultimately I was unable to assist in coming to any final conclusion .(8) The Bush Administration is committed to seeing this process to its conclusion , starting with the President.(9) However, as it seems to me, it is not necessary for me to express any final conclusion on this aspect of the matter.(10) I confess that I do not find the logic of the final sentence in that conclusion easy to follow.(11) But regardless of what one's final conclusion is, there is one thing that is beyond dispute for me.(12) But perhaps the only way for Sweeney to stop his terrible acts of revenge is to get caught - and the story reaches its final, dramatic conclusion .(13) I don't know all that's going on, so I can't make that final conclusion .(14) Well my final conclusion is that these types of conflict don't allow the luxury of clean hands.(15) The final conclusion of the study, then, is that more refined research methods must be applied to these activities and their systems.(16) The final conclusion must be that our answer mainly depends on which side of society we come from.
Related Phrases of conclusion
(1) in conclusion ::
վերջում
(2) the conclusion ::
եզրակացությունը
(3) foregone conclusion ::
կանխորոշված
(4) draw a conclusion ::
է հետեւություն անել,
(5) draw conclusion ::
հրավիրել եզրակացություն
(6) reach a conclusion ::
հասնել եզրակացություն
(7) reach conclusion ::
հասնել եզրակացություն
(8) come to a conclusion ::
գալիս են այն եզրակացության,
(9) final conclusion ::
վերջնական եզրակացությունը
Synonyms
Noun
1. end ::
վերջ
2. negotiation ::
հաղթահարում
3. deduction ::
արտածում
4. ending ::
վերջացրած
5. determination ::
վճռականություն
6. finish ::
Սալոնի
7. ratiocination ::
Ratiocination
8. last ::
անցյալ
Antonyms
1. antecedent ::
նախորդող
2. causation ::
պատճառաբանությամբ
3. cause ::
պատճառը
4. occasion ::
առիթ
5. reason ::
պատճառ
Different Forms
conclusion, conclusions
Word Example from TV Shows
drawing a conclusion
after only 12 hours of data?

drawing a CONCLUSION after only 12 hours of data?

The Big Bang Theory Season 10, Episode 4

In conclusion, no, it doesn't bother me.

In CONCLUSION, no, it doesn't bother me.

The Big Bang Theory Season 2, Episode 22

I accept your premise,
I reject your conclusion.

I accept your premise, I reject your CONCLUSION.

The Big Bang Theory Season 1, Episode 16

The only conclusion was love.

The only CONCLUSION was love.

The Big Bang Theory Season 8, Episode 8

Ragnar will come to
the right conclusion

Ragnar will come to the right CONCLUSION

Vikings Season 1, Episode 9

English to Armenian Dictionary: conclusion

Meaning and definitions of conclusion, translation in Armenian language for conclusion with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of conclusion in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'conclusion'

What conclusion means in Armenian, conclusion meaning in Armenian, conclusion definition, examples and pronunciation of conclusion in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History