English to Armenian Meaning of fill - լրացնել


Fill :
լրացնել

կատարել, լրացնել, անել, ամբողջական, փաթեթ, բազմապատկել, ընկնում հետ, փոխհատուցել, կուլ տալ, բեռնել, գանձել, հումք, դասավորել, նշանակելու, ամրացնել, էջի սկիզբ, հագեցնել, բեղմնավորել, սեզոն, դառնալ flushed, վխտալ, գնալ, մատակարարում, ծառայել, մթերել, տեղավորել մինչեւ, հանգցնել, հանդարտեցնել, գոհ լինել, պետք է բավարարված, մեջ դրեց, սահմանագլուխ, մտնել, կախված լինել, կառուցել, ցուցակագրել, խոստովանել, ներառում, գերսնել, հագենալ, ամրակազմ

լրացնելԼիFillerfillersլցոնfillingsլցնումՀողալցմանլրացվածinfillinginfills
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of fill in English
Noun(1) a quantity sufficient to satisfy(2) any material that fills a space or container
Verb(1) make full, also in a metaphorical sense(2) become full(3) occupy the whole of(4) assume, as of positions or roles(5) fill, satisfy or meet a want or need or condtion ro restriction(6) appoint someone to (a position or a job(7) eat until one is sated(8) fill to satisfaction(9) plug with a substance
Examples of fill in English
(1) As the breeze began to slacken boats took different tacks to fill their spinnakers, and Fever held on to first place for a well-deserved first win.(2) In many cases, its playable image quality surpassed the GeForce 6800 Ultra thanks to its superior fill rate and memory bandwidth.(3) to fill vacancies(4) After a harplike flourish and a drum fill , gliding magical strings and a subdued 16 th-note hi-hat rhythm appear.(5) The fill was compacted in layers of 25 cm using a vibratory compactor of 2 tons capacity.(6) Gravel, sand, small rock and wood chips are all types of loose fill .(7) Then fill the container about two-thirds full of the soilless potting mix.(8) loose polystyrene fill(9) In six European countries, dentists cannot legally fill teeth with silver amalgam (mercury).(10) The day is perfect for it as it is very hot in the city, but there is a good breeze blowing over the lake, which will both keep us cool and fill the sail.(11) But they've been unable to fill the orders, they just can't get the medications.(12) Another four recruits are expected to join over the next few weeks to fill analyst roles and investment positions.(13) The project would require approximately 1 square mile of fill and tons of dredging.(14) The fill rate on each chip (the number of pixels that can be drawn on the screen in a second) is a very impressive 333 megapixels.(15) we have eaten our fill(16) to fill a requirement
Related Phrases of fill
(1) fill out ::
լրացնել
(2) fill up ::
լրացնել
(3) fill in the blank ::
լրացրեք բլանկը
(4) fill with ::
լրացնել հետ
(5) fill me in ::
լրացնել ինձ ի
(6) fill in a form ::
լրացնել ձեւով
(7) fill the blanks ::
լրացնել ձեւաթղթեր
(8) to fill up ::
Ինչպես լրացնել
(9) fill in the form ::
լրացնել
Synonyms
Noun
1. filling ::
լցոն
Verb
2. make full ::
կատարել լրիվ
3. crowd into ::
ամբոխը մեջ
4. stock ::
ֆոնդային
5. block up ::
արգելափակել
6. pervade ::
հագեցնել
7. occupy ::
զբաղեցնել
9. fill up ::
լրացնել
10. fulfill ::
կատարել
11. satiate ::
կշտացած
12. take ::
վերցնել
Antonyms
1. clear ::
պարզ
2. empty ::
դատարկ
3. evacuate ::
մաքրել
4. vacate ::
ազատել
5. void ::
անվավեր
Different Forms
fill, filled, filler, fillers, filling, fillings, fills, infill, infilled, infilling, infills
Word Example from TV Shows
Uh-huh. Fill this out and have a seat.

Uh-huh. Fill this out and have a seat.

The Big Bang Theory Season 1, Episode 16


In any case,
they're asking me to fill in for him.

In any case, they're asking me to FILL in for him.

The Big Bang Theory Season 3, Episode 15

and they want us to fill
it with our memories.

and they want us to FILL it with our memories.

The Big Bang Theory Season 12, Episode 2

If you got within a mile of a battle,
you'd fill your pants.

If you got within a mile of a battle, you'd FILL your pants.

Game of Thrones Season 2, Episode 2

English to Armenian Dictionary: fill

Meaning and definitions of fill, translation in Armenian language for fill with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of fill in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'fill'

What fill means in Armenian, fill meaning in Armenian, fill definition, examples and pronunciation of fill in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History