English to Armenian Meaning of grant - շնորհել


Grant :
շնորհել

շնորհել, դրամական նպաստ, առաջարկ, վճարում, ընծան, վճարել, վճիռ, նվեր, նվիրատվություն, բարեգործական, համաձայնելը, ընդունելություն, ենթադրություն, հարգանք

առաքել, տալ, առաջարկ, շնորհել, վճարել, պատճառել, օգնում է փողով, ներկա, թողնել, լիցենզիա, հավանություն տալ, համաձայնություն, վավերացում, թույլատրել, թույլ տալ, հարմարեցնել, համաձայնվել, ենթադրել, շտկումներ համար, խնամք, հաշվի առնել, ընդունել, հաշվի նստի, հոգ տանել

շնորհելշնորհվելպարգեվդրամաշնորհառուներgrantergrantersտրամադրմանդրամաշնորհներ
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of grant in English
Noun(1) any monetary aid(2) the act of providing a subsidy(3) (law(4) Scottish painter; cousin of Lytton Strachey and member of the Bloomsbury Group (1885-1978(5) United States actor (born in England, 1904-1986(6) 18th President of the United States; commander of the Union armies in the American Civil War (1822-1885(7) a contract granting the right to operate a subsidiary business(8) a right or privilege that has been granted
Verb(1) let have(2) give as judged due or on the basis of merit(3) be willing to concede(4) allow to have(5) bestow, especially officially(6) give over; surrender or relinquish to the physical control of another(7) transfer by deed
Examples of grant in English
(1) Thus in some countries, we have been able to craft the license to give the author the power to grant both copyrights and moral rights.(2) certainly, I must grant you that!(3) Accordingly he argued that the Council should have sought judicial review of the grant of listed building consent in 1993.(4) In their dissenting note both the members had stated that the committee did not have the power to go into the question of grant or refusal of minority statues to anyone.(5) Thus, Massachusetts will now take the lead among states as the only one to grant the right of civil marriage to same-sex couples.(6) Accordingly, whether to grant a relocation request is not a decision courts make lightly.(7) I did have time to think ÔÇÿoh noÔÇÖ (very useful, I grant you) and turn to follow her progress.(8) By the late Sixties, corruption spread to more areas of administration, particularly large projects and grant of permits, licences and quotas.(9) Especially since it's true (only an added benefit these days, I grant you.)(10) If you grant the request, put the arrangements in writing.(11) If the Secretary of State decides to grant a right of retention he shall issue to the grantee a retention document.(12) a research grant(13) The money will enable Essex Police to use the main grant for its intended purpose - crime prevention.(14) But it is to the discretion of the bank/building society that hold the assets whether or not they require to see the legal document called a grant of Probate or Letters of administration.(15) However, the preferred option is to grant a power of attorney.(16) you'll grant me that at least!
Related Phrases of grant
(1) student grant ::
ուսանող դրամաշնորհ
(2) grant a visa ::
մուտքի վիզա
(3) land grant ::
հողատարածք դրամաշնորհ
(4) research grant ::
հետազոտություն դրամաշնորհ
(5) grant permission ::
դրամաշնորհային թույլտվություն
(6) government grant ::
կառավարությունը դրամաշնորհ
(7) grant a loan ::
առաջացնում վարկ տրամադրելու
(8) grant-in-aid ::
դրամական նպաստ
Synonyms
Noun
1. endowment ::
նվիրաբերություն
2. concession ::
զիջում
4. assignment ::
նշանակում
Verb
5. allow ::
թույլ տալ
6. give ::
տալ
7. admit ::
խոստովանել
8. accord ::
համաձայնություն
9. award ::
վճիռ
10. concede ::
զիջել
11. cede ::
հրաժարվել
Antonyms
1. deny ::
ժխտել
Different Forms
grant, granted, grantee, grantees, granter, granters, granting, grants
Word Example from TV Shows
Damn, the MacArthur Genius Grant.

Damn, the MacArthur Genius Grant.

The Big Bang Theory Season 10, Episode 9

who won the MacArthur
Genius Grant.

who won the MacArthur Genius Grant.

The Big Bang Theory Season 12, Episode 2

I will grant amnesty to all brothers
who throw down their arms before nightfall.

I will GRANT amnesty to all brothers who throw down their arms before nightfall.

Game of Thrones Season 6, Episode 1

in the general
administrative grant,

in the general administrative GRANT,

The Big Bang Theory Season 12, Episode 7

Are there any engineers
on the grant committee?

Are there any engineers on the GRANT committee?

The Big Bang Theory Season 11, Episode 16

English to Armenian Dictionary: grant

Meaning and definitions of grant, translation in Armenian language for grant with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of grant in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'grant'

What grant means in Armenian, grant meaning in Armenian, grant definition, examples and pronunciation of grant in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History