English to Armenian Meaning of impose - հարկադրել


Impose :
հարկադրել

հարկադրել, բեռ, բեռնել, հավաքածու, գանձում, լուծել, նշանակելու, որոշել, առաջարկ, խորհրդակցել, տեղադրել, պատգամավոր, հանձնել, բռնել, պահել, ըմբռնել, կանգ է, վերցնել, դնել, վերագրել, նշագծել, թամբ

հարկադրելպարտադրվածսահմանումազդեցիկ
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of impose in English
Verb(1) compel to behave in a certain way(2) impose something unpleasant(3) impose and collect
Examples of impose in English
(1) However, consumer groups argue that banks should not impose such exorbitant penalty charges as they do not reflect the costs incurred when customers exceed borrowing limits.(2) For instance, jurors in Connecticut, New York and other northeastern states are much more reluctant than jurors in other parts of the country to impose the death penalty.(3) the director was unable to impose himself on the production(4) The authorities impose countless conditions restricting strikes, any breach of which can incur heavy prison sentences.(5) Under the original order, unanimity among the judges was not required, even to impose the death penalty.(6) The mayor said officials would not impose either decision on the families.(7) So if a group fails to agree, rather than negotiate further, a minority of strong members should seize control and impose a decision?(8) Even those states that can impose financial penalties often have very low limits on fines.(9) Unanimous rather than majority vote of seven military commissioners will be required to impose the death penalty.(10) First, we will not impose economic sanctions on Zimbabwe since this would only hurt ordinary Zimbabweans.(11) Last week, the government revealed its plans to double the fine for driving while using a mobile to Ôö¼├║60 and impose three penalty points on the driver's licence.(12) As a result, a handful of members of Congress were allowed to impose their extremist positions on the rest of the legislation body.(13) Financial institutions are expected to impose some restrictions on this for administrative purposes.(14) In a report released here, the commission said such courts should be able to impose penalties such as fines and community service.(15) How do you deal with people who impose themselves on you?(16) Such outcomes reinforce the court's power to impose its decisions, and to punish those who disobey.
Related Phrases of impose
(1) impose on ::
պարտադրում է
(2) to impose ::
պարտադրել
(3) impose upon ::
պարտադրել
(4) impose oneself ::
պարտադրում իրեն
(5) impose a fine ::
տուգանք
(6) impose tariff ::
պարտադրում սակագինը
Synonyms
Verb
1. foist ::
զոռով կամ խաբեությամբ ստիպել վերցնելու
2. levy ::
գանձում
3. take advantage of ::
օգտվել
4. bring down ::
իջացնել
5. enforce ::
զորացնել
Antonyms
1. remit ::
առաքել
Different Forms
impose, imposed, imposes, imposing
Word Example from TV Shows
And now he hires himself out to impose
his own brand of rough justice?

And now he hires himself out to IMPOSE his own brand of rough justice?

The Big Bang Theory Season 4, Episode 19

You can't impose a secret
on an ex post facto basis.

You can't IMPOSE a secret on an ex post facto basis.

The Big Bang Theory Season 2, Episode 1

English to Armenian Dictionary: impose

Meaning and definitions of impose, translation in Armenian language for impose with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of impose in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'impose'

What impose means in Armenian, impose meaning in Armenian, impose definition, examples and pronunciation of impose in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History