English to Armenian Meaning of home - տուն


Home :
տուն

տուն, բնակատեղ, բնակարան, ծեծել, բնակության վայր, կացարան, բնակավայր, տնակ, սենյակ, տաճար, ակոս, շինություն, պալատ, բնակության, օրդինատուրա, պրեֆեկտուրա, տեղ, հայրենիքը, երկիր, հայրենի երկիր, հայրենի հող, հայրենիքն, ծննդավայր, հայրենիք, մայրը երկիրը, բնակելի շենք, ապաստան, ապաստարան, բույն, հետապնդել, Տնային կյանք, զբաղմունք, դրոշ, փորոք, անոթ, կյանք

ընտանեկան, ընտանիք, տուն, տնական, անպաճույճ, ազգային, դեպի տուն տանող, տուն, աճել, հզոր

տունhomedանտունտան պեսHomesդեպի տուն տանողդեպի տուն տանող
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of home in English
Noun(1) where you live at a particular time(2) housing that someone is living in(3) the country or state or city where you live(4) (baseball(5) the place where you are stationed and from which missions start and end(6) place where something began and flourished(7) an environment offering affection and security(8) a social unit living together(9) an institution where people are cared for
Verb(1) provide with, or send to, a home(2) return home accurately from a long distance
Adjective(1) used of your own ground(2) relating to or being where one lives or where one's roots are(3) inside the country
Adverb(1) at or to or in the direction of one's home or family(2) on or to the point aimed at(3) to the fullest extent; to the heart
Examples of home in English
(1) Carter crossed the line in a time of one hour 51.07 minutes and was followed home by Bevan Docherty.(2) it's the home of my favourite cheese(3) The team must make their home advantage count to get their season back on track.(4) The family returned home on Monday last week at the end of their two-week holiday.(5) The keeper failed to hold on to his drive and Stuart Telfer was on hand to ram home the rebound.(6) Despite the appearance she tries to convey, Nora holds a deep secret that threatens to destroy her happy home .(7) The defendant replied that he did not have the money on him and his wife would not be home until later that night.(8) home number(9) However, Carberry got a sweet tune from Sir Oj and he flew home to snatch the race in the final few strides.(10) Naomi has left the matrimonial home with their children, Olga, aged six, and Poppy, aged four.(11) Kimberley left the matrimonial home on August 1, 2000.(12) it's a home game(13) He really thinks America is the land of the free and the home of the brave.(14) Midfielder Jess then turned in a cross to the near post for Ward to slide home his fourth goal of the season beyond Mart Poom.(15) In terms of sales volume, it currently lies in second place behind the German home market.(16) What we can say, though, is that shares tend to be the best home for long-term investments.
Related Phrases of home
(1) go home ::
գնա տուն
(2) get home ::
հասնել տուն
(3) my home ::
Իմ տունը
(4) come home ::
Արի տուն
(5) nursing home ::
ծերանոցում
(6) leave home ::
տանից հեռանալ
(7) home page ::
Գլխավոր էջ
Synonyms
Adjective
1. domestic ::
ընտանեկան
2. homemade ::
տնական
3. national ::
ազգային
Noun
4. residence ::
բնակավայր
5. institution ::
հիմնարկ
6. origin ::
ծագում
7. plate ::
ափսե
8. base ::
բազա
9. place ::
տեղ
10. nursing home ::
ծերանոցում
11. abode ::
բնակատեղ
Different Forms
home, homed, homeless, homelike, homes, homeward, homewards
Word Example from TV Shows
- Howard, where are you going?
- I'm going home...

- Howard, where are you going? - I'm going HOME...

The Big Bang Theory Season 2, Episode 12

The truth is when we left home,
we couldn't wait to get away.

The truth is when we left HOME, we couldn't wait to get away.

Game of Thrones Season 7, Episode 1

It's better to have loved and lost
than to stay home every night...

It's better to have loved and lost than to stay HOME every night...

The Big Bang Theory Season 4, Episode 24

King's Landing is my home now.

King's Landing is my HOME now.

Game of Thrones Season 2, Episode 10

and come home with
sacks full of carbon

and come HOME with sacks full of carbon

The Big Bang Theory Season 5, Episode 12

English to Armenian Dictionary: home

Meaning and definitions of home, translation in Armenian language for home with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of home in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'home'

What home means in Armenian, home meaning in Armenian, home definition, examples and pronunciation of home in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History