English to Armenian Meaning of flow - հոսում


Flow :
հոսում

հոսանք, հոսում, դրեյֆ, թափվել, արտահոսել, ժանր, հոդված, դասընթաց, ընթացիկ, թափել, զեղել, զեղում, տալ, փոխառություն, կողմ, սրելը, վազք, ջրհեղեղ, կորեկ, մակընթացություն, գարուն

հոսում, հոսանք, արտահոսել, բուրել, վազք, անկում, սահել, պահել մինչեւ, տոկալ, կրել, թափել, ողողել, գլորում, թավալվել, հասնել, ջրհեղեղ

հոսքիflowedհոսումհոսում
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of flow in English
Noun(1) the motion characteristic of fluids (liquids or gases(2) the amount of fluid that flows in a given time(3) the act of flowing or streaming; continuous progression(4) any uninterrupted stream or discharge(5) something that resembles a flowing stream in moving continuously(6) dominant course (suggestive of running water(7) the monthly discharge of blood from the uterus of nonpregnant women from puberty to menopause
Verb(1) move or progress freely as if in a stream(2) move along, of liquids(3) cause to flow(4) be abundantly present(5) fall or flow in a certain way(6) cover or swamp with water(7) undergo menstruation
Examples of flow in English
(1) Had we had a continuous flow of water, we would have done it much faster.(2) the flow of words was interrupted by painful sobs(3) Further reading turns up that a steady flow of water acted as a moderator for the reaction, keeping it at a low but steady burn in a sustained reaction.(4) His intensity is constant, the flow of words an eternal torrent.(5) There are no regulated pedestrian crossings and the flow of traffic is constant.(6) A dam controls the continuous flow of water in a river, whereas stopbanks may well be alongside a river that has no water in it at all.(7) Novels seemed to flow effortlessly out of him, including masterpieces such as Crome Yellow and Point Counter Point.(8) It involves the application of a compressive stress, which exceeds the flow stress of the metal.(9) a constant flow of people(10) Nicholas tried to grab the edge of the shaft and escape the stream, but the water flow was too powerful and he was carried along.(11) the flow of water into the pond(12) Villagers remained stranded as they could do nothing about the continuous flow of water but wait until it subsided.(13) Since Walter self-published Beer in 1999, the flow of words has been virtually torrential.(14) A nuclear power reactor needs a steady flow of cooling water.(15) a cross-current of electricity seemed to flow between them(16) I was pacing the room back and forth unable to control the flow of emotions rushing through me.
Related Phrases of flow
(1) cash flow ::
դրամական հոսք
(2) air flow ::
օդի հոսքը
(3) flow rate ::
հոսքի արագությունը
(4) flow chart ::
աղյուսակը
(5) flow control ::
հոսքերի վերահսկողությունը
(6) water flow ::
ջրի հոսքը
(7) data flow ::
տվյալների հոսքը
(8) flow diagram ::
հոսքի դիագրամ
(9) ebb and flow ::
տեղատվություն եւ հոսքի
Synonyms
Noun
1. movement ::
շարժում
2. flowing ::
հոսում
3. stream ::
հոսանք
4. rate of flow ::
տոկոսադրույքը հոսքի
5. catamenia ::
catamenia
Verb
6. run ::
վազք
7. result ::
արդյունք
8. course ::
դասընթաց
9. menstruate ::
menstruate
10. hang ::
կախել
11. flux ::
արտահոսել
Different Forms
flow, flowed, flowing, flows
Word Example from TV Shows
Okay, I'm zeroing out the electro-osmotic
flow rate in the micro-fluidic channel.

Okay, I'm zeroing out the electro-osmotic FLOW rate in the micro-fluidic channel.

The Big Bang Theory Season 10, Episode 15

All right, how does the flow rate
in a pipe depend on its diameter?

All right, how does the FLOW rate in a pipe depend on its diameter?

The Big Bang Theory Season 8, Episode 2

Oh. A clever, albeit obsolete, euphemism
for insufficient blood flow...

Oh. A clever, albeit obsolete, euphemism for insufficient blood FLOW...

The Big Bang Theory Season 3, Episode 2

giving me an estimate
of your annual cash flow here.

giving me an estimate of your annual cash FLOW here.

Breaking Bad Season 4, Episode 2

"The streets FLOW with blood

The Big Bang Theory Season 5, Episode 15

English to Armenian Dictionary: flow

Meaning and definitions of flow, translation in Armenian language for flow with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of flow in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'flow'

What flow means in Armenian, flow meaning in Armenian, flow definition, examples and pronunciation of flow in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History