English to Armenian Meaning of drum - թմբուկ


Drum :
թմբուկ

թմբկահար, թմբուկ, կազմ, քարդահ, հաղթաթուղթ, շեփոր, Drumbeat, թեյի հրավեր, գործիք, թմբկաթաղանթ, փոքրիկ թմբուկ, կնգուղ, կակաչասերմ, կակաչ պատիճ, մարգագետին, հիմնում մահճակալ, վերջացնել, ծայր, քարտեզ

թմբուկ, դարձնել հրապարակային, հայտարարել

թմբուկհարվածային գործիքներ
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of drum in English
Noun(1) a musical percussion instrument; usually consists of a hollow cylinder with a membrane stretched across each end(2) the sound of a drum(3) a bulging cylindrical shape; hollow with flat ends(4) a cylindrical metal container used for shipping or storage of liquids(5) a hollow cast iron cylinder attached to the wheel that forms part of the brakes(6) small to medium-sized bottom-dwelling food and game fishes of shallow coastal and fresh waters that make a drumming noise
Verb(1) make a rhythmic sound(2) play a percussion instrument(3) study intensively, as before an exam
Examples of drum in English
(1) To the drum of a coxswain, international member paddlers of the Shanghai Shang Long Dragon Boat Team press forward on Dianshan Lake.(2) But staff giving evidence said they would stand inside a large rotating drum to clean the slowly-moving rollers with an air hose.(3) a drum at Lady Beresford's(4) he had got the drum that the police wouldn't lock us up(5) The bay was sandy-green with marginal visibility but clarity was not a major issue because drum primarily are scent feeders.(6) She heard the tin whistle begin, and without even realising she was doing it, began tapping her feet to the ever-present drum .(7) The mangoes that my parents had picked from outside their window had ripened inside the rice drum .(8) a drum of powdered bleach(9) Then, overnight, completely saturate it by placing it in a soaking vessel such as an old bathtub or an open-topped metal drum .(10) A direct-drive gearbox rotates the drum without the use of external gears.(11) Good to check dryer drum after load of brand new jeans.(12) The people who have been on the coast the longest are entitled to more water, and those who are newcomers only have the right to one drum , and that has to last two weeks.(13) Inside the bottomless drum are mixed items waiting to be sorted, treasures waiting to be uncovered.(14) the drum of their feet(15) I guess they figure if you have room enough to store a 55-gallon drum of mayonnaise, well, you have the space to store a coffin until needed.(16) These columns are concealed by the new limestone cladding surrounding the entire drum of the Reading Room.
Related Phrases of drum
(1) drum set ::
drum հավաքածու
(2) bass drum ::
բաս drum
(3) drum up ::
թմբուկ մինչեւ
(4) drum kit ::
թմբկահար հանդերձանքը
(5) drum and bass ::
drum եւ բաս
(6) brake drum ::
brake drum
(7) steel drum ::
պողպատ drum
(8) bongo drum ::
Bongo drum
(9) drum brake ::
dRUM արգելակ
(10) hand drum ::
ձեռքի drum
Synonyms
Noun
1. percussion instrument ::
հարվածային գործիք
2. beat ::
ծեծել
3. canister ::
սակառ
4. drumfish ::
drumfish
5. brake drum ::
brake drum
6. tympan ::
tympan
7. barrel ::
տակառ
Verb
8. tap ::
թակել
9. instill ::
պատվաստել
10. beat ::
ծեծել
11. bone ::
ոսկոր
Different Forms
drum, drums
Word Example from TV Shows
♪ 808 snare drum,
Snare drum, clap ♪

♪ 808 snare DRUM, Snare DRUM, clap ♪

Breaking Bad Season 4, Episode 4

♪ 808 kick drum, kick drum, hat ♪

♪ 808 kick DRUM, kick DRUM, hat ♪

Breaking Bad Season 4, Episode 4

...they kill him and drive away evil spirits
with a drum made of his skin.

...they kill him and drive away evil spirits with a DRUM made of his skin.

The Big Bang Theory Season 2, Episode 4

Although he may have just been
trying to drum up business

Although he may have just been trying to DRUM up business

The Big Bang Theory Season 7, Episode 5

Drum roll.
How about a lifetime supply

Drum roll. How about a lifetime supply

Breaking Bad Season 4, Episode 3

English to Armenian Dictionary: drum

Meaning and definitions of drum, translation in Armenian language for drum with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of drum in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'drum'

What drum means in Armenian, drum meaning in Armenian, drum definition, examples and pronunciation of drum in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History