English to Armenian Meaning of fund - ֆոնդ


Fund :
ֆոնդ

ֆոնդ, գանձատուն, կանխիկ, գանձապետական, ֆոնդային, ռեպերտուար, ավազան, շատրվան, խանութ, կապիտալ, դիզել, դեպո, պահեստ, քսակ, բազա, տուն, բջիջ, SAC, մասնագիտական ​​տերմինաբանական բառարան, աման

ֆինանսներ, ֆոնդ

ֆոնդկուտակայինֆինանսավորումըմիջոցներըFundy
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of fund in English
Noun(1) a reserve of money set aside for some purpose(2) a supply of something available for future use(3) a financial institution that sells shares to individuals and invests in securities issued by other companies
Verb(1) convert (short-term floating debt(2) place or store up in a fund for accumulation(3) provide a fund for the redemption of principal or payment of interest(4) invest money in government securities(5) accumulate a fund for the discharge of a recurrent liability(6) furnish money for
Examples of fund in English
(1) he had set up a fund to coordinate economic investment(2) The funding will now come from the council's asset management fund , although it will be in next year's budget.(3) Be sure that budget includes a fund for emergencies and savings for the short and long term.(4) You never talked to him for long without realising he had a great sense of humour with a fund of tales to tell.(5) a vast fund of information(6) It is the fund of good will that comes out of our culture that can turn things around.(7) They are certainly leaving their successor a fund of good will with which to work.(8) Buy a fully managed short fund just to get used to its price behavior in different markets.(9) The Canadian company has been budgeting for damages by setting aside money in an escrow fund .(10) Me, I tend to agree with John Waters, always an eminently wise and sensible fund of good ideas and clear thinking.(11) He had little pride, though an exceptional fund of passionate integrity.(12) This is the fund of unconscious images which fatally confuse the mental patient.(13) I have a fund of somewhat boring stories which I tell myself when sleep is slow to come.(14) He said investors could also use the money fund to reduce timing risk by phasing out lump sums into the stock market.(15) She appears here as a more amiable figure, fond of a good gossip, and with an endless fund of stories.(16) It was our custom to put most of our spare money into a communal fund , since money was always so tight for us.
Related Phrases of fund
(1) mutual fund ::
փոխադարձ հիմնադրամ
(2) pension fund ::
Թոշակային ֆոնդ
(3) hedge fund ::
հեջ ֆոնդ
(4) trust fund ::
հավատարմագրային ֆոնդ
(5) slush fund ::
քսել հիմնադրամ
(6) fund-raising ::
հանգանակություններն
(7) sinking fund ::
մարման կապիտալ
(8) fund manager ::
ֆոնդի կառավարիչը
(9) money market fund ::
դրամական շուկայի ֆոնդը
Synonyms
Noun
1. collection ::
հավաքածու
2. money ::
փող
3. stock ::
ֆոնդային
4. investment company ::
ներդրումային ընկերությունը
5. monetary fund ::
Արժույթի միջազգային հիմնադրամի
Verb
6. finance ::
ֆինանսներ
Different Forms
fund, funded, funding, funds, fundy
Word Example from TV Shows
My rainy-day fund.
Sixty-eight thousand, okay?

My rainy-day FUND. Sixty-eight thousand, okay?

Breaking Bad Season 2, Episode 3

took my rainy-day fund.

took my rainy-day FUND.

Breaking Bad Season 2, Episode 3

"will be allocated to a scholarship FUND

The Big Bang Theory Season 9, Episode 18

It was his pension fund,
our savings...

It was his pension FUND, our savings...

Breaking Bad Season 3, Episode 9

You can't just fund
your own project.

You can't just FUND your own project.

The Big Bang Theory Season 12, Episode 7

English to Armenian Dictionary: fund

Meaning and definitions of fund, translation in Armenian language for fund with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of fund in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'fund'

What fund means in Armenian, fund meaning in Armenian, fund definition, examples and pronunciation of fund in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History