English to Armenian Meaning of even - նույնիսկ


Even :
նույնիսկ

երեկո, նույնիսկ, մթնշաղ

հավասար, հավասարեցնել, մակարդակ, նմանեցնել, նույնիսկ, քառակուսի, գումար, Ինքնաթիռ

հավասար, նման, մակարդակ, նույնիսկ, նույնական, Ինքնաթիռ, բնակարան, պարզ, հարթ, նույն, համարժեք, հավասարակից, հավասարազոր է, խնամված, քաղցր, մեղրածոր, պատշաճ, ճշգրիտ, ճիշտ, շատ, համապատասխան, խիստ, հակված, կրկնապատկված, կրկնակի, երկուական, նրբագեղ

նույնիսկ, էլ, նույնպես, այնուամենայնիվ, չնայած, դեռ ապա, չնայած դրան, դեռ, Միաժամանակ, գրեթե, մեծ մասը, մոտ, պարզապես, ճիշտ, զոդել, այնտեղ, այդ վայրում, այնքան, նման, հավանաբար, իրականում, իրոք, կետում փաստորեն, բավականին

նույնիսկհարթեցվելevenerevenestերեկոevenlyevennessEvens
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of even in English
Noun(1) the latter part of the day (the period of decreasing daylight from late afternoon until nightfall
Verb(1) make level or straight(2) become even or more even(3) make even or more even
Adjective(1) divisible by two(2) equal in degree or extent or amount; or equally matched or balanced, or even, or even(3) being level or straight or regular and without variation as e.g. in shape or texture; or being in the same plane or at the same height as something else (i.e. even with(4) symmetrically arranged(5) occurring at fixed intervals(6) of the score in a contest
Adverb(1) used as an intensive especially to indicate something unexpected(2) in spite of; notwithstanding(3) to a greater degree or extent; used with comparisons, or still(4) to the full extent
Examples of even in English
(1) The two big groups were made up of an even mix of first or second start gate pilots.(2) Our willingness to show up for this event seems to have surprised even ourselves.(3) In the 1960s there was an even greater shift in emphasis to viticultural research.(4) Movies about poor, uneducated mothers forced to work punishing jobs are even rarer.(5) St Tropez is tinted so the therapist can easily see where she is applying it and it makes for an even application.(6) All the cast are local and there is an even split between Clonegal and Kildavin players.(7) Their anaemic performance over the last 18 months has come as a surprise even to us.(8) The assumption is that the private sector does it better, faster, possibly even cheaper.(9) Set out poles at either end of the hedge with strings marking the height and line to be cut to ensure an even finish.(10) Notwithstanding the personal tragedy here there is now even less emphasis on the original issue.(11) When you produce such a compound chemically you get an even split of the enantiomers.(12) After an even third round, Oxford claimed the victory by a majority decision.(13) just print the even pages(14) It will not be easy, which places even greater emphasis on the world's best cricketer.(15) you can even enter online(16) They were also level in the table and the game looked like an even match.
Related Phrases of even
(1) even though ::
չնայած որ
(2) even if ::
Եթե ​​նույնիսկ
(3) even so ::
նույնիսկ այնքան
(4) even more ::
նույնիսկ ավելի շատ
(5) not even ::
ոչ նույնիսկ
(6) break even ::
կոտրել նույնիսկ
(7) even better ::
ավելի լավ
(8) even number ::
զույգ թիվ
(9) even now ::
նույնիսկ հիմա
(10) even after ::
նույնիսկ այն բանից հետո
Synonyms
Adjective
1. flat ::
բնակարան
2. uniform ::
համազգեստ
3. equal ::
հավասար
5. even-tempered ::
նույնիսկ բնավորության
6. regular ::
կանոնավոր
7. level ::
մակարդակ
8. fifty-fifty ::
հիսուն հիսուն
Adverb
9. still ::
դեռ
10. surprisingly ::
Զարմանալի
11. indeed ::
իսկապես
12. not so much as ::
ոչ այնքան, որքան
Noun
13. eve ::
նախօրյակ
Verb
15. equalize ::
հավասարեցնել
16. even out ::
նույնիսկ դուրս
17. flush ::
լցվել
Different Forms
even, evened, evener, evenest, evenly, evenness, evens
Word Example from TV Shows
to ditching Mari Carmen for a bitch\Nthat not even Prieto would fuck.

to ditching Mari Carmen for a bitch
that not EVEN Prieto would fuck.

Money Heist Season 1, Episode 12

Can you even eat those things?

Can you EVEN eat those things?

The Big Bang Theory Season 10, Episode 24

that means you and I are even?

that means you and I are EVEN?

Westworld Season 2, Episode 6

A woman he didn't even know.

A woman he didn't EVEN know.

Game of Thrones Season 3, Episode 2

I don't even remember.

I don't EVEN remember.

Game of Thrones Season 2, Episode 8

English to Armenian Dictionary: even

Meaning and definitions of even, translation in Armenian language for even with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of even in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'even'

What even means in Armenian, even meaning in Armenian, even definition, examples and pronunciation of even in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History