English to Armenian Meaning of file - ֆայլ


File :
ֆայլ

ֆայլ, գրառում, ցանկ, գլորում, հեծեծանք, աղյուսակը, սեղան, գրաֆիկ, կատալոգ, զարդ, գիծ, սյունակ, քռթքռթոց, հոսանք, շատ, դաս, կատեգորիա, խումբ, դասարանի, շարք

ֆայլ, ֆայլի քննարկման համար, բերել, ցուցակագրել, ներկայացնել

ֆայլներկայացվելֆայլերՊահեստավորվածմետաղի խարտուք
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of file in English
Noun(1) a set of related records (either written or electronic(2) a line of persons or things ranged one behind the other(3) office furniture consisting of a container for keeping papers in order(4) a steel hand tool with small sharp teeth on some or all of its surfaces; used for smoothing wood or metal
Verb(1) record in a public office or in a court of law(2) smooth with a file(3) proceed in line(4) file a formal charge against(5) place in a container for keeping records
Examples of file in English
(1) when I have nothing else to do, I file my nails(2) a file of English soldiers had ridden out from Perth(3) file compression(4) For kings on the same file , this is just an odd number of squares between kings!(5) I file the papers in their eventual home and create a pointer for myself to remind me that there's unfinished business filed away there.(6) He took a handful of papers from the file he held, then placed the folder on Tanner's desk.(7) Once users have downloaded what they want, they apparently annotate it and file it in filing cabinets and folders just as they always did.(8) This allows a GM to easily file the orders for a game in its folder without cutting or, in the case of two games on opposite sides of the same sheet of paper, going to the copy shop.(9) you can save the file to your hard disk(10) Aside from a few occasions, we rode in file , all strung out, from the start until Pradollano.(11) ÔÇÿThere,ÔÇÖ she said softly, and a moment later, saw a dark file of flying shapes appear.(12) She handed him the file she had tucked behind her back.(13) Black is opening a file on the queenside in order to activate his rook.(14) I talked to that reporter before they went to file the story.(15) You can often bend the brake wall back and file it smooth enough to keep riding on it.(16) Maintain the existing angle on the blade, and sharpen with a smooth pass with the file .
Related Phrases of file
(1) file name ::
ֆայլի անունը
(2) source file ::
աղբյուր ֆայլը
(3) file manager ::
ֆայլ մենեջեր
(4) output file ::
արտադրանքի ֆայլը
(5) file size ::
Ֆայլի չափ
(6) add file ::
ավելացնել ֆայլը
(7) file transfer ::
ֆայլի փոխանցում
(8) log file ::
log ֆայլի
(9) attached file ::
կցված ֆայլը
(10) to file ::
Ինչպես դիմել
Synonyms
Noun
1. folder ::
թղթապանակ
2. dossier ::
դոսյե
3. data ::
տվյալներ
4. line ::
գիծ
5. single file ::
Մեկ ֆայլ
6. data file ::
տվյալների ֆայլ
7. filing cabinet ::
ներկայացնելու կաբինետ
Verb
8. categorize ::
դասակարգումը
9. apply ::
դիմել
10. bring ::
բերել
11. walk in a line ::
քայլել մի գիծ
12. smooth ::
հարթ
13. register ::
գրանցել
14. file away ::
ֆայլի հեռու
15. lodge ::
տնակ
Different Forms
file, filed, files, filing
Word Example from TV Shows
lf you'd like to file an appeal--
l have done nothing wrong.

lf you'd like to FILE an appeal-- l have done nothing wrong.

Breaking Bad Season 4, Episode 3

The file load is way too heavy.

The FILE load is way too heavy.

Westworld Season 2, Episode 10

Now, if your neighbors don't
have a permit, you can file

Now, if your neighbors don't have a permit, you can FILE

The Big Bang Theory Season 12, Episode 14

"The owner has previous charges.
They are sending us the FILE."

Money Heist Season 1, Episode 8

it's masking
a vastly bigger file.

it's masking a vastly bigger FILE.

Westworld Season 2, Episode 3

English to Armenian Dictionary: file

Meaning and definitions of file, translation in Armenian language for file with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of file in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'file'

What file means in Armenian, file meaning in Armenian, file definition, examples and pronunciation of file in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History