English to Armenian Meaning of heed - Զգուշացէք


Heed :
Զգուշացէք

նշանակման վայր, թիրախ, նպատակ, օբյեկտ, Զգուշացէք, կարեւորելով, կախում, ուշադրություն, ծանուցում, միտքը, դիտում

խոստովանել, համաձայնվել, ենթարկվել, Զգուշացէք, հավատալ, պահպանել, հարգանք, հաճախել, Նշում, ծանուցում, խնամել

Զգուշացէքանսացհոգատարականջանուշադիրլսում
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of heed in English
Noun(1) paying particular notice (as to children or helpless people
Verb(1) pay close attention to; give heed to
Examples of heed in English
(1) The wealthy and those on expense accounts pay little heed to it.(2) if he heard, he paid no heed(3) Now eight months into the changeover, he is pleased with the progress and warned motorists to take heed of the warrants.(4) He watched the men as they loitered carelessly, paying little heed to how conspicuous they now were.(5) In turn, he paid heed to everything I said and had a lot of regard for me.(6) Drivers are being urged to take heed of the winter weather after a spate of road accidents in the West Mainland on Tuesday morning.(7) It just goes to prove you should pay heed to any ÔÇÿtipÔÇÖ given to you by a taxi driver!(8) So we showed the manuscript to a lawyer but I took no heed of his suggestions.(9) The Council would have to be extraordinarily inept if it were not to take heed of this overwhelming reaction to the move.(10) Let us hope that the next reports from the Department of Health take heed of this advice.(11) Whatever is shaping your story, must take heed of the Charles Darwin rule.(12) Although this was a horrid sight and sound the constant attention the kids yearned for made me pay no heed to them.(13) Some developers have taken heed of the government's drive and slowed down mall developments.(14) Kiwis could do a lot worse than take heed of the manners of our overseas drivers.(15) He had been unrelenting with his plan and given no heed to the young lieutenant he had talked to.(16) He urged the vicar to reconsider the plans and take heed of what protesters were saying.
Related Phrases of heed
(1) take heed ::
զգոյշ եղէք
(2) pay heed ::
ընդառաջեն
(3) take no heed ::
հոգ մի Զգուշացէք
(4) give heed ::
ուշադրություն
(5) take heed of ::
զգոյշ եղէք է
Synonyms
Noun
1. attention ::
ուշադրություն
2. notice ::
ծանուցում
3. note ::
Նշում
4. regard ::
ուշադրություն
5. consideration ::
քննարկում
6. thought ::
կարծել
7. care ::
խնամք
Verb
8. pay attention to ::
ուշադրություն դարձնել
9. take notice of ::
վերցնել ծանուցում
10. take note of ::
նկատի ունենալ,
11. pay heed to ::
ուշադրություն ենք դարձնում
12. attend to ::
հաճախում է
13. listen to ::
լսել
14. bear in mind ::
է մոռանալ,
15. be mindful of ::
պետք է հոգ է տանում
16. mind ::
միտքը
17. mark ::
նշագծել
18. consider ::
քննարկել
19. take into account ::
հաշվի առնել
20. follow ::
հետեւել
21. obey ::
ենթարկվել
22. adhere to ::
հավատարիմ մնալ
23. abide by ::
ենթարկվել
24. observe ::
պահպանել
25. take to heart ::
վերցնում է սրտի
26. be alert to ::
լինել զգոն է
Antonyms
1. disregard ::
անուշադրություն
2. ignore ::
անտեսել
Different Forms
heed, heeded, heedful, heeding, heedless, heeds
Word Example from TV Shows
I am free to heed my heart.

I am free to HEED my heart.

Game of Thrones Season 2, Episode 10

I would like to heed your wishes
and the wishes of my people,

I would like to HEED your wishes and the wishes of my people,

Game of Thrones Season 2, Episode 10

English to Armenian Dictionary: heed

Meaning and definitions of heed, translation in Armenian language for heed with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of heed in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'heed'

What heed means in Armenian, heed meaning in Armenian, heed definition, examples and pronunciation of heed in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History