English to Armenian Meaning of field - դաշտ


Field :
դաշտ

խաղադաշտ, դաշտ, հիմք, դասընթաց, երկիր, խափշիկ, մակերես, անցկացման վայրը, տեղ, հյուսվածք, եգիպտացորեն դաշտը, մարզ, տարածք, շրջան, մաս, պատերազմ, պայքար, կռիվ, մարտական, խաղահրապարակ, ստադիոն, տարածություն, սենյակ, հանգամանք, դիրք, Որտեղից, Կայքի, մարտադաշտ, ռազմադաշտ, ճակատ, ասպարեզ, գավառ, սահման, եզր, արոտավայր, կեր, կերակրման, ընդլայնում, տրակտատ, ընդարձակում տարածում, բազմացում, հանդիպում, շարք, հեռավորություն, հասնել, քերթել, մասշտաբ, պատ, մարգագետին, հիմնում մահճակալ, վերջացնել, ծայր, քարտեզ, վահանակ, բակ, մաշկ, հաչել

դաշտ

դաշտկրկինկիսապաշտպանfieldersՖիլդինգդաշտերըinfieldասպարեզներում
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of field in English
Noun(1) a piece of land cleared of trees and usually enclosed(2) a region where a battle is being (or has been(3) somewhere (away from a studio or office or library or laboratory(4) a branch of knowledge(5) the space around a radiating body within which its electromagnetic oscillations can exert force on another similar body not in contact with it(6) a particular kind of commercial enterprise(7) a particular environment or walk of life(8) a piece of land prepared for playing a game(9) extensive tract of level open land(10) (mathematics(11) a region in which active military operations are in progress(12) all of the horses in a particular horse race(13) all the competitors in a particular contest or sporting event(14) a geographic region (land or sea(15) (computer science(16) the area that is visible (as through an optical instrument
Verb(1) catch or pick up (balls(2) play as a fielder(3) answer adequately or successfully(4) select (a team or individual player
Examples of field in English
(1) Next year, when he chooses his branch, he'll be putting in for field artillery.(2) Law led the 46 car field to the green flag.(3) The Liberal Party will field another nine candidates for functional constituencies.(4) The Syrians were too busy fighting one another to field an effective army yet.(5) Tergat produced a brave run, racing through the last nine laps on his own after the rest of the field were unable to match his pace.(6) Buffer overflows are also a major vulnerability and happen when too much data is input into a field .(7) The Czech flag consists of a lower red field and an upper white field with a blue wedge reaching from the flagpole side of the flag to its center.(8) We have two great field games and we should never let them become wars of attrition.(9) Other situations may also exist where there is an open gap in the field due simply to the positioning of the fielders.(10) she plays around the middle of the field(11) The two images are slightly different, but the observer's brain stitches them together into a single 3D image field .(12) No one said anything about armored personnel carriers organic to the armored field artillery units.(13) Images of Bruce Lee and the night fighting scene in Enter the Dragon flashed through my mind like flags on the field of battle.(14) But the idea is to use it on a wounded soldier on the field of battle where blood is hard to come across.(15) This has been verified by comparing the results of laboratory and field machines on standard materials.(16) The field of view is wide enough to let you see the whole groove as well as the corners of the land.
Related Phrases of field
(1) field of study ::
ուսումնասիրության ոլորտ
(2) field trip ::
դաշտը ուղեւորությունը
(3) soccer field ::
ֆուտբոլի դաշտ
(4) in the field ::
ի ոլորտում
(5) playing field ::
խաղադաշտ
(6) magnetic field ::
մագնիսական դաշտը
(7) field hockey ::
դաշտը հոկեյ
(8) football field ::
ֆուտբոլի դաշտ
(9) field of view ::
դաշտը տեսանկյունից
(10) sports field ::
սպորտ դաշտը
Synonyms
Adjective
1. practical ::
գործնական
2. mobile ::
շարժական
Noun
3. meadow ::
մարգագետին
4. playing field ::
խաղադաշտ
5. area ::
մակերես
6. scope ::
շրջանակ
8. field of battle ::
դաշտը ճակատամարտի
9. field of force ::
դաշտը ուժի
10. discipline ::
կարգապահություն
11. orbit ::
ուղեծիր
12. line of business ::
գիծը բիզնեսի
13. theatre of operations ::
թատրոն գործողությունների
14. plain ::
պարզ
15. field of view ::
դաշտը տեսանկյունից
16. flying field ::
թռչող դաշտը
Verb
17. catch ::
բռնել
18. deploy ::
տեղակայել
19. deal with ::
գործ ունենալ
Different Forms
field, fielded, fielder, fielders, fielding, fields, infield, infields
Word Example from TV Shows
-Ah, playing the field.\N-Yes, playing the field.

-Ah, playing the FIELD.
-Yes, playing the FIELD.

Money Heist Season 1, Episode 6

On the field, with ease.
But they won't meet us on the field.

On the FIELD, with ease. But they won't meet us on the FIELD.

Game of Thrones Season 3, Episode 7

If they're in the field,
they're not protecting Bran.

If they're in the FIELD, they're not protecting Bran.

Game of Thrones Season 8, Episode 2

I can't force them to meet us in the field

I can't force them to meet us in the FIELD

Game of Thrones Season 3, Episode 5

I've made substantial
contributions to my field.

I've made substantial contributions to my FIELD.

The Big Bang Theory Season 12, Episode 12

English to Armenian Dictionary: field

Meaning and definitions of field, translation in Armenian language for field with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of field in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'field'

What field means in Armenian, field meaning in Armenian, field definition, examples and pronunciation of field in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History