English to Armenian Meaning of direct - ուղղակի


Direct :
ուղղակի

ուղղակի, դիմել, նշանակել, նկատի ունեմ, կառավարել, գործածել, վարք, գործել, առաջնորդել, ծանուցում, պահպանել, գրառել հիշելու համար, դիտողություն, նշագծել, նպատակ, որոնել, գնացք, պատվեր, հրաման, հրաման տալ, հրահանգել, կարգել, թելադրել, հրամայել, գլուխ, Quarterback, սպա, դասավորել, տնօրինել, ուղղել, գրաֆիկ, խորհուրդ տալ

ուղղակի, ուղիղ, ճիշտ, անհապաղ, անկեղծ, տեսանելի, առույգ, անսասան, հեշտ, պարզ, միանշանակ, աներկիմաստ, հստակ, կից, անմիջական, սահմանակից, ակնհայտ, հայտնի, բաց, բացսիրտ, արտահայտել, նկատելի

անմիջապես, ուղղակի, ուղիղ, հաստլիկ, առաջին ձեռքի, անհապաղ, մակարդակ, հեշտ, աներկիմաստ, անկեղծ, վստահ, տոկուն, ճիշտ, ՃԻՇՏ, իսկական, հրահանգել, դասավորել, գանձել, հրաման, ասում են, որ խոսքը

ուղղակիուղղվածdirecterdirectestռեժիսուրաանմիջականությունուղղորդում
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of direct in English
Verb(1) command with authority(2) intend (something(3) guide the actors in (plays and films(4) be in charge of(5) take somebody somewhere(6) cause to go somewhere(7) point or cause to go (blows, weapons, or objects such as photographic equipment(8) lead, as in the performance of a composition(9) give directions to; point somebody into a certain direction(10) specifically design a product, event, or activity for a certain public(11) direct the course; determine the direction of travelling(12) put an address on (an envelope(13) plan and direct (a complex undertaking
Adjective(1) direct in spatial dimensions; proceeding without deviation or interruption; straight and short(2) having no intervening persons, agents, conditions(3) straightforward in means or manner or behavior or language or action(4) in a straight unbroken line of descent from parent to child(5) moving from west to east on the celestial sphere; or--for planets--around the sun in the same direction as the Earth(6) similar in nature or effect or relation to another quantity, or decreases, or decreases(7) (of a current(8) being an immediate result or consequence(9) in precisely the same words used by a writer or speaker(10) lacking compromising or mitigating elements; exact
Adverb(1) without deviation
Examples of direct in English
(1) the other road is more direct(2) Both were direct progeny of that parent, and one of these inbreds had additional backcrossing to that parent in its pedigree.(3) She was the last direct descendant to own the house before Stenton was given to the city of Philadelphia in 1909.(4) Redford then went on to direct what would turn out to be one of my all-time favorite movies.(5) In direct contrast to a year before, holly berries were almost completely absent now, possibly because of the wet season.(6) The completion of Secunderabad-Mudkhed project will provide an alternative shorter direct route to Mumbai.(7) But with direct and cheap flights to all manner of more ├ö├ç├┐civilised├ö├ç├û countries, I am sure they will not be stuck.(8) A lot of the things that you'll see in Chill Factor were a direct result of my efforts.(9) they took a direct hit(10) He is direct in confronting over-negative perspectives.(11) But, at the same time, he is a sincere and direct person, who doesn't fear saying what he thinks.(12) I also think that the mayor is in direct contrast to the president.(13) you can deal direct with the agent(14) it's a direct payment(15) However, from November 1, the airline will offer direct nonstop flights from MalÔö£┬« to Heathrow on Mondays and Fridays.(16) His flaw was his indispensable virtue: he was direct and candid in telling the unvarnished truth.
Related Phrases of direct
(1) to direct ::
ուղղել
(2) direct object ::
անմիջական օբյեկտ
(3) direct current ::
ուղղակի ընթացիկ
(4) direct debit ::
ուղղակի դեբետային
(5) direct flight ::
ուղիղ չվերթը
(6) direct deposit ::
ուղղակի ավանդ
(7) direct marketing ::
ուղղակի մարքեթինգի
(8) direct mail ::
ուղղակի փոստ
(9) direct speech ::
ուղղակի ելույթը
Synonyms
Adjective
1. straight ::
ուղիղ
2. nonstop ::
անդադար
3. frank ::
անկեղծ
5. verbatim ::
բառացի
6. exact ::
ճիշտ
7. lineal ::
գծային
8. unmediated ::
չմիջնորդավորված
Adverb
9. directly ::
անմիջապես
Verb
10. manage ::
կառավարել
11. aim at ::
նպատակ են հետապնդում
12. give directions ::
ցուցումներ
13. instruct ::
հրահանգել
14. conduct ::
վարք
15. send ::
ուղարկել
16. address ::
հասցե
17. guide ::
առաջնորդելու
18. take ::
վերցնել
19. calculate ::
հաշվել
20. target ::
թիրախ
21. engineer ::
ինժեներ
Antonyms
1. mind ::
միտքը
2. obey ::
ենթարկվել
Different Forms
direct, directed, directer, directest, directing, directness, directs
Word Example from TV Shows
And whiter too, because I wasn't
in direct sunlight for six weeks.

And whiter too, because I wasn't in DIRECT sunlight for six weeks.

The Big Bang Theory Season 8, Episode 1

neither direct, thus
discouraging conversation,

neither DIRECT, thus discouraging conversation,

The Big Bang Theory Season 12, Episode 24

DISPATCHER:
Albuquerque Police.
How may I direct your call?

DISPATCHER: Albuquerque Police. How may I DIRECT your call?

Breaking Bad Season 2, Episode 12

It’s a direct order\Nfrom superintendent Sánchez.

It’s a DIRECT order
from superintendent Sánchez.

Money Heist Season 1, Episode 11

But if it did, you could bury me
at the funeral home you direct.

But if it did, you could bury me at the funeral home you DIRECT.

The Big Bang Theory Season 11, Episode 10

English to Armenian Dictionary: direct

Meaning and definitions of direct, translation in Armenian language for direct with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of direct in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'direct'

What direct means in Armenian, direct meaning in Armenian, direct definition, examples and pronunciation of direct in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History