English to Armenian Meaning of foot - ոտք


Foot :
ոտք

ոտք, մարզ ստորոտին, վերջավորություն, սմբակ, թաթ, թափառող, ճանապարհորդություն, պահպանում, քայլել, գլորվել, կուղբ, ներքեւի, քայլ, քառորդ, պառավ, Pas, տքնել, փոխհարաբերություն, արմատ, բազա, միակ, ածելի, ածելու բերան, հատակ, Ինքնաթիռ, տակը, մահճակալ, սրունք, առանցք, տախտակամած, հետեվակ, ոտնաթումբ, խորք, հարեւանություն, տասը միլիոն, լափ

քայլել, ոտք, սմբակ, քայլ, տեմպ, փայլել, պարել, քայլք, արարք, կալսել, քոթակել, քայլք է, քացի, արհամարհել, քիթ, օգուտ, միավորել, միանալ, ավելացնել, մտնել, դնում է, կապ

ոտքfootedփոխհարաբերությունանօգուտfootlingfootlingsարահետմայթերի հիմքերի տեղադրման աշխատանքներստորոտներիFooty
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of foot in English
Noun(1) the part of the leg of a human being below the ankle joint(2) a linear unit of length equal to 12 inches or a third of a yard(3) the lower part of anything(4) the pedal extremity of vertebrates other than human beings(5) lowest support of a structure(6) any of various organs of locomotion or attachment in invertebrates(7) travel by walking(8) a member of a surveillance team who works on foot or rides as a passenger(9) an army unit consisting of soldiers who fight on foot(10) (prosody(11) a support resembling a pedal extremity
Verb(1) pay for something(2) walk(3) add a column of numbers
Examples of foot in English
(1) The hardy of soul and fleet of foot will be Yomping through Eden this summer.(2) He sat at the foot of the grave, and let the tears come, for what seemed like hours.(3) The boys' mother had put James' Christmas stocking at the foot of his bed, instead of the side.(4) No animal is so fleet of foot or so powerful that it will not one day succumb to the jaws of the hyena.(5) A trochee is a metrical foot of two syllables, the first long and the second short.(6) The three-lobed labellum is attached to the column by a column foot , where the nectary is located.(7) Belloc's was a grey and white stallion called Nightwind, an aptly named steed for he was as silent as he was fleet of foot .(8) With grayish brown fur and a nearly naked tail, the animals rarely grow to more than half a foot long.(9) Fleet of foot and chock-full of pop hooks, Franz will outpace it.(10) Why should the taxpayer foot the bill for upgrading something to cater for an airport?(11) the foot of the stairs(12) the foot of the hill(13) it costs five euro a foot(14) Rafael starts speaking in an obscure accent as he collapses at the foot of the conference table.(15) So they opt for an alternative offer, usually with a small firm that is more fleet of foot .(16) The health of the foot throughout the animal's life is based on a good solid heel base.
Related Phrases of foot
(1) on foot ::
ոտքով
(2) square foot ::
քառակուսի ոտք
(3) by foot ::
ոտքով
(4) set foot ::
հավաքածու ոտքով
(5) go on foot ::
գնալ ոտքով
(6) cubic foot ::
խորանարդ ոտքով
(7) foot the bill ::
ոտքով օրինագիծը
(8) left foot ::
ձախ ոտքը
(9) foot soldier ::
հետլակ զինվոր
(10) athlete's foot ::
ատլետի ոտք
Synonyms
Noun
2. paw ::
թաթ
3. bottom ::
ներքեւի
5. infantry ::
հետեվակ
6. foundation ::
հիմք
7. metrical foot ::
մետրական ոտքով
Verb
8. pick ::
ընտրել
9. leg it ::
ոտքը դա
10. foot up ::
ոտքով մինչեւ
Antonyms
1. head ::
գլուխ
2. top ::
գագաթ
3. vertex ::
vertex
Different Forms
foot, footed, footless, footling, footlings, footpath, footpaths, foots, footy
Word Example from TV Shows
They're just foot soldiers
in the great war.

They're just FOOT soldiers in the great war.

Game of Thrones Season 3, Episode 6

Taller by a foot
than any man I've ever met,

Taller by a FOOT than any man I've ever met,

Game of Thrones Season 1, Episode 6

Left foot forward. Good.

Left FOOT forward. Good.

Game of Thrones Season 1, Episode 4

Didn't think a broke foot could kill a man.

Didn't think a broke FOOT could kill a man.

Game of Thrones Season 3, Episode 4

Is your foot on the? Okay. Good.
Yeah. I got it.

Is your FOOT on the? Okay. Good. Yeah. I got it.

Breaking Bad Season 2, Episode 4

English to Armenian Dictionary: foot

Meaning and definitions of foot, translation in Armenian language for foot with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of foot in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'foot'

What foot means in Armenian, foot meaning in Armenian, foot definition, examples and pronunciation of foot in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History