English to Armenian Meaning of find - գտնել


Find :
գտնել

որոնում, գտնել, հետք, հայտնագործություն, պահանջել, գյուտ, եզրակացությունը, մտահղացումը, ժամանում, հասնել, մատակարարում, թողարկում, ստացական, ձեռքբերում, ավար, եզրափակում, դատողություն, արտածում, հետեվություն, դատավճիռ, որոշում, վճիռ, որոշումըծ վճիռը հայտարարելը

ստանալ, զգում, գտնել, ունենալ, պետք է տեղյակ, հայտնաբերել, փորել, պարզել, ողջունել, track վար, Փնտրել, որս դուրս, որս մինչեւ, որոնել դուրս, է բերել, ժամանել, գալ, հասնել, ուժի մեջ տեսանկյունից, տեսարան, տեսնել, նկատել, ուղղել, ճիշտ, որոշել, նշանակելու, կարգավորել, պատկերացնել, ծանուցում, տարբերել, հնարել, կարծում եմ, որ, ճակատ, դեմքը, նախատեսում են, հանդիպում, հանդիպել, վճռել, դատել, վճիռ, մատակարարում, բերք, օժտել, հավաքել, հավաքվել, ժողովել

գտնելորոնիչfindersԳտնելովգտածոներըգտնում
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of find in English
Noun(1) a productive insight(2) the act of discovering something
Verb(1) come upon, as if by accident; meet with(2) discover or determine the existence, presence, or fact of(3) come upon after searching; find the location of something that was missed or lost(4) establish after a calculation, investigation, experiment, survey, or study(5) come to believe on the basis of emotion, intuitions, or indefinite grounds(6) perceive or be contemporaneous with(7) get something or somebody for a specific purpose(8) make a discovery, make a new finding(9) make a discovery(10) obtain through effort or management(11) decide on and make a declaration about(12) receive a specified treatment (abstract(13) perceive oneself to be in a certain condition or place(14) get or find back; recover the use of(15) succeed in reaching; arrive at(16) accept and make use of one's personality, abilities, and situation
Examples of find in English
(1) how do you find the fish?(2) I did psychotherapy for years├ö├ç├ÂI wanted to find myself(3) I find that children need good example(4) I don't know what they find so amusing about that exactly.(5) the class are encouraged to find their own solutions to problems(6) he's gone to find a ladder(7) Art expert Shirley Graham at Leeds City Art Gallery said the cache was a valuable find .(8) Also, researchers find this tool easy to use and effective in gaining quick rapport with local people.(9) The water levels for the cisterns for each commodity will find a common level.(10) I find it hard to believe that ...(11) There is no way on the material that the court could find that the defendants were the cause of the loss of value.(12) you can't find these values in other cultures(13) you'll find it useful, I believe(14) Emile Hirsch is the protagonist (and quite a find , a teenager coming out of nowhere to dominate the movie).(15) did you find the time to do that?(16) We have tried, in fact, to find a diplomatic way out that would achieve the same objectives without going to war.
Related Phrases of find
(1) find out ::
պարզել
(2) to find ::
գտնել
(3) find a way ::
գտնել ճանապարհ
(4) find a job ::
աշխատանք գտնել
(5) try to find ::
փորձիր գտնել
(6) find the way ::
գտնել ճանապարհը
(7) find enclosed ::
գտնում կցվում
(8) find by chance ::
գտնում է պատահական
(9) find in ::
գտնել
(10) find a solution ::
գտնել մի այնպիսի լուծում
Synonyms
Noun
1. discovery ::
հայտնագործություն
2. good buy ::
լավ Գնեք
4. breakthrough ::
բեկում
Verb
5. locate ::
տեղորոշել
6. discover ::
հայտնաբերել
7. retrieve ::
վերստանալ
8. obtain ::
ստանալ
11. consider ::
քննարկել
12. judge ::
դատավոր
13. arrive at ::
ժամանում է
14. see ::
տեսնել
15. observe ::
պահպանել
16. feel ::
զգալ
17. determine ::
որոշել
18. find oneself ::
գտնում իրեն
19. come up ::
Մոտեցեք
20. happen ::
պատահել
21. rule ::
կանոն
23. recover ::
վերականգնել
Antonyms
1. miss ::
օրիորդ
2. overlook ::
չառնել
Different Forms
find, finder, finders, finding, findings, finds
Word Example from TV Shows
so now I'm trying to find

so now I'm trying to FIND

The Big Bang Theory Season 7, Episode 4

I'll find them lands to
settle south of the Wall.

I'll FIND them lands to settle south of the Wall.

Game of Thrones Season 5, Episode 5

hoping to find something,

hoping to FIND something,

Game of Thrones Season 5, Episode 5

to find a woman again, I'll
be glad to return the favor.

to FIND a woman again, I'll be glad to return the favor.

The Big Bang Theory Season 5, Episode 12

and-and-and see if
we find a new restaurant.

and-and-and see if we FIND a new restaurant.

The Big Bang Theory Season 7, Episode 21

English to Armenian Dictionary: find

Meaning and definitions of find, translation in Armenian language for find with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of find in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'find'

What find means in Armenian, find meaning in Armenian, find definition, examples and pronunciation of find in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History