English to Armenian Meaning of consideration - քննարկում


Consideration :
քննարկում

քննարկում, հայեցողություն, ուշադրություն, դատողություն, կարծել, միտքը, գաղափար, մտածելով,, անհանգստություն, մտահոգությունը, նշանակություն, հանդիսավորություն, քաշ, արժանի, մեծություն, պատճառ, պատճառը, շարժառիթ, առիթ, որոշում, փաստարկ, դատական ​​որոշում կայացնելը, գիտելիք, իմաստություն, իմաստ, գիտակցություն, ուսուցման, ենթադրություն, կասկածել, երկմտանք, վերհուշ, խոհ, սիրտ, հաշվել, հաշվարկում, հաշիվ, կանխագուշակում, բանավեճ, մրցակցություն, նպատակ, մտադրություն, փոխհատուցում, հատուցումը, հատուցում, ակնարկ, կաշառք, վճար, վարձատրություն, վճարում, վճարել, մատուցել, ճառ, բանակցություններ, հարթակ

քննարկումնկատառումներinconsideration
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of consideration in English
Noun(1) the process of giving careful thought to something(2) information that should be kept in mind when making a decision(3) a discussion of a topic (as in a meeting(4) kind and considerate regard for others(5) a fee charged in advance to retain the services of someone(6) a considerate and thoughtful act
Examples of consideration in English
(1) The company said it planned to pay 80 per cent of the consideration by financing which it is currently arranging.(2) Total consideration has dropped 25.7 per cent to HK $19.9 billion.(3) A Lessee pays a total consideration , being the Lease Price, for the grant of a lease.(4) you can buy the books for a small consideration(5) Everybody from fifteen years upwards is invited to complete this questionnaire, and give very careful consideration to the four issues raised in it.(6) In order to assess the impact on the trees, officers have been giving careful consideration to the proposed construction and operation of the wheel before reaching a conclusion on its impact.(7) ÔÇÿIt is a matter that requires very careful consideration ,ÔÇÖ he said.(8) But the circumstances in which you each committed this offence called for careful consideration and go a long way to aggravating the offences you have committed.(9) Actually, the bottom line is that after careful consideration , I probably agree with James more than I don't.(10) companies should show more consideration for their employees(11) A key aspect of the strategy that the agency says it will implement, is the use of an offset policy, a proposal which deserves careful consideration .(12) A source close to the Duchess confirmed that a plan to move out of the estate was ÔÇÿunder careful consideration and she would be moving out of her present home in the next couple of monthsÔÇÖ.(13) Careful consideration has to be given to these applications and risk assessments are conducted before a decision can be made.(14) No troubles in Upper Egypt are mentioned during the reign of Auletes, and if things were quiet there, we mace that it was due to the government there being in the hands of some one whom, by our broken records, we may conjecture to have been a man of great consideration and influence, Callimachus the epistrategos.(15) I have to give careful consideration to what I am saying.(16) After careful consideration and advice, we very much regret we are left with no alternative but to have started legal proceedings in order that we can do our lawful work.
Related Phrases of consideration
(1) take into consideration ::
հաշվի առնելով
(2) under consideration ::
քննարկման փուլում
(3) in consideration of ::
հաշվի առնելով
(4) into consideration ::
հաշվի առնելով
(5) further consideration ::
հետագա քննարկումը
(6) for consideration ::
քննարկման համար
(7) careful consideration ::
ուշադիր քննարկում
(8) valuable consideration ::
արժեքավոր նկատառում
(9) with consideration ::
հաշվի առնելով
(10) lack of consideration ::
բացակայությունը հաշվի առնելով
Synonyms
Noun
1. thought ::
կարծել
2. factor ::
գործոն
4. retainer ::
համախոհ
7. condition ::
պայման
Different Forms
consideration, considerations, inconsideration
Word Example from TV Shows
Did you give any consideration
to carbon nanotubes?

Did you give any CONSIDERATION to carbon nanotubes?

The Big Bang Theory Season 1, Episode 12

Thanks for your consideration.
Now please leave.

Thanks for your CONSIDERATION. Now please leave.

The Big Bang Theory Season 1, Episode 11

and I didn't take your feelings
into consideration at all.

and I didn't take your feelings into CONSIDERATION at all.

The Big Bang Theory Season 12, Episode 20

Dear colleagues, after long consideration

Dear colleagues, after long CONSIDERATION

Money Heist Season 1, Episode 10

ln consideration
of our previous relationship...

ln CONSIDERATION of our previous relationship...

Breaking Bad Season 4, Episode 7

English to Armenian Dictionary: consideration

Meaning and definitions of consideration, translation in Armenian language for consideration with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of consideration in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'consideration'

What consideration means in Armenian, consideration meaning in Armenian, consideration definition, examples and pronunciation of consideration in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History