English to Armenian Meaning of context - կոնտեքստ


Context :
կոնտեքստ

ֆորմուլա, թելադրանք, օրենք, նշանաբան, շար, կոնտեքստ, հավատարմություն, կապվածություն, միացում, կապ, զրույց, խոսել, թեմա, հարաբերակցություն, բովանդակային կապը, սկզբնավորություն, ջանալ, հարաբերություն, պրոցես, ճառ, գլխում գրքի, մի մասը գրքի, ընթացակարգ, հաջորդ, հետապնդում, հաջորդականություն, նմանակ

կոնտեքստհամատեքստում
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of context in English
Noun(1) discourse that surrounds a language unit and helps to determine its interpretation(2) the set of facts or circumstances that surround a situation or event
Examples of context in English
(1) It's clear to me that he has either not read the piece properly, or not understood its context .(2) So in the context of this background, it was perfectly reasonable for Sean to say what he did.(3) To explain the ideas of Nazism without this is to examine ideas outside their social context .(4) word processing is affected by the context in which words appear(5) Each word in the context signifies the opposite of what it was once meant to.(6) put it into context(7) He analyses events in their context , a very worthy practice for any historian to follow.(8) He is also smart enough to understand the context of his personal achievements.(9) What it does do is examine the situation it has created within the context it has laid out.(10) What saddens me so much is that very little is being written in the context of the debate.(11) Wordsworth likes to take words from a context that is dreadful and render them benign.(12) They are each asked to spell one word to which they may ask the country of origin and what context the word may be used.(13) Are we defined by the work we do, or do we define ourselves within the context of what we do?(14) It takes long to explain our context so you can understand the impact of such thing in our culture.(15) The problem is to decide what this means in the context in which the words are used.(16) Numerous grammatical items can only be understood if the context is taken into account.
Related Phrases of context
(1) in this context ::
այս համատեքստում
(2) context menu ::
համատեքստ մենյու
(3) in the context of ::
համատեքստում
(4) out of context ::
համատեքստից դուրս
(5) context switch ::
համատեքստ անջատիչ
Synonyms
Noun
2. frame of reference ::
շրջանակ հղում
3. circumstance ::
հանգամանք
Different Forms
context, contexts
Word Example from TV Shows
Russia or Russian
in any context.

Russia or Russian in any CONTEXT.

The Big Bang Theory Season 12, Episode 10

I'm no expert,
but in the context of a lunch invitation...

I'm no expert, but in the CONTEXT of a lunch invitation...

The Big Bang Theory Season 1, Episode 1

Although copyright law would allow me
to quote snippets in the context of a review.

Although copyright law would allow me to quote snippets in the CONTEXT of a review.

The Big Bang Theory Season 6, Episode 19

In this context,

In this CONTEXT, "with me" means "for me."

The Big Bang Theory Season 3, Episode 4

I need some context.

I need some CONTEXT.

The Big Bang Theory Season 4, Episode 21

English to Armenian Dictionary: context

Meaning and definitions of context, translation in Armenian language for context with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of context in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'context'

What context means in Armenian, context meaning in Armenian, context definition, examples and pronunciation of context in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History