English to Armenian Meaning of hit - հարվածել


Hit :
հարվածել

հարված, վնասվածք, հարվածել, վերք, ախտահարում, հաջողություն, ցնցում, կաթված, մահացու, առիթ, հնարավորություն, առավելություն

հարվածել, վնասել, գործադուլ, Zap, սպանել, դնել, ծեծել, արտադրել, հարվածել է, նպատակ, մակարդակ, ցնցում, զայրացուցիչ հանգամանք, հանդիմանել, մուրճ, հարված, թակոց, ռումբ, փայտ, խոցել, շահ, շահույթ, ստանալ, անել, տեղավորել, կոստյում, համընկնում, գալիս են շփման հետ, բարեհաճել, իջնել, վառած, անկում, կրակոց, հաջողության հասնել, հասնել, պատասխան, տարբերել, ծակել, պառակտում, ճղվել, հարմարեցնել, պատրաստել, իրավազոր դարձնել, նվազեցնել, շրջանակ

հարվածելհիթեր
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of hit in English
Noun(1) (baseball, especially in baseball(2) the act of contacting one thing with another(3) a conspicuous success(4) (physics(5) a dose of a narcotic drug(6) a murder carried out by an underworld syndicate(7) a connection made via the internet to another website
Verb(1) cause to move by striking(2) hit against; come into sudden contact with(3) deal a blow to, either with the hand or with an instrument(4) reach a destination, either real or abstract(5) affect or afflict suddenly, usually adversely(6) hit with a missile from a weapon(7) encounter by chance(8) gain points in a game(9) cause to experience suddenly(10) make a strategic, offensive, assault against an enemy, opponent, or a target(11) kill intentionally and with premeditation(12) drive something violently into a location(13) reach a point in time, or a certain state or level(14) produce by manipulating keys or strings of musical instruments(15) hit the intended target or goal(16) pay unsolicited and usually unwanted sexual attention to
Examples of hit in English
(1) He then hit Zoro over the head causing him serious injury, and took his wallet.(2) it hit him very hard when Rosie left(3) In the countries badly hit by this disaster, livestock and working animals can be vital to the lives of rural communities.(4) Cohen said at least one bullet hit Diallo while he was lying on the floor.(5) she hit it with her left foot(6) David ran to the computer lab and hit a few buttons until a layout of the safe house came up on the screen.(7) they were fine until the storm hit(8) Her friend's house took a direct hit , but fortunately the family were out.(9) We have got a small squad and when we have been hit with suspensions and injuries it has made it difficult.(10) Sure, he had been hit by a drunk driver, but maybe his injuries wouldn't have been so bad.(11) the woman hit the mugger with her umbrella(12) He quickly hit the trigger over and over again sending beams dead on at the suit.(13) So after a late lunch at Belgo's, with Ken coming along for a drink, we finally hit Borders.(14) But Ms Cannings hit back, claiming the Yorkshire Post story had been misleading.(15) it hit against the cliff(16) Tesco have hit back with Royal Bank of Scotland research that shows they pay within 33 days on average.
Related Phrases of hit
(1) to hit ::
հարվածել
(2) hit it off ::
հարվածել այն դուրս
(3) hit on ::
հարվածել
(4) hit and run ::
խփել եւ վազել
(5) hit man ::
հիթ մարդ
(6) hit the road ::
հարվածել է ճանապարհի
(7) hit back ::
հարվածել ետ
(8) hit off ::
հարվածել դուրս
(9) hit up ::
հարվածել
(10) hit the sack ::
հարվածել է պարկը
Synonyms
Noun
1. blow ::
հարված
2. success ::
հաջողություն
4. smash ::
կոտրատելը
5. collision ::
բախում
Verb
6. strike ::
գործադուլ
7. crash into ::
վթարի մեջ
8. reach ::
հասնել
9. occur to ::
առաջանում է
10. collide with ::
բախվում
11. bump off ::
bump off
12. score ::
հաշիվը
13. pip ::
ծվծվալ
14. arrive at ::
ժամանում է
15. come to ::
գալիս են
16. stumble ::
սայթաքել
Different Forms
hit, hits
Word Example from TV Shows
'Cause if you don't, I'm gonna hit you
right in the fucking face,

'Cause if you don't, I'm gonna HIT you right in the fucking face,

Game of Thrones Season 7, Episode 4

You talking about
a hit man?

You talking about a HIT man?

Breaking Bad Season 4, Episode 7

But I hit the bull's-eye,
and I heard this...

But I HIT the bull's-eye, and I heard this...

Game of Thrones Season 7, Episode 6

If he really loved her,
he'd let her hit the pavement.

If he really loved her, he'd let her HIT the pavement.

The Big Bang Theory Season 1, Episode 2

won't know what hit them!

won't know what HIT them!

The Big Bang Theory Season 5, Episode 1

English to Armenian Dictionary: hit

Meaning and definitions of hit, translation in Armenian language for hit with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of hit in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'hit'

What hit means in Armenian, hit meaning in Armenian, hit definition, examples and pronunciation of hit in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History