English to Armenian Meaning of help - Օգնություն


Help :
Օգնություն

Օգնություն, օգնություն, աջակցություն, բարձրացնել, շնորհ, դյուրացման, զինանոց, օգնական, կողմնակից, հանդուրժողություն, առերեսում, նեցուկ, բանկ, Ափ, լողափ, սահման, նվեր, նվիրատվություն, շնորհել, բարեգործական, աշխատակցուհի, դպիր, եղբայր, դիմում, հենման կետ, ապաստան, հենակ

Օգնություն, աջակցել, օգնություն, աջակցություն, օգնել, շնորհ, բացահայտել իրեն հետ, անձնատուր լինել, ժպիտ, ժպտա, օգուտ, շտկել, փոխհատուցում, քավել, խանգարել, ստուգում, տրեխ, կանգ առնել, տալ

Օգնությունօգնեցօգնականhelpersօգտակարօգնությունhelpingsանօգնականօգնում
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of help in English
Noun(1) the activity of contributing to the fulfillment of a need or furtherance of an effort or purpose(2) a person who contributes to the fulfillment of a need or furtherance of an effort or purpose(3) a person or thing that is a resource that helps make something easier or possible to do(4) a means of serving
Verb(1) give help or assistance; be of service(2) improve the condition of(3) be of use(4) abstain from doing; always used with a negative(5) help to some food; help with food or drink(6) contribute to the furtherance of(7) take or use(8) improve; change for the better
Examples of help in English
(1) a help menu(2) thank you for your help(3) Once in treatment caseworkers provide help and advice on keeping drug-free, or finding a job or home.(4) legislation to fit all new cars with catalytic converters will help(5) it'll help her in making a decision(6) With Vincent at the helm the local support group offer help and advice to the asylum seekers.(7) Last time Microsoft patched it by requiring that the help files run from the local file system.(8) he didn't help himself at all(9) For young people who need to hone their social skills, IM can be more a detour than a help .(10) He was a great help to me, videoing me going over fences and correcting mistakes.(11) he was a great help(12) The other main opening tool is the repertoire database, which has good help documentation.(13) God help us should we as a nation ever need unpaid help from our neighbours.(14) All of you provided me with invaluable help and advice that aided me to gain my first year certificate with a Merit pass.(15) you can't help but agree(16) As a result the hardware maker agreed to change its source code, user manuals and help screens.
Related Phrases of help
(1) to help ::
օգնել
(2) help out ::
օգնել դուրս
(3) need help ::
օգնության կարիք ունեմ
(4) please help me ::
խնդրում եմ օգնիր ինձ
(5) help desk ::
օգնության նստարան
(6) help yourself ::
Օգնիր ինքդ քեզ
(7) ask for help ::
խնդրել օգնություն
Synonyms
Noun
1. assistance ::
աջակցություն
2. relief ::
օգնություն
3. domestic worker ::
ներքին աշխատող
4. supporter ::
կողմնակից
5. avail ::
օգուտ
Verb
6. assist ::
աջակցել
7. support ::
աջակցություն
8. relieve ::
թեթեւացնել
9. aid ::
օգնություն
10. avail ::
օգուտ
11. facilitate ::
հեշտացնել
12. help oneself ::
օգնել իրեն
13. serve ::
ծառայել
Exclamation
14. SOS ::
SOS
Antonyms
1. hinder ::
խանգարել
Different Forms
help, helped, helper, helpers, helpful, helping, helpings, helpless, helps
Word Example from TV Shows
- Why are you telling me this?
- I promised Cat that I'd help you.

- Why are you telling me this? - I promised Cat that I'd HELP you.

Game of Thrones Season 1, Episode 4

LAWRENCE: Something to help you
on your journey.

LAWRENCE: Something to HELP you on your journey.

Westworld Season 3, Episode 8

Come on, help me get him up.

Come on, HELP me get him up.

Game of Thrones Season 1, Episode 10

Oh, hey, Leonard.
I help you find something?

Oh, hey, Leonard. I HELP you find something?

The Big Bang Theory Season 2, Episode 20

Hey, can you help me
put some of the food out?

Hey, can you HELP me put some of the food out?

The Big Bang Theory Season 10, Episode 12

English to Armenian Dictionary: help

Meaning and definitions of help, translation in Armenian language for help with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of help in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'help'

What help means in Armenian, help meaning in Armenian, help definition, examples and pronunciation of help in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History