English to Armenian Meaning of difference - տարբերություն


Difference :
տարբերություն

տարբերություն, բազմազանություն, տարնմանություն, անհավասարություն, հավանականություն, լինելը, հեռավորություն, միջամտում տարածք, միջամտում հեռավորությունը, խտրականություն, համեմատություն, տարբերակում, բաժին, հերձված, բաժանում, սիրտ, ընդմիջում, վերջ, միտքը, ներսում, ճեղք, շփում, տարաձայնություն, երեքով, փոփոխություն, պառակտում, Միասնականության, կոնֆլիկտ, վեճ, մրցակցություն, մրցույթ, անփութություն, բացակայություն, պակաս, հակասություն, ազատում, երկակիություն, երկմտանք, կասկածել, հերետիկոսություն, դիսոնանս, գժտություն, անհետեւողականության

տարբերությունտարբերություններանտարբերություն
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of difference in English
Noun(1) the quality of being unlike or dissimilar(2) a variation that deviates from the standard or norm(3) a disagreement or argument about something important(4) a significant change(5) the number that remains after subtraction; the number that when added to the subtrahend gives the minuend
Examples of difference in English
(1) I had never driven a 4X4 before but you don't notice any difference from a normal car except for the height.(2) Disgust for both Jews and women become for such men a way of asserting their own difference from mere mortal beings.(3) Tactics books are readily available, and in many instances there isn't a lot of difference from one to the next.(4) the gross margin is the difference between the total cost of the goods and the final selling price(5) he wouldn't know the difference(6) If the antecedent is more true than the consequent, then the conditional is less than the maximal truth by the difference between their values.(7) The Department of Labour examined data from 2001 when the pay difference was 40 percent.(8) The difference between the expected value and the certainty equivalent is the risk premium for the gamble.(9) But for the boy, a transformation has to be achieved to an awareness of an identity based on difference from the mother.(10) We retreat into our irony cages when we feel threatened by our difference from other people.(11) The question then becomes: how can we free difference from these normative connotations?(12) their difference from one another(13) there was a difference in their approach(14) The music is an odd blend of soft feminine jazzy folk-rock, with little difference from song to song.(15) It is claimed that there remains a substantial difference between that sum and the full amount of the loss.(16) But there was one crucial difference from all the other appeals I'd received.
Related Phrases of difference
(1) make a difference ::
կատարել տարբերությունը
(2) time difference ::
ժամանակային տարբերություն
(3) it makes no difference ::
դա ոչ մի տարբերություն
(4) big difference ::
մեծ տարբերություն
(5) spot the difference ::
տեղում է տարբերությունը
(6) potential difference ::
պոտենցիալ տարբերություն
(7) there is a difference ::
կա մի տարբերություն
(8) make difference ::
կատարել տարբերությունը
(9) age difference ::
տարիքային տարբերությունը
(10) tell the difference ::
պատմել է տարբերությունը
Synonyms
Noun
2. disagreement ::
տարաձայնություն
3. balance ::
մնացորդ
4. departure ::
մեկնում
5. remainder ::
մնացորդ
6. difference of opinion ::
տարբերությունն կարծիքին
Antonyms
1. analogy ::
նմանություն
2. community ::
համայնք
3. likeness ::
նմանություն
4. resemblance ::
նմանություն
Different Forms
difference, differences, indifference
Word Example from TV Shows
This is the difference
between eating and dining.

This is the DIFFERENCE between eating and dining.

The Big Bang Theory Season 4, Episode 24

What's the difference?

What's the DIFFERENCE?

The Big Bang Theory Season 12, Episode 13

The wildlings will make a difference.

The wildlings will make a DIFFERENCE.

Game of Thrones Season 5, Episode 10

Dragons don't understand
the difference

Dragons don't understand the DIFFERENCE

Game of Thrones Season 7, Episode 7

You only need a tongue
to tell the difference.

You only need a tongue to tell the DIFFERENCE.

Game of Thrones Season 3, Episode 8

English to Armenian Dictionary: difference

Meaning and definitions of difference, translation in Armenian language for difference with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of difference in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'difference'

What difference means in Armenian, difference meaning in Armenian, difference definition, examples and pronunciation of difference in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History