English to Armenian Meaning of hurt - վնաս


Hurt :
վնաս

վերք, ցավոտ, վնաս, ախտահարում, կտրել, կապտուկ, կորուստ, չար, վնասվածք

վնաս, ընդհարվել, կտրել, դիպչել, ծվծվալ, կրակոց, ցավ, հյուծում, բռնում, խայթել, խոշտանգումները, անհանգստություն, նեղել, վնասել, մակակտրվածք, պատռվածք, տանջել, փչացնել, ավելորդ

հարվածել, վնաս, վիրավորվել, ծեծել են, staved դուրս

վնասվնասակարվնասումhurts
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of hurt in English
Noun(1) any physical damage to the body caused by violence or accident or fracture etc.(2) psychological suffering(3) feelings of mental or physical pain(4) a damage or loss(5) the act of damaging something or someone
Verb(1) be the source of pain(2) give trouble or pain to(3) cause emotional anguish or make miserable(4) cause damage or affect negatively(5) hurt the feelings of(6) feel physical pain(7) feel pain or be in pain
Adjective(1) suffering from physical injury especially that suffered in battle(2) damaged; used of inanimate objects or their value
Examples of hurt in English
(1) Her arm hurt, her stomach hurt , her face ached on both sides, and she tasted the salty sweetness of blood in her mouth.(2) I got in the shower, the hot water seemed to away a tiny bit of my stress and hurt , though not much.(3) It was one of those spectacular injuries that doesn't hurt much but involves impressive blood loss that actually drips on to the ground.(4) On top of that, they're going to get a lot of guys back defensively who have been hurt by nagging injuries.(5) Raising tax rates would hurt the expansion and weaken the incentives that drive long-term growth.(6) He jumped about a foot into the air, startled that a girl he had hurt so badly in the past could still have any feelings for him.(7) At least in there she knew she could never hurt as badly as she had last night.(8) His head felt like it was on fire, and his whole body hurt with a dull ache.(9) The pain did not hurt him, rather it woke him up from a trancelike state of hopelessness.(10) does acupuncture hurt?(11) As one correspondent puts it, the message that hurt does not mean harm needs reinforcing.(12) her eyes reflected her unhappiness and hurt(13) While there was undoubtedly physical hurt , it is the psychological damage that rankles most.(14) Raising rates now would hurt economic growth in the US and stifle the green shoots of recovery in Europe.(15) The driver was badly hurt , but his injuries were not thought to be life-threatening.(16) I was scared at the start but after a while you get used to the pain - you hurt your shins all the time.
Related Phrases of hurt
(1) get hurt ::
ստանալ ցավ
(2) to get hurt ::
ցավ
(3) feel hurt ::
չնեղանան
(4) hurt feelings ::
վնասել զգացմունքները
(5) hurt heart ::
HURT սիրտ
(6) be hurt ::
է վնասել
(7) hurt oneself ::
վնասել իրեն
Synonyms
Adjective
2. pained ::
դառնացած
3. wounded ::
վիրավորվել
Noun
5. distress ::
հյուծում
6. suffering ::
տառապանք
7. trauma ::
վնասվածք
8. detriment ::
վնաս
9. damage ::
վնաս
Verb
10. be painful ::
լինել ցավոտ
11. injure ::
վնասել
12. distress ::
հյուծում
13. harm ::
վնաս
14. ache ::
ցավ
15. pain ::
ցավ
16. suffer ::
կրել
17. wound ::
վերք
Antonyms
1. doctor ::
բժիշկ
2. fix ::
ուղղել
3. mend ::
նորոգել
4. patch ::
կարկատել
5. rebuild ::
վերակառուցել
6. recondition ::
վերակառուցել
7. reconstruct ::
վերակառուցել
8. renovate ::
նորոգել
9. repair ::
նորոգում
10. revamp ::
նորոգել
Different Forms
hurt, hurtful, hurting, hurts
Word Example from TV Shows
We're not going to hurt him
in the training yard anymore.

We're not going to HURT him in the training yard anymore.

Game of Thrones Season 1, Episode 4

I won't let you hurt
any more people.

I won't let you HURT any more people.

Westworld Season 2, Episode 10

Drink it all, please. I'm afraid
this is going to hurt.

Drink it all, please. I'm afraid this is going to HURT.

Game of Thrones Season 7, Episode 2

or he'll hurt you.

or he'll HURT you.

Game of Thrones Season 5, Episode 7

But I suppose it wouldn't hurt
to know who's on the committee.

But I suppose it wouldn't HURT to know who's on the committee.

The Big Bang Theory Season 6, Episode 20

English to Armenian Dictionary: hurt

Meaning and definitions of hurt, translation in Armenian language for hurt with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of hurt in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'hurt'

What hurt means in Armenian, hurt meaning in Armenian, hurt definition, examples and pronunciation of hurt in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History