English to Armenian Meaning of effect - ազդեցություն


Effect :
ազդեցություն

արդյունք, ազդեցություն, վճարել, վախճան, զիջող, շառավիղ, շահ, շահույթ, օգուտ, հասնել, ռեալիզմ, իրական, արդիականությունը, բարձում, հումք, հանդերձում, որակ, բազմապատկում, հատկություն, Exorcism, առաքինություն, կարման, հարմարություն, առավելություն, շնորհ, ճիշտ, օրինականություն, վերջացրած, ավարտում, վերջ, եզրափակում, սեփականություն, հարստություն, նյութ, հոդված, բան, հարց, շարունակություն

ծագել, ստեղծել, ծնել, գենդերային, ազդեցություն, տարածել, բերք, արտադրել, առաջացնել, ամբողջական, կատարել, բերել է անցնել, գործել, անել, գրգռել, պատճառը, առաջացնում է

ազդեցությունիրականացվումիրականացնելուէֆեկտներ
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of effect in English
Noun(1) a phenomenon that follows and is caused by some previous phenomenon(2) an outward appearance(3) an impression (especially one that is artificial or contrived(4) the central meaning or theme of a speech or literary work(5) (of a law(6) a symptom caused by an illness or a drug
Verb(1) produce(2) act so as to bring into existence
Examples of effect in English
(1) they put in wood effect floors(2) The German Luftwaffe exercised their doctrine of joint operations in support of ground forces to great effect .(3) However, those boundary changes will apparently not take effect until after the next federal election.(4) The warning of the old-earth proponents was powerful in its effect on the minds of the public.(5) The cinematography is astonishing, almost monochrome, capturing the darkness at the heart of the story, using close ups to great effect .(6) the Doppler effect(7) what effect will that plan have?(8) Plastic objects fail to give a soothing effect on the mind, according to him.(9) But he was quick to add that the new fares would not take effect in the near future.(10) A large effect on compliance resulted from a relatively small intervention effort.(11) The first of the lay-offs will take effect from June this year with the remainder of the redundancies in October.(12) Another marine did his best to sneer and look down his nose, though the effect was hardly impressing.(13) It can be seen that the approximation does not have a large effect on the results.(14) If all that sounds worryingly alcoholic, fear not: the whole effect was wonderfully impressive.(15) Most of us have said something of the sort on more than one occasion with little effect .(16) gentle music can have a soothing effect
Related Phrases of effect
(1) side effect ::
կողմնակի ազդեցություն
(2) in effect ::
ուժի մեջ է
(3) greenhouse effect ::
ջերմոցային էֆֆեկտ
(4) special effect ::
հատուկ ազդեցություն
(5) sound effect ::
ձայնային էֆեկտ
(6) adverse effect ::
հակառակ ազդեցություն
(7) cause and effect ::
Պատճառահետեւանքային
(8) take effect ::
ուժի մեջ է մտնում
(9) ripple effect ::
ալիքային ազդեցություն
(10) personal effect ::
անհատական ​​ազդեցություն
Synonyms
Noun
1. result ::
արդյունք
2. impact ::
ազդեցություն
3. force ::
ուժ
4. sense ::
իմաստ
6. impression ::
տպավորություն
7. burden ::
բեռ
8. consequence ::
հետեւանք
Verb
9. achieve ::
նվաճել
10. effectuate ::
անելգործադրել
Antonyms
1. antecedent ::
նախորդող
2. causation ::
պատճառաբանությամբ
3. cause ::
պատճառը
4. occasion ::
առիթ
5. reason ::
պատճառ
Different Forms
effect, effected, effecting, effects
Word Example from TV Shows
My hypotheses tend to have that effect.

My hypotheses tend to have that EFFECT.

The Big Bang Theory Season 2, Episode 6

"The Effect of High Energy Muons on Proton Pion Scattering

The Big Bang Theory Season 12, Episode 9

and boom.[explosion sound effect]

and boom.[explosion sound EFFECT]

The Big Bang Theory Season 12, Episode 9

flogging stragglers
has a marked effect on mobility.

flogging stragglers has a marked EFFECT on mobility.

Game of Thrones Season 7, Episode 4

...and effect preceding cause.

...and EFFECT preceding cause.

The Big Bang Theory Season 2, Episode 18

English to Armenian Dictionary: effect

Meaning and definitions of effect, translation in Armenian language for effect with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of effect in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'effect'

What effect means in Armenian, effect meaning in Armenian, effect definition, examples and pronunciation of effect in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History