English to Armenian Meaning of cross - Խաչ


Cross :
Խաչ

Խաչ, խաչափայտի, խաչ, ոչ ազնվացեղ շուն, խառնածին, աղետ, հոգեվարք, խեղճություն, անհանգստություն, զրկանք

Խաչ, լաստանավ, խառնվել, անցնել, կտրել, վերցնել ամբողջ, կողքով անցնել, ստանալ շուրջ, փախչել, խախտել, դրժել, ոտնահարել, ավիրել, մի բանի վրայով քայլափոխ անցնելսահմաններից անցնել, միջամտել, ոտնձգություն անել, որսորդությամբ զբաղվել, խափանել, խուսափել, ծաղրել, հաղթել

վրայով, Խաչ, խաչաձեւ, Crossways, կից, սահմանակից, խիտ, խռովկան, դյուրագրգիռ, չարացած, թույն, հնարք, դավաճանություն, երկերեսանիություն, սղոցել դուրս, կորզում, գերազանցել, կազմ, կրել, առաջ անցնել

autocrossխաչանցելCrosserխաչերcrossestանցումվրդովվումcrossnessխաչաձեւUncrossuncrosseduncrossesuncrossing
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of cross in English
Noun(1) a wooden structure consisting of an upright post with a transverse piece(2) a marking that consists of lines that cross each other(3) a representation of the structure on which Jesus was crucified; used as an emblem of Christianity or in heraldry(4) any affliction that causes great suffering(5) (genetics
Verb(1) travel across or pass over(2) meet at a point(3) hinder or prevent (the efforts, plans, or desires(4) fold so as to resemble a cross(5) to cover or extend over an area or time period(6) meet and pass(7) trace a line through or across(8) breed animals or plants using parents of different races and varieties
Adjective(1) extending or lying across; in a crosswise direction; at right angles to the long axis(2) annoyed and irritable
Examples of cross in English
(1) Sincere faith and fortitude in the will of God gave him the strength to carry his cross .(2) Incidentally I wasn't serious when I suggested we and our friends might cross North Dakota off our list of prospective holiday destinations this summer.(3) His duties even called on him to be the first person to try out the cross for the Crucifixion scene.(4) The former Rochdale man delivered a pin-point low cross for top-scorer Foster to turn home from close range.(5) Covered only from waist down by white sheets, they evoked a cross between Greek statues and hospital patients.(6) This feeling coupled with the feeling of guilt that they are in some way or fashion responsible for their charge's condition is indeed a difficult cross to bear.(7) He added he was very cross and would stay mayor until the next council meeting on June 2 even if his brother returned wanting to take over office.(8) did they cross the bridge?(9) It was a deep black and similar to a Christian cross, except that the top half of the cross had been intersected thrice more, each line smaller than the last.(10) The driver couldn't get them open again so he was quite cross .(11) The farm's herd is a cross between the indigenous Wagyu and another quality export from Scotland, the Aberdeen Angus.(12) The cross of Christ, theologically speaking, was not an end in itself.(13) Folks will be even cross er when they can't take a shower because your shortsighted bulldozing of environmental protections has dirtied most of the water and dried up the rest.(14) Lately, he's taken to assailing university officials who dare to cross him on this explosive issue.(15) As opposed to the resurrection, the cross symbolises crucifixion.(16) If you really want to help, volunteer to make dinner or do laundry so Mom can cross a few things off her list.
Related Phrases of cross
(1) cross out ::
անցնել դուրս
(2) criss-cross ::
խաչուփաչ
(3) to cross ::
է անցնել
(4) cross-country ::
խաչաձեւ երկիր
(5) cross the road ::
անցնել ճանապարհը
(6) cross the street ::
անցնել փողոցը
Synonyms
Adjective
1. angry ::
զայրացած
2. transversal ::
թեք
3. ill-tempered ::
դյուրագրգիռ
Noun
4. crucifix ::
խաչելություն
5. burden ::
բեռ
6. hybrid ::
հիբրիդ
7. crown of thorns ::
պսակը փուշերը
8. crisscross ::
խաչուփաչ
10. crossbreed ::
հիբրիդ
Verb
11. travel across ::
ճանապարհորդել ամբողջ
12. span ::
թիզ
13. intersect ::
խաչաձեվել
14. oppose ::
ընդդիմանալ
15. hybridize ::
hybridize
16. baffle ::
ծաղրել
17. traverse ::
հակաճառել
Different Forms
autocross, cross, crossed, crosser, crosses, crossest, crossly, crossness, crosswise, uncross, uncrosses
Word Example from TV Shows
Take the bridge and risk being
seen or cross the great water.

Take the bridge and risk being seen or CROSS the great water.

Game of Thrones Season 3, Episode 2

You can either cross the line

You can either CROSS the line

Money Heist Season 1, Episode 13

but cross by water
and the current could take us.

but CROSS by water and the current could take us.

Game of Thrones Season 3, Episode 2

Who gave you permission to cross the
siege line and enter the castle?

Who gave you permission to CROSS the siege line and enter the castle?

Game of Thrones Season 6, Episode 8

- Can I refuse?
- Not if you want to cross.

- Can I refuse? - Not if you want to CROSS.

Game of Thrones Season 1, Episode 9

English to Armenian Dictionary: cross

Meaning and definitions of cross, translation in Armenian language for cross with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of cross in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'cross'

What cross means in Armenian, cross meaning in Armenian, cross definition, examples and pronunciation of cross in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History