English to Armenian Meaning of guard - ժամապահ


Guard :
ժամապահ

ժամապահ, դիտել, պարեկություն, պահապան, գիշերային պահակ, փրկել, տնտեսող, պաշտպանություն, պահպանել, ոստիկան, DEATHWATCH, չեմպիոն, պահակ, պաշտպան, վահան, խոչընդոտ, բունկեր, խցանում, թաղամաս, հովանավոր, փրկիչ, Պաշտպանության, հիվանդասենյակ, Bellman

պաշտպանել, փրկել, պահպանել, ժամապահ, դիտել, պահապան, հերթապահներ, ցանկապատ, զսպել, միտքը, խնամել, կառավարել, ստուգում, մերժել, պահել է, հոգալ, պահել մինչեւ, հոգ տանել, չառնել, հակված, հսկել, խանգարել, տրեխ, կանգ առնել, պարեկություն

պահակախումբՀսկվողguarderguardersպահակախումբնպահակախումբը
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of guard in English
Noun(1) a person who keeps watch over something or someone(2) the person who plays that position on a football team(3) a device designed to prevent injury or accidents(4) a posture of defence in boxing or fencing(5) the person who plays the position of guard on a basketball team(6) a military unit serving to protect some place or person(7) a precautionary measure warding off impending danger or damage or injury etc.(8) the duty of serving as a sentry(9) (American football(10) a position on a basketball team
Verb(1) to keep watch over(2) watch over or shield from danger or harm; protect(3) protect against a challenge or attack(4) take precautions in order to avoid some unwanted consequence
Examples of guard in English
(1) I asked the guard what time the train got back to Salford.(2) he let his guard slip enough to make some unwise comments(3) Even those who are well known, for whatever reason, will fiercely guard their privacy.(4) Back in 1969 I was lucky enough to be part of the guard when Prince Charles was invested as Prince of Wales at Caernafon Castle.(5) It is said that a guardian angel is assigned to every person to guard and protect her or his body and soul.(6) If you succeed in sweeping your opponent then go back to the butterfly guard and try again.(7) a security guard(8) he's the captain of the palace guard(9) a retractable blade guard(10) two men were left to guard the stockade(11) soldiers on guard duty(12) You start with your opponent in the closed guard and a grip on his sleeve and lapel.(13) Inge believes the prospect of being posted to guard political prisoners, and the cruel conditions her son was expecting to have to enforce there, pushed him to attempt to escape.(14) Of course, that didn't stop the guard on my train advising us to change for the Central and Victoria Lines as we rolled into Stratford.(15) From butterfly guard, of course, you also have the option of returning to the half guard .(16) I had to wear a mouth guard constantly for about the first nine months, because my muscles were so tight that my teeth would grind.
Related Phrases of guard
(1) security guard ::
անվտանգության պարեկ
(2) on guard ::
պահակ
(3) life guard ::
թիկնապահ
(4) to guard ::
է պահպանի
(5) guard against ::
պահակ դեմ
(6) point guard ::
Բանն այն պահակ
(7) prison guard ::
բանտապահ
(8) guard dog ::
պահակ շուն
Synonyms
Noun
1. sentry ::
ժամապահ
2. warden ::
պահակ
3. vigilance ::
զգոնություն
4. safety guard ::
անվտանգության պահակ
5. safety ::
անվտանգություն
6. precaution ::
նախազգուշացում
7. guard duty ::
պահակակետային
Verb
8. protect ::
պաշտպանել
9. keep under surveillance ::
տակ պահել հսկողության
10. beware of ::
զգուշացեք
11. defend ::
պաշտպանել
12. ward ::
հիվանդասենյակ
Antonyms
1. offensive ::
վիրավորական
Different Forms
guard, guarded, guarder, guarders, guarding, guards
Word Example from TV Shows
not his captain of the guard...

not his captain of the GUARD...

Game of Thrones Season 1, Episode 7

Last I heard,
you were King Jeffrey's guard dog.

Last I heard, you were King Jeffrey's GUARD dog.

Game of Thrones Season 3, Episode 4

We're trying to get past a security guard,
not rescue Zelda.

We're trying to get past a security GUARD, not rescue Zelda.

The Big Bang Theory Season 8, Episode 19

All right, give me, give me.
I wanna kill the guard captain.

All right, give me, give me. I wanna kill the GUARD captain.

The Big Bang Theory Season 2, Episode 3

GUARD 3: Hey, stop!

GUARD 3: Hey, stop!

Westworld Season 3, Episode 8

English to Armenian Dictionary: guard

Meaning and definitions of guard, translation in Armenian language for guard with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of guard in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'guard'

What guard means in Armenian, guard meaning in Armenian, guard definition, examples and pronunciation of guard in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History