English to Armenian Meaning of condition - պայման


Condition :
պայման

պայման, որոտ, համաձայնագիր, եթե, պոստուլատը, վիճակ, պետական, կարգավիճակը, դիրք, հանգամանք, գույք, պայմանագիր, ուխտ, դաշնագիր, դաշտ, մակերես, անցկացման վայրը, հիմք, թեւ, կուսակցություն, մաս, շնորհք, կողմ, աստիճան, դասարանի, կայան, երկիր, տեղ, Կայքի, Որտեղից, շարժում, տեմպ, տոկոսադրույքը, քայլ, գունավորում, անվճռականություն, մտահղացումը, գաղափար, միտքը, տրամադրություն, խառնվածք, ջղայնություն, հումոր, դիմահարդարում, խոստում, վերջ, օմեգա, սահման, ժամկետ, ոճ, ժանր, ռեժիմ, տեսակ, Modus

գործ, պայման, հանգամանք, որոշել, կարգել, ընդունել, խոստովանել, ճանաչել, զիջել, տիրապետել, կառավարել, սանձ, սանձահարել, ուղղել, ճիշտ, նշանակելու, կարգավորել, տեղավորել, կատարել տեղավորել, որակել

պայմանպայմանավորվածկոնդիցիոներօդորակիչներիկոնդիցիոներներպայմաններ
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of condition in English
Noun(1) a state at a particular time, or state(2) an assumption on which rests the validity or effect of something else(3) a mode of being or form of existence of a person or thing(4) information that should be kept in mind when making a decision(5) the state of (good, especially in the phrases `in condition' or `in shape' or `out of condition' or `out of shape'(6) an illness, disease, or other medical problem(7) (usually plural(8) the procedure that is varied in order to estimate a variable's effect by comparison with a control condition
Verb(1) establish a conditioned response(2) develop (a child's or animal's(3) specify as a condition or requirement in a contract or agreement; make an express demand or provision in an agreement(4) put into a better state(5) apply conditioner to in order to make smooth and shiny
Examples of condition in English
(1) the condition of women in these camps is a shame(2) Severe haemorrhage, if untreated, is a very dangerous condition .(3) brews that are allowed to condition in the bottle(4) Anorexia is a very dangerous condition - the ultimate survival rate is quite low.(5) The payment required by this section is taken to be a condition of every aquaculture permit.(6) What is important is their political and social condition and their status as Indian citizens.(7) I suffer from obstructive sleep apnoea, a most distressing and dangerous condition which dictates my life completely.(8) you're in no condition to drive(9) A new-and-improved formula has the added benefit of jojoba and wheat protein to condition hair as it colors.(10) Psychology addresses this situation by attempting to address the human condition .(11) In particular, this study has shown that social factors condition individuals' economic conduct.(12) It boasts numerous rare and unique examples of the highest quality in exceptional condition .(13) That care shows most in the quality and condition of the Czech cars on display.(14) all personnel should comply with this policy as a condition of employment(15) condition your hair(16) Cosmetics are products designed to improve the appearance and condition of the body.
Related Phrases of condition
(1) good condition ::
Լավ condition
(2) physical condition ::
ֆիզիկական վիճակը
(3) in good condition ::
լավ վիճակում
(4) on condition that ::
պայմանով, որ
(5) air-condition ::
Օդային վիճակը
(6) present condition ::
ներկա վիճակը
(7) working condition ::
աշխատանքային վիճակը
(8) weather condition ::
եղանակը վիճակը
(9) health condition ::
առողջական վիճակը
Synonyms
Noun
1. state ::
պետական
3. fitness ::
համապատասխանություն
4. disorder ::
խանգարում
5. stipulation ::
պայման
6. status ::
կարգավիճակը
7. precondition ::
նախապայման
8. circumstance ::
հանգամանք
9. shape ::
ձեւավորել
10. term ::
ժամկետ
Verb
11. constrain ::
ստիպել
12. train ::
գնացք
13. treat ::
վարվել
14. improve ::
բարելավել
15. discipline ::
կարգապահություն
16. qualify ::
որակել
Antonyms
1. health ::
առողջություն
Different Forms
condition, conditioned, conditioner, conditioners, conditioning, conditions
Word Example from TV Shows
Yeah, and maintain a constant condition
of properties like temperature or pH.

Yeah, and maintain a constant CONDITION of properties like temperature or pH.

The Big Bang Theory Season 6, Episode 2

in mint condition.

in mint CONDITION.

The Big Bang Theory Season 5, Episode 24

In this condition, yeah, I do.

In this CONDITION, yeah, I do.

Breaking Bad Season 3, Episode 11

Don't worry, their health is\Nin perfect condition, of course.

Don't worry, their health is
in perfect CONDITION, of course.

Money Heist Season 3, Episode 6

Two-hundred pound transvestite
with a skin condition? Yes, she is.

Two-hundred pound transvestite with a skin CONDITION? Yes, she is.

The Big Bang Theory Season 1, Episode 1

English to Armenian Dictionary: condition

Meaning and definitions of condition, translation in Armenian language for condition with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of condition in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'condition'

What condition means in Armenian, condition meaning in Armenian, condition definition, examples and pronunciation of condition in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History