English to Armenian Meaning of first - առաջին


First :
առաջին

առաջին

առաջին, աղջիկ, վարչապետը, հիմնական, մեկ, սկզբունքային, բանալի, օրիգինալ, սաղմնային, սաղմի, կենտրոնական, լավագույն, վերերկրյա, գերազանց, մարդկային, նախորդող, առաջխաղացում, առաջ, պրիմիտիվ, վաղեմի, նախնադարյան, բարբարոսական, անցյալ, արեվելյան, նախկին, առաջի, առաջատար, գլխավոր, տերմինալ, վճարվում է նախապես, ամենաավագ, իդեալական, ընտիր, մեծ, ամեն հնարավորը, բացարձակ, գերադրական աստիճան

առաջին, առաջին հերթին, առաջին տեղում, ի սկզբանե, դիմաց, մինչեւ բոլոր

առաջիննախfirsts
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of first in English
Noun(1) the first or highest in an ordering or series(2) the first element in a countable series(3) the time at which something is supposed to begin(4) the fielding position of the player on a baseball team who is stationed at first of the bases in the infield (counting counterclockwise from home plate(5) an honours degree of the highest class(6) the lowest forward gear ratio in the gear box of a motor vehicle; used to start a car moving
Adjective(1) preceding all others in time or space or degree(2) indicating the beginning unit in a series(3) serving to set in motion, or maiden(4) serving to begin(5) ranking above all others(6) highest in pitch or chief among parts or voices or instruments or orchestra sections
Adverb(1) before anything else(2) the initial time(3) before another in time, space, or importance(4) prominently forward
Examples of first in English
(1) One of its first orders is to set up special tribunals to try members of the former regime.(2) Monday, the first of August(3) For the first time ever, local people have been given a forum to express their views.(4) I am now discovering the merits of a leisurely breakfast for the first time ever.(5) after the first live programme(6) If anything is to be learned from the whole sorry affair, it is that the child must come first .(7) There is no life story without fiction, but the story, your life, should come first .(8) she contacted me first thing(9) I am a driver myself and I know how difficult it is to park in these streets but surely lives must come first .(10) Sumire sighed, used to the routine she had undergone all during first through eighth grade.(11) The aims and compass of this edition have not changed from those of the first .(12) I don't have the first idea what happened(13) ladies first(14) feet first(15) Schoeman ranked first in the world last year in the 50 meter long course.(16) He is the first to admit, however, that this is more an act of God rather than a life plan.
Related Phrases of first
(1) first name ::
անուն
(2) first of all ::
նախ եւ առաջ
(3) at first ::
առաջին հերթին
(4) first aid ::
առաջին օգնություն
(5) first time ::
առաջին անգամ
(6) the first ::
առաջինը
(7) love at first sight ::
Սեր առաջին հայացքից
(8) first floor ::
առաջին հարկ
(9) first aid kit ::
առաջին շտապ օգնության պայուսակ
Synonyms
Adjective
2. fundamental ::
հիմնական
3. foremost ::
հիմնական
4. top ::
գագաթ
5. beginning ::
սկիզբ
6. maiden ::
աղջիկ
7. world-class ::
համաշխարհային կարգի
Adverb
8. at first ::
առաջին հերթին
9. before anything else ::
մինչեւ որեւէ ուրիշ բան
10. in preference ::
նախընտրելով
11. first off ::
առաջին off
12. foremost ::
հիմնական
13. for the first time ::
առաջին անգամ
Noun
14. novelty ::
նորություն
15. start ::
սկիզբ
16. first gear ::
առաջին հանդերձում
18. first base ::
առաջին բազային
Antonyms
1. final ::
եզրափակիչ
2. last ::
անցյալ
3. latter ::
վերջին
4. terminal ::
տերմինալ
5. ultimate ::
հիմնական
Different Forms
first, firstly, firsts
Word Example from TV Shows
And if you see any actors
from Game of Thrones in first class?

And if you see any actors from Game of Thrones in FIRST class?

The Big Bang Theory Season 10, Episode 23

Damn! Your husband, the first.

Damn! Your husband, the FIRST.

Money Heist Season 1, Episode 8

We'll make that
our official first kiss.

We'll make that our official FIRST kiss.

The Big Bang Theory Season 12, Episode 6

survived the Fist of the First Men.

survived the Fist of the First Men.

Game of Thrones Season 8, Episode 2

To become the first ruling
Queen of the Seven Kingdoms,

To become the FIRST ruling Queen of the Seven Kingdoms,

Game of Thrones Season 7, Episode 3

English to Armenian Dictionary: first

Meaning and definitions of first, translation in Armenian language for first with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of first in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'first'

What first means in Armenian, first meaning in Armenian, first definition, examples and pronunciation of first in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History