English to Armenian Meaning of enact - սահմանել


Enact :
սահմանել

սահմանել, օրենք հրապարակել, հրամանագիր, կոդիֆիկացիա կատարել, պաշտոնականացնել, հաստատել, անցնել, նշանակել, փոխհատուցում, ճիշտ, բաշխել, զորացնել, հաստատություն, ներկայացնել, արտասանել, դասավորել, տնօրինել, ուղղել, գրաֆիկ, ամբողջական, կատարել, բերել է անցնել, գործել, գործ, խաղալ, հարթակ, լեռ, փուլ, կատարել կանոն

սահմանելընդունվելգործողության մեջ դնելուօրենքenactmentsenacts
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of enact in English
Verb(1) order by virtue of superior authority; decree(2) act out; represent or perform as if in a play
Examples of enact in English
(1) Thus, she argues, Plath's poems enact a theatrical performance rather than a sincere expression of mourning.(2) The French Revolution was an attempt to enact his ideas.(3) Travelling drama groups visited different communities to enact short plays about gender violence.(4) Whereas a legislator must check his impulse to enact his religious precepts into law, an executive official faces a somewhat different problem.(5) He had urged the immediate creation of the national intelligence post and promised that if elected he would enact the commission's recommendations by executive fiat.(6) We may still, as a rule, like to believe in marriage, but the reality is that we are increasingly choosing not to enact that belief.(7) We needed time to enact the recommendations of the royal commission.(8) Because real people formulate and enact political ideas, it is often easy to locate the supposed evil of a given idea in its human agent.(9) Lumber company and government employees were more likely to enact recommendations that were convenient and cheap.(10) Without understanding why, she allowed herself to enact the strange thought.(11) In the United States, several states have already enacted genetic privacy laws.(12) We should remember that no other group of citizens is consulted before measures are enacted to prevent illegal activity.(13) And at the same time, several German states have already enacted the proposed French style bans on student attire.(14) Perhaps the dramatist was unwilling to repeat material recently enacted in the True Tragedy.(15) Hunted for its pelt, the lynx declined until protective legislation was enacted in the 1970s.(16) The work combines Latin and English liturgical texts and medieval poetry, with a dramatic enaction of the Passion story.
Related Phrases of enact
(1) re-enact ::
վերակազմակերպման ընդունում
Synonyms
Verb
1. pass ::
անցնել
2. act out ::
գործել են
3. ordain ::
կարգել
Antonyms
1. repeal ::
ոչնչացում
2. rescind ::
չեղյալ հայտարարել
3. revoke ::
ուժը կորցրած ճանաչել
Different Forms
enact, enacted, enacting, enactment, enactments, enacts
Word Example from TV Shows
And this is where
l think we should enact how
we're feeling, you know?

And this is where l think we should ENACT how we're feeling, you know?

Breaking Bad Season 4, Episode 4

English to Armenian Dictionary: enact

Meaning and definitions of enact, translation in Armenian language for enact with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of enact in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'enact'

What enact means in Armenian, enact meaning in Armenian, enact definition, examples and pronunciation of enact in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History