English to Armenian Meaning of glow - հուր


Glow :
հուր

հուր, ճաճանչ, բոց, արտահայտում, ցուցահանդես, փայլել, ներկ, փայլ, ճառագայթ, շքեղություն, ճառագայթում, ցոլք, առկայծել, բռնկել, թելիկ, մանրաթել, թել, ոգի, շուք, նվիրաբերություն, փայլով, կերպարանք, կեղծավորություն, արհեստականություն, պաշտոնակատար, եռանդ, առույգություն, գունեղություն, բռնկում, շոգ, նախազգացում, կռահել, ենթադրություն, նկար, լուսանկար, գեղեցկություն, կտոր, թեթեւ, աստղ, ֆլեշ, ապշեցնել, թրթռալ, բաբախում, կրակել է, այրվել, բոց մինչեւ, երերում, դողալ

հուրglowedհրաբորբոքGlows
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of glow in English
Noun(1) an alert and refreshed state(2) light from nonthermal sources(3) the phenomenon of light emission by a body as its temperature is raised(4) a feeling of considerable warmth(5) a steady even light without flames(6) the amount of electromagnetic radiation leaving or arriving at a point on a surface(7) an appearance of reflected light
Verb(1) emit a steady even light without flames(2) have a complexion with a strong bright color, such as red or pink(3) shine intensely, as if with heat(4) be exuberant or high-spirited(5) experience a feeling of well-being or happiness, as from good health or an intense emotion
Examples of glow in English
(1) For the most part, the album, like its predecessor, gives a warm glow , akin to talking rubbish over a couple of cans with your mates.(2) Cars from near and far converged in the night to watch the mountains glow red.(3) He frantically dug faster and after several minutes identified a glow as the helmet light.(4) Seconds later and I was basking in the drug-induced glow of pure joy.(5) But it was too late, as candles lit up in the houses and a brilliant glow pervaded the city.(6) That diffuse light you see all around my office is partly the glow of satisfaction, and partly pride.(7) In return I received a warm glow knowing that in a few short months I would be walking these shores once again.(8) The bridge is still bathed in the red glow of the emergency lighting.(9) She gazed at the yellow glow emanating from the light fixture.(10) There was no sound that I could detect and the objects maintained a steady glow - with no blinking lights.(11) the setting sun cast a deep red glow over the city(12) with a glow of pride, Mildred walked away(13) Far in the back of his throat was a glimmer of light, a pale glow that illuminated his teeth and palate.(14) They will appear similar to the way you remember them but with the glow of health and happiness.(15) One can imagine the glow of satisfaction felt by the letters page editor on being able to print those remarks.(16) For example, if a metal object was being heated, a red glow gradually turned to white as the temperature increased.
Related Phrases of glow
(1) glow stick ::
հուր փայտով
(2) glow plug ::
հուր plug
(3) sunset glow ::
մայրամուտ հուր
(4) glow-worm ::
լուսատտիկ
(5) in a glow ::
մի փայլով
Synonyms
Noun
1. radiance ::
ճաճանչ
2. flush ::
լցվել
3. happiness ::
երջանկություն
4. luminescence ::
լուսարձակում
6. lambency ::
փայլ
7. incandescence ::
հուր
Verb
8. shine ::
փայլել
9. radiate heat ::
ռադիացումը շոգին
10. flush ::
լցվել
11. tingle ::
դողալ
12. burn ::
այրվել
13. beam ::
ճառագայթ
Different Forms
glow, glowed, glowing, glows
Word Example from TV Shows
with stalks as pale as milk
that glow in the night.

with stalks as pale as milk that GLOW in the night.

Game of Thrones Season 1, Episode 2

What happened to all your glow-
in-the-dark-emergency-exit stuff

What happened to all your GLOW- in-the-dark-emergency-exit stuff

The Big Bang Theory Season 5, Episode 15

bathed in the glow of their love
and the radium

bathed in the GLOW of their love and the radium

The Big Bang Theory Season 5, Episode 16

Yeah, there's guns and glow lights,
and kids wear the vests...

Yeah, there's guns and GLOW lights, and kids wear the vests...

Breaking Bad Season 3, Episode 11

You call that
a glow stick?

You call that a GLOW stick?

The Big Bang Theory Season 5, Episode 15

English to Armenian Dictionary: glow

Meaning and definitions of glow, translation in Armenian language for glow with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of glow in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'glow'

What glow means in Armenian, glow meaning in Armenian, glow definition, examples and pronunciation of glow in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History