English to Armenian Meaning of hide - թաքցնել


Hide :
թաքցնել

մաշկ, կաշի, թաքցնել, Դերմ, կենդանիների մաշկը, պիջակ, մաշկի, զամշ, ձող, քայքայում, փայտ

թաքցնել, քող, տաղավար, թաքստոց, թիկնոց, թաքուն, մամուլ, ճնշել, ճզմել, զսպել, փաթաթել, կոծկել, սայթաքել, խաբել, տպել, գնալ ետեւում էկրանի, նորոգել, նորոգում, ճիշտ, Սալոնի, կատարել, կազմ, խեղդել, գրպանիկ, ծածուկ լինի, դիզել, պահել թաքնված

թաքցնելթաքնվելմորթ
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of hide in English
Noun(1) the dressed skin of an animal (especially a large animal(2) body covering of a living animal
Verb(1) prevent from being seen or discovered(2) be or go into hiding; keep out of sight, as for protection and safety(3) cover as if with a shroud(4) make undecipherable or imperceptible by obscuring or concealing
Examples of hide in English
(1) Once Kyle and Drake reach the gas station they park the car and hide their weapons under their shirts and get out.(2) Any writer hoping to break in must have the thickest hide .(3) The night is filled with bright, sparkling stars as far as the eye can see, without cloud or smog to hide them.(4) the GardaÔö£┬í were after his hide(5) Most predatory dinosaurs such as tyrannosaurs and velociraptors have usually been depicted in museums, films and books as covered in a thick hide of dull brown or green skin.(6) he used to hide out in a cave(7) In much of England the hide was reckoned as of 120 acres, in Wessex generally as of 40 or 48.(8) I spent an afternoon observing the female Kentish plover, obtaining good views from an observation hide .(9) I knew I couldn't hide forever in my room.(10) to hide your feelings from sb(11) We expect the camera crew to sit patiently in a camouflaged hide , waiting for the wildlife to wander by.(12) It's days like this when you want to go back to bed, hide under the covers and pretend the world is a happy place filled with kitties and rainbows.(13) his feet were protected with strips of hide(14) she had never managed to develop a hide quite tough enough for his barbs to bounce off(15) Leather is sold by the hide and costs Ôö¼├║21 per square metre.(16) The guy had a hide as thick as a rhino, loved his politics and he didn't have a mean bone in his body.
Related Phrases of hide
(1) to hide ::
թաքցնել
(2) hide-and-seek ::
պաղկվոցի
(3) hide behind ::
թաքցնել ետեւում
(4) hide from ::
թաքցնել
(5) play hide-and-seek ::
խաղալ տափկնոցի
(6) hide in ::
թաքցնում է
Synonyms
Noun
1. skin ::
մաշկ
2. fell ::
ընկավ
3. pelt ::
խփելը
Verb
4. conceal ::
թաքցնել
5. conceal oneself ::
թաքցնում իրեն
6. obscure ::
անհասկանալի
7. veil ::
քող
9. cover ::
կազմ
Different Forms
hide, hided, hides
Word Example from TV Shows
And you hide in a chicken coop?

And you HIDE in a chicken coop?

Money Heist Season 3, Episode 8

MAN: You want me to hide in the closet
or go out the back?

MAN: You want me to HIDE in the closet or go out the back?

The Big Bang Theory Season 6, Episode 4

- Can I hide out here for a while?
- Sure. What's going on?

- Can I HIDE out here for a while? - Sure. What's going on?

The Big Bang Theory Season 1, Episode 7

I'm so excited
And I just can't hide it

I'm so excited And I just can't HIDE it

The Big Bang Theory Season 3, Episode 16

You’d better hide away\Nif you accept the deal,

You’d better HIDE away
if you accept the deal,

Money Heist Season 1, Episode 11

English to Armenian Dictionary: hide

Meaning and definitions of hide, translation in Armenian language for hide with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of hide in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'hide'

What hide means in Armenian, hide meaning in Armenian, hide definition, examples and pronunciation of hide in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History