English to Armenian Meaning of fly - թռչել


Fly :
թռչել

Racing, թռչել, վազք, դասընթաց, լվանալ, Flyer, օդաչու, տուն թռչել, մսաճանճ, թռչող, թռիչք, թեւ, տղա, փախուստ, փախչել, մժեղ, մոծակ, ցատկել, չքանալ, սուզվել, գարուն, կափարիչ, կազմ, ծածկույթ, քող, վթարային թարթալապտեր, միջատ, ցեց, մորեխ, թռչուն

հորդել, թռչել, փարատվել, նետ, սպեկուլյացիա, թռչել ինքնաթիռով, Ինքնաթիռ, ուրուր, թեւ, ալիք, շարժվել արագ, փախչել, մեռնել, անցնել դուրս, լքել, գործիք երկայնքով, անապատ, խուսափել, խորամանկել, պահել է, զգուշանալ, հետաձգել, շռայլում, աղվափնջիկ, հաղթահարել, նվաճել, դուրս գալ, գերազանցել, վազք, գնալ, լվանալ, գալիս off, թափել, ազատում

փախանճանճերթռչելflyableթռչող
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of fly in English
Noun(1) two-winged insects characterized by active flight(2) flap consisting of a piece of canvas that can be drawn back to provide entrance to a tent(3) an opening in a garment that is closed by a zipper or by buttons concealed under a fold of cloth(4) (baseball(5) fisherman's lure consisting of a fishhook decorated to look like an insect
Verb(1) travel through the air; be airborne(2) move quickly or suddenly(3) operate an airplane(4) transport by aeroplane(5) cause to fly or float(6) be dispersed or disseminated(7) change quickly from one emotional state to another(8) pass away rapidly(9) travel in an airplane(10) display in the air or cause to float(11) run away quickly(12) travel over (an area of land or sea(13) hit a fly(14) decrease rapidly and disappear
Adjective(1) (British informal
Examples of fly in English
(1) And now Edward, in his turn, was compelled to fly from the country, and to take refuge with his brother-in-law, the Duke of Burgundy.(2) Ryan's a super fly dude.(3) I do not like how far I have to reach from the inside of the tent to the zip on the fly .(4) The Mock Orange bush has a bad case of black fly already, and the rose bush has greenfly.(5) The Old World hunter fly seemingly enjoys a challenge.(6) I fly back to London this evening(7) Requests to have the game postponed by 24 hours were dismissed so officials saw only one option and that was to hire a helicopter to fly him back.(8) If the butterfly can fly free with its wings of iridescent color, gardeners should be allowed to do the same.(9) Protestants, wherever they could obtain shipping, hasted to fly the country.(10) The horn fly , Haematobia irritans, is probably the most important economically damaging ectoparasite of grazing cattle.(11) Babs wants to know if her romance with the fly guy she met last year is for keeps.(12) I was looking for the fly stuff, and I don't mean fishing gear.(13) With Wakefield up in the pen yet again as Francona burned through his options, Curt Leskanic came in and got Williams to fly to center to end the inning.(14) ÔÇÿThank you.ÔÇÖ Claudia stood up. ÔÇÿI have to fly ! We must get together for dinner soon!ÔÇÖ(15) A single fly was placed on the platform, and placidly stayed there, motionless, until the test stimulus was presented.(16) This reduced the amount of control forces and the frequency of control movements required to fly the aircraft.
Related Phrases of fly
(1) fly away ::
թռչել գնալ
(2) to fly ::
թռչել
(3) fly high ::
թռչել բարձր
(4) fly a kite ::
թռչել մի ուրուր
(5) on the fly ::
վրա ճանճը
(6) fly back ::
թռչել
(7) fly off the handle ::
թռչել դուրս բռնակի
(8) fly out ::
դուրս թռչել
Synonyms
Noun
1. fly sheet ::
fly թերթիկ
2. fly ball ::
թռչել գնդակը
Verb
3. travel through the air ::
ճանապարհորդել միջոցով օդում
6. pilot ::
օդաչու
7. display ::
ցուցադրել
8. flutter ::
սպեկուլյացիա
9. go quickly ::
գնա արագ
10. vaporize ::
գոլորշիանալ
12. wing ::
թեւ
13. fell ::
ընկավ
14. aviate ::
թռչել ինքնաթիռով
Different Forms
fled, flies, fly, flyable
Word Example from TV Shows
Perhaps you should fly inside it.

Perhaps you should FLY inside it.

The Big Bang Theory Season 10, Episode 23

You know they fly, right?!

You know they FLY, right?!

The Big Bang Theory Season 7, Episode 3

pulling rainbow scarves out of his fly.

pulling rainbow scarves out of his FLY.

The Big Bang Theory Season 10, Episode 4

sew it on your coat, fly the onion flag.

sew it on your coat, FLY the onion flag.

Game of Thrones Season 2, Episode 8

See if crows can fly.

See if crows can FLY.

Game of Thrones Season 3, Episode 3

English to Armenian Dictionary: fly

Meaning and definitions of fly, translation in Armenian language for fly with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of fly in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'fly'

What fly means in Armenian, fly meaning in Armenian, fly definition, examples and pronunciation of fly in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History